Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Raziskovalni programi in projekti

natisni

Memorandum o medsebojnem sodelovanju z UP IAM

V nadaljevanju so navedeni raziskovalni programi in projekti, pri katerih je UP FAMNIT nosilna oziroma partnerska institucija. Pri tem je potrebno izpostaviti, da fakulteta raziskovalno deluje tudi prek Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), in sicer na podlagi Memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa, ki sta ga članici podpisali leta 2008 in obnovili v letu 2013.

Na UP IAM tako opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT, po dogovoru med članicama pa se večina programov ter temeljnih, aplikativnih in drugih znanstveno-raziskovalnih projektov izvaja na UP IAM. Več podatkov o znanstvenoraziskovalnem delu UP IAM si lahko ogledate tukaj.

Raziskovalni programi
 na vrh

Šifra / Naslov / Raziskovalno področje po klasifikaciji ARRS / Trajanje / Financer / Vodja / Vodilna institucija
  CogniComKognitivno računalništvo / Rektorjev sklad UP / 2.07, 2.22 / 1. 10. 2022–30. 9. 2026 / dr. Marko Tkalčič / UP FAMNIT
 P3-0384 / Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora / 3.09 / 1. 1. 201331. 12. 2027 / ARIS / dr. Diego De Leo, DSc / UP FAMNIT
 P3-0314/ Sistemske avtoimunske bolezni / 3.01 / 1. 1. 202231. 12. 2027 / ARIS / dr. Katja Lakota / UKC LJ
 P1-0404 / Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij/ 1.01 / 1. 1. 201931. 12. 2024 / ARIS / dr. Enes Pasalic / UP IAM
 P1-0386 / Varstvena biologija od molekul do ekosistema / 1.03 / 1. 1. 201831. 12. 2023 / ARIS / dr. Darja Barlič Maganja / UP FVZ

Raziskovalni projekti
 na vrh

Šifra / Naslov / Tip projekta / Raziskovalno področje po klasifikaciji ARRS / Trajanje / Financer / Vodja / Vodilna institucija
 FoRESisT / Ohranjanje in vrednotenje gozdnih in kmetijskih ekosistemov v čezmejnem območju / 1. 1. 2024–30. 6. 2026 / Interreg program Slovenija-Hrvaška 2021-2027 / Neli Nežić; UP FAMNIT: dr. Matjaž Hladnik / Grad Opatija, Hrvaška
J5-50155 / Dopolnjena resničnost za doseganje boljšega razumevanja trojne narave kemijskih pojmov / 1. 10. 2023–30. 9. 2026 / Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) / dr. Iztok Devetak; UP FAMNIT: dr. Klen Čopič Pucihar / UL PEF
 N1-0353 / Nekatere uporabe t-točkovnega štetja v algebraični in kombinatorični teoriji grafov z vidika asociacijskih shem / 1. 1. 2024–31. 12. 2025 / Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) / dr. Safet Penjić / UP IAM
N2-0354 / Določanje uporabniške izkušnje z računalniškim psihološkim modeliranje / 1. 1. 2024–31. 12. 2026 / Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) / dr. Marko Tkalčič / UP FAMNIT
 snSARC (MN-0003) Živčnomišična oslabitev in transkriptomski profil sarkopenične mišice pri ljudeh / 1. 10. 202330. 6. 2026 / Evropska unija - NextGenerationEU in MVZI v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) / dr. Felicita Urzi / UP FAMNIT
 ByNewBioactive (MN-0002) Nov živilski izdelek z izboljšano bioaktivnostjo za zmanjšanje zavržkov kapusnic / 30. 6. 202330. 6. 2026 / Evropska unija - NextGenerationEU in MVZI v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)dr. Ana Miklavčič Višnjevec / UP FAMNIT
N1-0281 / Vpliv biotopa na genetsko variabilnost, fitnes osebkov in embrionalno diapauzo pri Evropski srni / 1. 1. 202331. 12. 2026 / ARIS / dr. Elena Bužan / UP FAMNIT
E-Nat2Care / Krepitev čezmejnih vezi za ohranjanje in obnavljanje območij Natura 2000 v širšem obmejnem prostoru / 1. 9. 202331. 8. 2025 / INTERREG VI-A Italija–Slovenija 20212027 / dr. Alenka Žunič Kosi; UP FAMNIT: dr. Martina Lužnik / NIB
J1-50039 / Razbijanje sten: razvoj inhibitorjev D,D- in L,D-transpeptidaz / ARIS / - / 1. 10. 202330. 9. 2026 / prof. dr. Stanislav Gobec; UP FAMNIT: dr. Dušanka Janežič / UL FFA
V3-2313 / Nadzor prenašalcev vektorsko prenesenih patogenov v Sloveniji / ARIS, MZ / 3.08 / 1. 10. 202330. 9. 2026 / prof. dr. Tatjana Avšič-Županc; UP FAMNIT: dr. Katja Adam / UL MF
J7-50096 / Izboljšanje sistema B-WIM na osnovi masovnih podatkov in umetne inteligence / ARIS / 2.19 / 1. 10. 202330. 9. 2026 / doc. dr. Aleš Žnidarič; UP FAMNIT: dr. Klen Čopič Pucihar / ZAG
