Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 31. maj 2018 Na veččutnih delavnicah več kot 1.000 otrok

UP FAMNIT in Društvo varstvenih biologov BIODIVA sta uspešno izvedla projekt Obogatitev programa Šola v naravi v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega Križa Slovenije na Debelem Rtiču (MZL RKS) z veččutnimi delavnicami, na katerih je doselovalo 10 študentov iz naravoslovnih in pedagoških študijskih smeri s treh fakultet (UP FAMNIT, UP PEF in UL BF) pod mentorstvom izr. prof. Bojana Lazarja in izr. prof. Dunje Bandelj ter strokovne sodelavke Damijane Rašl, mag. varstva narave, pri koordinaciji aktivnosti pa je pomagal tudi asist. Matic Jančič.

Namen projekta je bila obogatitev programa Šola v naravi z naravoslovnimi delavnicami, saj tenutni program obsega večinoma le športno-rekreativne dejavnosti. MZL RKS Debeli rtič se nahaja v neposredni bližini naravnega spomenika, obdan je z morsko obalo, v bližini pa so tudi številni vinogradi, travniki in sadovnjaki, ki so odlična učilnica na prostem za spoznavanje naravoslovnih vsebin. Osnovnošolski in predšolski otroci so se tako spoznali z bogato morsko in kopensko biodiverziteto Debelega rtiča, hkrati pa so se poučili o problematiki odpadkov v okolju in kako lahko sami poskrbimo za zmanjšanje le-teh.
Delavnice so namreč zasnovane na konceptu uporabe vseh čutil za spoznavanje in učenje vsebin.

Študentje so za predšolske in šolske otroke pripravili vrsto poučnih delavnic na tematiko morja, kopnega in problematike odpadkov:

  • S teto biologinjo raziskujemo organizme morske obale: Raziskovanje morske obale in morskih organizmov, spoznavanje plime in oseke, spoznavanje delfinov in vranjeka.
  • Želvice hitijo v morje: Spoznavanje otrok z življenjskim ciklom morske želve, kaj jih ogroža, kakšno nevarnost jim predstavlja plastika na obali in v morju in spoznavanje njihovih plenilcev.
  • Čutne škatle: Predstavitev nekaterih značilnih elementov obale s spodbujanjem uporabe čutnega zaznavanja.
  • Škratki ločujejo; Ločujemo s twisterjem: Z igro so se otroci naučili o naraščanju količine odpadkov in možnih rešitvah za zmanjšanje le teh. Otroci so s pomočjo igre spoznali različne vrste odpadkov in se jih naučijo reciklirati.
  • Prehranjevalni ristanc: Z igro ristanca so se otroci naučili pojem prehranjevalne verige in prehranjevalnega spleta. S pomočjo igre so se naučili s čim se prehranjujejo vranjek, lisica in divja svinja.
  • Mi, zeliščarji: Prepoznavanje značilnih zelišč in dišavnic s pomočjo vonja.
  • Botanična škatla presenečenja: Prepoznavanje značilnih rastlinskih vrst Sredozemlja.
  • Sem to jaz-iskanje parov delfinov: Spoznavanje delfinov, predstavitev footoidentifikacije delfinov in drugih živali in pomen le te za raziskovanje in varovanje delfinov.
  • Ugani koga lovim in pred kom bežim: Spoznavanje otrok s prehranjevalnim spletom.
  • Recikliraj in izdelaj – ustvarjalna delavnica: Izdelovanje različnih izdelkov iz odpadnega materiala.

Izvedenih je bilo več kot  50 delavnic na katerih je prisostvovalo več kot 1000 otrok iz 23 različnih šol in vrtcev po Sloveniji.

 

Projekt je bil financiran v okviru razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.