Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Marko Orel

Redni profesor / Full Professor

Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo / Vice-Dean for Science and Research


Kabinet
Office
II/01 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 60
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://sites.google.com/site/markoorel/
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Ohranjevalci
Preserver problems
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Funkcionalna analiza
/ Functional Analysis
,
Statistika za psihologe
/ Statistics for Psychologists
,
Stohastični procesi I
/ Stochastic processes I
,
Teorija mere
/ Measure Theory
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinator študijskega programa (Matematika, dodiplomski)
/ Study Programme Coordinator (Mathematica, Undergraduate)