J1-50034 / Knjižnica korelacij med vezavnimi vzorci opioidov in njihovimi neželenimi stranskimi učinki / ARIS / 1.07.03 / 1. 10. 202330. 9. 2026 / dr. Samo Lešnik; UP FAMNIT: dr. Dušanka Janežič / UM FKKT
BEPREP / Identification of best practices for biodiversity recovery and public health interventions to prevent future epidemics and pandemics / program Obzorje Evropa / - / 1. 5. 202328. 2. 2027 / Evropska komisija / dr. Elena Bužan / Univerza v Helsinkih
 PRO-COAST / A PROactive approach for COmmunities to enAble Societal Transformation / program Obzorje Evropa / - / 1. 10. 202330. 9. 2026 / Evropska komisija / dr. Elena Bužan / European Sustainable Use Group
 FTDCHE / Spobujanje prečnih digitalnih kompetenc v visokem šolstvu / Erasmus+KA2 / 2.07 / 1. 10. 2022–31. 3. 2025 / Dr. D. Sergio Gálves Rojas / UP FAMNIT: dr. Klen Čopič Pucihar / Univerza v Malagi
 AVPTAntiviral public transport infrastructure – preparing for future pandemics / Rektorjev sklad UP / 1.07 / 1. 10. 2022–30. 9. 2024 / dr. László Hajdu / UP FAMNIT
 EXTREM3PO treh dolgotrajnih problemov v teoriji ekstremalnih grafov / Rektorjev sklad UP / 1.01 / 1. 10. 2022–30. 9. 2024 / dr. Slobodan Filipovski / UP FAMNIT
 SUOPSustainable optimization problems in the reverse logistics network of waste wood / Rektorjev sklad UP / 1.07.02 / 1. 10. 2021–30. 9. 2023 / dr. Balázs Dávid / UP FAMNIT
 CLIMOS / Climate monitoring and decision support framework for sand fly-borne diseases detection and mitigation with cost-benefit and climate-policy measures / program Obzorje Evropa / - / 1. 9. 202231. 8. 2025 / Evropska komisija / dr. Vladimir Ivović / NOVA University Lisbon
BGE / Biodiversity Genomics Europe / program Obzorje Evropa / 1.03 / 1. 9. 202228. 2. 2026 / Evropska komisija / dr. Elena Bužan / Stichting Naturalis Biodiversity Center
 V4-2223Ritje divjih prašičev: vzroki, posledice in možnosti za zmanjšanje škod ter konfliktov / ARRS / 4.01.00 / 1. 10. 2022–30. 9. 2024 / dr. Boštjan Pokorny; UP FAMNIT: dr. Elena Bužan / Fakulteta za varstvo okolja
 J7-4638Načrtovanje selektivnih katalitskih postopkov pretvorbe CO2 v etanol - UliSess / ARRS / 2.02.00 / 1. 10. 2022–30. 9. 2025 / dr. Blaž Likozar; UP FAMNIT: prof. dr. Urban Bren / Kemijski inštitut
 J1-4398Kemijska karcinogeneza in nevrodegeneracija: Molekularni mehanizem vpliva mikrovalovnega sevanja / ARRS / 1.04.00 / 1. 10. 2022–30. 9. 2025 / dr. Urban Bren; UP FAMNIT: prof. dr. Dušanka Janežič / UM FKKT
 Z5-4592 / Raziskovanje in spodbujanje prevzemanja vloge vratarjev sistema med slovenskimi učitelji v kontekstu posledic epidemije COVID-19 / ARRS / 5.09.00 / 1. 10. 2022–30. 9. 2024 / dr. Tina Podlogar / UP FAMNIT
  J5-4596 / Višjestopenjske bibliografske storitve / ARRS / 5.13.00 / 1. 10. 2022–30. 9. 2025 / dr. Vladimir Batagelj / UP FAMNIT
 J1-4084 / Določeni kombinatorični objekti v spektralni domeni - križiščna analiza / ARRS / 1.01.00 / 1. 10. 2022–30. 9. 2025 / dr. Enes Pasalic / UP FAMNIT
 J1-4008 / Drevesno neodvisnostno število grafov / ARRS / 1.01.00 / 1. 10. 2022–30. 9. 2025 / dr. Martin Milanič / UP FAMNIT
 J1-4414 / ProBis-Fold pristop za določanje vezavnih mest za celoten strukturni človeški pro-teom pri odkrivanju zdravil / ARRS / 1.07.00 / 1. 10. 2022–30. 9. 2025 / dr. Dušanka Janežič / UP FAMNIT
 V4-2207 / Možnosti razvoja zeliščarstva v Sloveniji / ARRS / 4.03 / 1. 10. 2022–30. 9. 2024 / dr. Barbara Čeh, znanstvena svetnica; UP FAMNIT: dr. Dunja Bandelj / Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 L2-4430 / Proizvodnja, izolacija in formulacija zdravju koristnih substanc iz Helichrysum Italicum za uporabo v kozmetični industriji / ARRS / 2.02.06, 4.06.05, 4.03.01 / 1. 10. 2022–30. 9. 2025 / prof. dr. Maja Leitgeb; UP FAMNIT: dr. Dunja Bandelj / UM FKKT
 SRC-EDIH / Smart, Resilient and Sustainable Communities – European Digital Innovation Hub / - / 1. 9. 202231. 8. 2025 / Evropska komisija, Program DIGITAL / UP FAMNIT: dr. Jernej Vičič / Razvojni center Novo mesto
 ReNature / Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera / - / 1. 5. 202230. 4. 2024 / Finančni mehanizem EGP in pripadajoča slovenska udeležba / UP FAMNIT: dr. Martina Lužnik / Javni zavod park Škocjanske jame, Slovenija
 J4-3087 / Razvoj lesnih kompozitov z višjo zaščito pred udarnim hrupom za izboljšanje kvalitete bivanja / ARRS / 4.04.01 / 1. 1. 202231. 12. 2024 / dr. Andreja Kutnar / UP FAMNIT
 L2-3175 / Napredna ekstrakcija in formulacija funkcionalnih taninskih prahranskih dopolnil z blagodejnimi zdravstvenimi učinki / ARRS / 2.02.02 / 1. 10. 202130. 9. 2024 / dr. Urban Bren / UM FKKT
 J1-3002 / Prirejanja in barvanja povezav v kubičnih grafih / ARRS / 1.01 / 1. 10. 202130. 9. 2024 / dr. Riste Škrekovski / UL FMF
 N1-0210 / Uporaba grafov v problemih ohranjevalcev / ARRS / 1.01/ 1. 6. 202131. 5. 2024 / dr. Bojan Kuzma / UP FAMNIT
 N1-0209 / Orodja za inovativno oblikovanje zdravil / ARRS / 1.01/ 1. 6. 202131. 5. 2024 / dr. Dušanka Janežič / UP FAMNIT
 N1-0208 / Avtomorfizmi in izomorfizmi končnih grafov/ ARRS / 1.01/ 1. 6. 202131. 5. 2024 / dr. István Kovács / UP FAMNIT
 STEP CHANGE / Science Transformation in EuroPe through Citizens involvement in HeAlth, coNservation and enerGy rEsearch / program Obzorje 2020 / - / 1. 3. 202029. 2. 2024 / Evropska komisija / dr. Elena Bužan / UP FAMNIT
  J7-2598 / Pes ali njegov gospodar? Znanstvena študija človeških ali pasjih koprolitov s kolišča na Starih gmajnah v Sloveniji / ARRS / 6.02 / 1. 11. 202031. 10. 2023 / dr. Tjaša Tolardr. Elena Bužan / UP FAMNIT
PIVKA.KRAS.PRESIHAIzboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera / ESS / 1. 1. 202130. 9. 2023 / Evropski sklad za regionalni razvoj ESRR dr. Peter Glasnović Občina Pivka, Krajinski park Pivška presihajoča jezera
 InnoRenew CoE / Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja - InnoRenew CoE / 7.02 / 1. 4. 201730. 9. 2023 / Evropska komisija, program Obzorje 2020 / UP: prof. dr. Andreja Kutnar / Univerza na Primorskem
  J1-2481 / Matematične in računske metode za samosestavljanje poliedrov / ARRS / 1.07.01/ 1. 9. 202031. 8. 2023 / dr. Nino Bašič / UP FAMNIT
  J1-2451 / Simetrija na grafih preko rigidnih celic / ARRS / 1.01.05/ 1. 9. 202031. 8. 2023 / dr. Dragan MarušičUP IAM
 J2-2504 / Avtonomno robno računanje za spremljanje kakovosti zraka / ARRS / 2.07.05/ 1. 9. 202031. 8. 2023 / dr. Michaël Mrissa / InnoRenew CoE
 J1-2471 / Kemijska karcinogeneza: Mehanistični vpogled / ARRS / 1.04.02/ 1. 9. 202031. 8. 2023 / dr. Urban Bren / UM FKKT
 J1-2484 / Razvoj protibakterijskih učinkovin z delovanjem na validirane tarče v biosintezi peptoglikana / ARRS / 1.09/ 1. 9. 202031. 8. 2023 / prof. dr. Stanislav Gobec, UP FAMNIT: dr. Dušanka Janežič / UL FFA
 V3-1903 (CRP) / Vzpostavitev monitoringa prenašalcev vektorskih bolezni v Sloveniji / CRP / 3.08 / 1. 11. 201930. 4. 2023 / ARRS / prof. dr. Tatjana Avšič ŽupancUP FAMNIT: dr. Vladimir IvovičUL Medicinska fakulteta
 InCompEdu / Innovative Competence in Online Higher Education / Erasmus+ / 1. 4. 202131. 3. 2023 / Evropska komisija / dr. Elena Bužan  / UP FAMNIT
 N1-0140 / Geometrije, grafi, grupe in povezave med njimi / Geometries, Graphs, Groups and their links / ARRS / 1.01/ 1. 3. 2020–28. 2. 2023 / dr. István Kovács / UP FAMNIT
 Biotika - Biotska pestrost učni model / Ohranjanje biotske pestrosti kmetijske krajine z razvojem  in vključevanjem izobraževalnega modela v kmetijsko dejavnost / MKGP / - / 1. 1. 202131. 12. 2022 / MKGP / dr. Elena Bužan / UP FAMNIT
 RESBIOS / RESponsible research and innovation grounding practices in BIOScience / program Obzorje 2020 / - / 1. 1. 202031. 12. 2022 / Evropska komisija / dr. Elena Bužan / Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
  V5-2030 / Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah (VINGATUR) / CRP / 5.02.01 / 1. 11. 202031. 10. 2022 / ARRS / dr. Dunja Bandelj / UP FAMNIT
 V1-2031 / Vpliv zveri na parkljarje: določitev vrstno specifične stopnje plenjenja in pomena za upravljanje prostoživečih velikih sesalcev v Sloveniji / CRP / 1.03.03 / 1. 11. 202031. 10. 2022 / ARRS / izr. prof. dr. Ivan Kos / dr. Elena Bužan / UP FAMNIT
 Growthminds Growthminds / Erasmus+ / 1. 11. 202031. 10. 2022 / Evropska komisija / dr. Kristijan Musek Lešnik / UP FAMNIT
 ELBA Establishment of training and research centers and courses development on intelligent big data analysis in Central Asia / Erasmus+ / 1. 11. 2019–31. 10. 2022 / Evropska komisija / Jamolbek Mattiev / University of Santiago de Compostela
 INOVUP / Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu / Znanstveno-raziskovalni / - / 1. 10. 201831. 10. 2022 / RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport / UP FAMNIT: dr. Dunja Bandelj / UP Pedagoška fakulteta
 Z5-2661 / Starostniki ranljivi za samomor: pristopi k zmanjšanju občutka osamljenosti in krepitvi duševnega zdravja / ARRS / 5.09 / 1. 9. 202031. 8. 2022 / dr. Nuša Zadravec Šedivy / UP FAMNIT
 ENGREEN / Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI / 1. 4. 202031. 8. 2022 / INTERREG V-A Slovenija-Italija 20142020 / UP FAMNIT: dr. Martina Lužnik / Regijski park Škocjanske jame
 J1-1715 / Atlas proteinskih interakcij za napovedovanje genskih variacij povezanih z interakcijami z zdravili in razvojem bolezni / ARRS / 1.01.07/ 1. 7. 201930. 6. 2022 / dr. Dušanka Janežič / UP FAMNIT
 Z4-1875 / Potencial jadranskega smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don): celovito profiliranje genoma in transkriptoma za odkrivaje genov v biosintezi rastlinskih naravnih produktov  / ARRS / 4.04.03 / 1. 7. 201928. 2. 2022 / dr. Alenka Baruca Arbeiter / UP FAMNIT
 LIFE EUROTURTLES / Collective actions for improving the conservation status of the EU sea turtle population / 1.03 - Biologija / 1. 9. 201631. 12. 2021 / Evropska komisija, Program Life / UP FAMNIT: dr. Bojan Lazar / Hrvatski prirodoslovni muzej
 Pro-Enrich / Development of novel functional proteins and bioactive ingredients from rapeseed, olive, tomato and citrus fruit side streams for applications in food, cosmetics, pet food and adhesives / Razvojni // 1. 5. 201831. 10. 2021 / Evropska komisija, program Obzorje 2020 / UP FAMNIT: dr. Dunja Bandelj / InnoRenew CoE center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja
 EUET / EU Economic Trends / Erasmus+ Jean Monnet / 1. 9. 201831. 8. 2021 / Evropska komisija / dr. Ana Grdović Gnip / UP FAMNIT
 J1-9186​ Razvoj novih računskih orodij na PDB ravni za odkrivanje zdravil​ / Temeljni / 1.07 / 1. 7. 201830. 6. 2021 / dr. Dušanka Janežič / UP FAMNIT
 J1-9108​ Polregularni elementi v 2-zaprtjih rešljivih grup / Temeljni / 1.01.05 / 1. 7. 201830. 6. 2021 / dr. Dragan Marušič / UP IAM
 J1-9110 Prehodnost v točkovno tranzitivnih grafih / Temeljni / 1.01.05 / 1. 7. 201830. 6. 2021 / dr. Klavdija Kutnar / UP IAM
 V1-1808 Uporaba tehnologije DNA za ugotavljanje poneverb v ribiških proizvodih z vrednotenjem socio ekonomskih vidikov / CRP / 1.03.03 / 1. 11. 201831. 3. 2021 / prof. dr. Lovrenc Lipej / UP FAMNIT: dr. Dunja BandeljNacionalni inštitut za biologijo
 J3-8197 Nadzor prenašalcev porajajočih se mikroorganizmov v Sloveniji / Temeljni / 3.01 / 1. 5. 201731. 12. 2020 / dr. Tatjana Avšič Županc / UL MF
 V4-1825 (CRP) Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah: težave, izzivi, rešitve / CRP / 4.01.01 / 1. 11. 201830. 11. 2020 / dr. Boštjan Pokorny / UP FAMNIT: dr. Elena BužanGozdarski inštitut Slovenije
LanGuide Language guidance tool for improving language knowledge / Erasmus+ / 6.05 / 1. 9. 201931. 8. 2022 / Evropska komisija / dr. Mojca Kompara Lukančič / UP FHŠ (prenos izvajanja projekta z UP FAMNIT na UP FHŠ)
 LIFE for SEA-ED Learning to Investigate by Field Experiment for Southeast Asia Emerging Diseases / 1.03 / Erasmus+ / 14. 10. 201714. 10. 2020 / Evropska komisija / dr. Vladimir Ivović / Université Pierre et Marie Curie
 InoTeZ / Vključevanje uporabe informacijsko - komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu / Razvojni / 1.07 - Računalniško intenzivne metode in aplikacije / 2.22 - Komunikacijska tehnologija / 2.07 - Računalništvo in informatika / 10. 3. 20171. 10. 2020 / Evropski socialni sklad, RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport / - / Univerza na Primorskem
 STARBIOS2 / Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences / Strukturno preoblikovanje v odgovorne bioznanosti / H2020- H2020-ISSI-2015-1; Topic: ISSI-5-2015 / 1.03 - Biologija / 1. 5. 201631. 7. 2020 / Program Obzorje 2020 / Vittorio Colizzi / UP FAMNIT: dr. Elena BužanUniversità degli Studi di Roma “Tor Vergata”
 VRT PURISSIMA / Vzpostavitev razvojnega in učnega centra Slovenske Istre / Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja; Program razvoja podeželja; LAS Istre / 1. 7. 201930. 9. 2020 / UP FAMNIT: dr. Dunja Bandelj / Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o.
 L7-8269 Novi pristopi za boljša biološka zdravila / Aplikativni / 1.07 / 1. 5. 201730. 4. 2020 / dr. Janez Konc / Kemijski inštitut
 L1-8157 Razvoj multifunkcionalnih učinkovin za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni / Aplikativni / 1.09 / 1. 5. 201730. 6. 2020 / dr. Stanislav Gobec / UL FFA
 J4-8218 Razvoj molekularnih orodij za ohranitev jadranskega lipana (Thymallus aeliani) / Temeljni / 4.02.01 / 1. 5. 201730. 4. 2020 / dr. Aleš Snoj / UL BF
 J5-8236 Razumevanje imigracije in integracije s pomočjo interdisciplinarnih modelov socialne dinamike / Temeljni / 5.03 / 1. 5. 201730. 4. 2020 / dr. Boris Podobnik / FIŠ NM
 SUSGRAPE / Spodbujanje trajnostnega vinogradništva s pomočjo IKT na čezmejnem območju ITA-SLO / 4.03 / 1. 10. 201730. 3. 2020 / INTERREG V-A Slovenija-Italija 20142020 / UP FAMNIT: dr. Matjaž Hladnik / Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
 LIKE / Živeti na Kraškem robu / 1.03.01 / 1. 9. 201729. 2. 2020 / INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 201-2020 / UP FAMNIT: dr. Peter Glasnović / Istarska županija
 Da.Re Data Science Pathways to re-imagine education / Erasmus+ / 1.07 / 1. 9. 201631. 8. 2019 / Evropska komisija / dr. Branko Kavšek / Loccioni Group
  Novi pristopi pri razumevanju kompatibilnosti in interakcije pelod-pestič pri oljki (Olea europaea L.) / 4.03 / 16. 10. 201715. 1. 2019 / UKF (Unity Through Knowledge Fund) - Second Science and Technology Project (STP II) 2016 / UP FAMNIT: dr. Dunja Bandelj / Institut za jadranske kulture i melioraciju krša (Inštitut za jadranske kulture in melioracijo krasa), Hrvaška
Slovarji.si / Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov / 1. 2. 201831. 10. 2019 / Ministrstvo za kulturo / dr. Mojca Kompara / Amebis, d. o. o., Kamnik
 CUSHA Cultureshake / Erasmus+ / 6.05 / 1. 9. 201631. 8. 2019 / Evropska komisija / dr. Mojca Kompara / Paedagogische hochschule Karlsruhe - PH KA
J4-7052 / Od nevarnega odpadka do živih tal – mikrobne združbe in interakcija tla-rastlina v s težkimi kovinami onesnaženih tleh pred in po remediaciji / Temeljni / 4.03.01 / 1. 1. 201631. 12. 2018 / dr. Irena Maček / UL BF
N1-0032 / Grafi, grupe, konfiguracije in geometrije / Temeljni HU-SI / 1.01.00 / 1. 3. 201528. 2. 2018, podaljšano do 31.8.2018 / OTKA - ARRS / dr. Tomaž Pisanski / UP FAMNIT in Eötvös Loránd University
 J1-6720 / Algebraična teorija grafov z aplikacijami / Temeljni / 1.01.00 / 1. 7. 201430. 6. 2017 /
ARRS / 
dr. Dragan Marušič / UP IAM
J1-6743 / Razvoj računalniških orodij za modeliranje farmacevtsko zanimivih molekul / Temeljni / 1.07.00 / 1. 7. 201430. 6. 2017 / ARRS / dr. Dušanka Janežič / UP FAMNIT
 L1-6722 / Metode algebre in funkcionalne analize v teoriji in praksi finančne matematike / Aplikativni / 1.01.00 / 1. 7. 201430. 6. 2017 / ARRS / dr. Igor Klep / Institut "Jožef Stefan"
 J1-6736 / Kemijska karcinogeneza - Računalniški pristop / Temeljni / 1.04.02 / 1. 7. 201430. 6. 2017 / ARRS / dr. Urban Bren / Kemijski inštitut
CLOUD / Celovit pristop k obravnavi ter socialni in ekonomski reintegraciji uporabnikov prepovedanih drog / Operativni program IPA Slovenija - Hrvaška 2007–2013 / 3.08 - Javno zdravstvo / 15. 7. 2015–30. 6. 2016 / dr. Gorazd Drevenšek / UP (UP FAMNIT in UP FVZ)
 J1-5448 / Mikrovalovna kataliza in kemijska karcinogeneza / Temeljni / 1.04.02 / 1. 8. 201331. 7. 2016 / ARRS / dr. Urban Bren / Kemijski inštitut
 J4-5526 / Odziv rastlinskih korenin in mikoriznih gliv na talno hipoksijo / Temeljni / 4.03.01 / 1. 8. 201331. 7. 2016 / ARRS / dr. Irena Maček / UL BF
 W³B / What we Wood believe? Societal perceptions of the forest-based sector and its products towards a sustainable society / WoodWisdom-Net+ - Spodbujanje inovacij v gozdno-lesnem sektorju / 7.00 / 1. 5. 201431. 10. 2016 / Era-Net plus iniciativa WoodWisdom-Net+ (MIZŠ za slovenske partnerje projekta) / prof. Tobias Stern, na UP FAMNIT: dr. Klavdija Kutnar / Kompetenzzentrum Holz GmbH
 VectorNet / A European network for sharing data on the geographic distribution of arthropod vectors, transmitting human and animal disease agents / 1.03 / 1. 5. 201430. 4. 2017 / Evropska komisija / UP FAMNIT: dr. Vladimir Ivović / AviaGis
 ESA / Samodejno določanje vegetacijskih parametrov iz satelitskih in talnih podatkov za opazovanje suše / Program PECS Evropske vesoljske agencije / 7.00 / 1. 2. 201331. 1. 2015 / Evropska vesoljska agencija / dr. Janez Žibert / Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije (Ljubljana)
 J1-4021 / Algebraična teorija grafov in aplikacije / Temeljni / 1.01.00 / 1. 7. 201130. 6. 2014 / ARRS / dr. Dragan Marušič / UP IAM
 J3-4046 / Zadnji stik z zdravstvenim delavcem pred samomorom: Kaj je spregledano? / Temeljni / 3.08 / 1. 7. 201130. 6. 2014 / ARRS / prof. Diego De Leo, DSc / UP IAM
 EnergyViLLab / Mreža virtuoznih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj obnovljivih virov energije / Interreg / 7.00 (Interreg  Okolje, transport in vzdržna teritorialna integracija) / 5. 7. 201231. 5. 2014 / Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013 / Univerza na Primorskem: dr. Štefko Miklavič / Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, Italija
 Pravna identiteta in razvoj Mestne občine Koper / Projekt z lokalno skupnostjo / 5.05 / 1. 5. 201030. 4. 2014 / Mestna občina Koper / dr. Andraž Teršek / UP FAMNIT
 J5-3638 / Uvajanje novih intervencijskih pristopov za zmanjšanje samomorilnega vedenja v Sloveniji / Temeljni / 5.09 / 1. 5. 201031. 12. 2013 / ARRS / prof. Diego De Leo, DSc / UP FAMNIT
 Z7-3658 / Matematični modeli dinamike nalezljivih bolezni / Podoktorski / 7.00 / 1. 5. 201030. 4. 2012 / ARRS / dr. Barbara Boldin / UP FAMNIT

Bilateralni projekti znanstveno-raziskovalnega sodelovanja
 na vrh

Država partnerske institucije / Naslov / UP FAMNIT vodja / Raziskovalno področje po klasifikaciji ARRS / Trajanje / Financer / Partnerska institucija
Hrvaška / Sinergetske aplikacije novejših metod teorije načrtov, konfiguracij, grafov in grupUP FAMNIT: dr. Tomaž Pisanski / 1.01 Matematika / 1. 4. 2023–31. 3. 2025 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku
 Črna gora / Ocena in izboljšanje zdravstvenega stanja akvarijskih organizmov z uporabo skupnih diagnostičnih metod in protokolov / UP FAMNIT: dr. Elena Bužan / 1.03 Biologija / 1. 1. 2023–31. 12. 2024 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Univerzitet Crne Gore Institut za biologiju mora
 Črna gora / Izbrani biološki vidiki škardobole, Upogebia Pusilla (Petagna, 1792) v Litoralnem pasu vzhodne obale Jadrana na področju Črne Gore in Slovenije / UP FAMNIT: dr. Jure Jugovic / 1.03 Biologija / 1. 1. 2023–31. 12. 2024 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Univerzitet Crne Gore Institut za biologiju mora
 Avstrija / B-robustna optimizacija na grafih / UP FAMNIT: dr. Martin Milanič / 1.01 Matematika
 / 1. 1. 2023–31. 12. 2024 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Universität Graz 
Črna gora / Starševska analiza oljk z mikrosateliti – podpora pri programu žlahtnjenjaUP FAMNIT: dr. Alenka Baruca Arbeiter / 4.03.01 - Biotehnika / 1. 1. 2023–31. 12. 2024 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet
FR / Genetska in kemijska raznolikost slovenskega in korziškega smilja (SloCorim)UP FAMNIT: dr. Alenka Baruca Arbeiter / 4.03.01 - Biotehnika / 1. 1. 2023–31. 12. 2024 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / University of Corsica – CNRS
 ZDA / Nekateri problemi v hipergrafih, grafih, in igrah / UP FAMNIT: dr. Matjaž Krnc / 1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije / 1. 7. 2022–30. 6. 2024 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Rutgers University
ZDA / Razvoj računalniških algoritmov za simulacije molekulske dinamike makromolekul / UP FAMNIT: dr. Dušanka Janežič1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije / 1. 7. 2022–30. 6. 2024 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / National Institutes of Health
ZDA / Problemi ohranjevalcev v kvantni mehaniki / UP FAMNIT: dr. Bojan Kuzma / 1.01 Matematika / 1. 7. 2022–30. 6. 2024 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Embry-Riddle Aeronautical University
ZDA / Nekatere strukturne lastnosti Cayleyjevih grafov / UP FAMNIT: dr. Ademir Hujdurović / 1.01 Matematika / 1. 7. 2022–30. 6. 2024 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Kennesaw State University
ZDA / Matroidi s tranzitivno grupo avtomorfizmov / UP FAMNIT: dr. Edward Tauscher Dobson / 1.01 Matematika / 1. 7. 2022–30. 6. 2024 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / University of Mississippi
ZDA / Kombinatorične igre na Ferrerovih diagramih - algoritmični pristop / UP FAMNIT: dr. Riste Škrekovski / 1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije / 1. 7. 2022–30. 6. 2024 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Rhodes College
 FR / Širinski parametri in barvanje grafov / Widths and coloring of graphs / UP FAMNIT: dr. Riste Škrekovski / 1.01 Matematika / 1. 1. 202231. 12. 2023 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / CNRS - LIP, Francija
 BIH / Analiza ukrivljenih Boolovih funkcij glede na nove metrike / Analysis of bent Boolean functions in terms of new metrics / UP FAMNIT: dr. Samir Hodžić / 1.01 Matematika / 1. 7. 202130. 6. 2023 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Univerzitet u Tuzli (Prirodno-matematički fakultet)
 CN / Računalniško modeliranje bioloških makromolekul / Computer Modeling of Biological Macromolecule / UP FAMNIT: dr. Dušanka Janežič / 1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije /  1. 1. 202131. 12. 2023 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Fudan University  
 NOR / Model vrednotenja blagovne znamke v visokem šolstvu / Brand Equity Model in Higher EducationUP FAMNIT: dr. Vukasović, Tina / 5.02.01 / 1. 11. 202031. 10. 2022 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / The Arctic University of Norway, School of Business and Economics  
 ZDA / Razvoj računalniških algoritmov za simulacije molekulske dinamike makromolekul / Computer Algorithm Development for Molecular Dynamics Simulation of Macromolecules / UP FAMNIT: dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 1. 10. 2019–30. 9. 2021 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / National Institutes of Health
 ZDA / Nekateri problemi na hipergrafih, grafih ter igrah / Certain problems in hypergraphs, graphs, and games / UP FAMNIT: dr. Krnc Matjaž / 1.01 / 1. 10. 2019–30. 9. 2021 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Rutgers University
 Črna Gora / Kemotaksonomija in reprodukcijska biologija skupine travniške kadulje (Salvia pratensis) na zahodnem delu Balkanskega polotoka / UP FAMNIT: dr. Boštjan Surina / 1.03 / 1. 8. 201831. 7. 2021 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Univerzitet Crne Gore
 Nemčija / Razvoj računalniških algoritmov za napovedovanje vezanih mest pri raziskovanju v farmaciji / UP FAMNIT: dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 1. 1. 201831. 12. 2019 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenber
 Hrvaška / Dvojezičnost v slovenski in hrvaški Istri na primeru prevodov upravnih besedil / UP FAMNIT: dr. Kompara Lukančič Mojca / 6.05 / 23. 4. 201831. 12. 2019 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Odjel za interdisciplinarne, taljanske i kulturološke studije Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 Hrvaška / Uporaba biotehnoloških orodij za aplikativne raziskave v sredozemskem kmetijstvu: uvedba analize starševstva genotipiziranih rastlin / UP FAMNIT: dr. Andreja Kutnar / 4.03 / 23. 4. 201831. 12. 2019 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
 Srbija / Nov pristop: naravni pripravki kot potencialna sredstva za varstvo oljke proti pavjemu očesu / 4.03 / UP FAMNIT: dr. Dragan Žnidarčič / 1. 6. 201831. 12. 2019 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Fakulteta za biologijo, Univerza v Beogradu 
ZDA / Molekularna karakterizacija granatnega jabolka (Punica granatum L.) in identifikacija neznanih genotipov na območju severnega Jadrana ter primerjava s kolekcijo USDA / dr. Dragan Žnidarčič / 4.03.01 / 1. 1. 201831. 12. 2019 / ARRS / National Clonal Germplasm Repository, USDA-ARS
ZDA / Novi trendi v kromatični teoriji grafov / dr. Riste Škrekovski / 1.01.05 / 20172018 / ARRS / Iowa State University
ZDA / Razvoj računalniških algoritmov za simulacije molekulske dinamike markomolekul / dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 20172018 / ARRS / NIH/NHLBI/Lab. of Computational Biology
Rusija / Matrične strukturne relacije / dr. Bojan Kuzma / 1.01.04 / 20162018 / ARRS / Lomonosov Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics
Rusija / Razvoj računalniških algoritmov za napovedovanje vezavnih mest pri raziskovanju v farmaciji / dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 20162018 / ARRS / Institute of Biomedical Chemistry
Japonska / Razvoj računalniških algoritmov za napovedovanje vezavnih mest pri raziskovanju v farmaciji / dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 2016–2018 / ARRS / National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition
Črna gora / Vpliv vremenskih razmer in sušnega stresa na kakovost in senzorične lastnosti oljčnega olja s spremljanjem metabolitov fotosinteze (sladkorji, sladkorni alkoholi) in sekundarni metaboliti (fenolne spojine) / dr. Ana Miklavčič Višnjevec / 4.03 / 2016–2017 / ARRS / Biotehnički fakultet u Podgorici, Centar za suptropske kulture Bar
Črna gora / Analiza diverzitete jadranskih fig (Ficus carica L.) in vzpostavitev referenčne podatkovne baze z uporabo molekulskih markerjev / dr. Andreja Kutnar / 4.03 / 2016–2017 / ARRS / Biotehnički fakultet u Podgorici, Centar za suptropske kulture Bar
 ZDA / Genetska karakterizacija in primerjava jadranskih fig s kolekcijo USDA v Kaliforniji z molekularnimi pristopi / dr. Dragan Žnidarčič / 4.01 / 2016–2017 / ARRS / National Clonal Germplasm Repository, USDA-ARS
 ZDA / Mednarodna konkurenčnost in trženje varne in kakovostne hrane / dr. Tina Vukasović / 5.02 / 2016–2017 / ARRS / Saint Joseph's University and Institute of Food Products Marketing
Avstrija / Razvoj računalniških algoritmov za napovedovanje vezavnih mest pri raziskovanju v farmaciji / dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 2016–2017 / ARRS / Universität Wien
 ZDA / Razvoj računalniških algoritmov za simulacijo molekulske dinamike / dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 2015–2016 / ARRS / NIH/NHLBI/Lab. of Computational Biology
 Rusija / Računalniško modeliranje bioloških makromolekul / dr. Dušanka Janežič / 1.07 /
2014–2015 / ARRS / Institute of Biomedical Chemistry of Rus. Acad. Med. Sci.
 BIH / Razširjenost, ekologija in genetska struktura cvetnic na kraških poljih Dinaridov: Chouardia litardierei (Liliaceae), Trifolium velebiticum (Fabaceae) in Edraianthus dalmaticus (Campanulaceae) kot modelne vrste / dr. Boštjan Surina / 1.03.02 / 2014–2015 / ARRS / Univerzitet u Banjoj Luci
 ZDA / Uporaba verjetnosti v teoriji grafov in omrežjih / dr. Riste Škrekovski / 1.01 /
2014–2015 / ARRS / University of California – Davis
 Indija / Kriptografsko pomembne Boolove funkcije z aplikacijo v tokovnih in bločnih šifrahdr. Enes Pasalic / 2.07 / 1. 12. 2010–30. 11. 2013 / ARRS / Indian Institute of Technology, Delhi
 BIH / Matematične aplikacije kot podporna orodja k varstvu Biodiverzitete severovzhodne Bosnedr. Dragan Marušič / 1.01 / 2010–2011 / ARRS / Univerzitet u Tuzli
 Črna gora / Moderni topološki indeksi v matematični kemiji in njihovo računalniško modeliranje / dr. Dragan Stevanović / 1.01 / 2010–2011 / ARRS / Univerzitet Crne Gore

Mladi raziskovalci
 na vrh

Mladi raziskovalec / Raziskovalni mentor /
Raziskovalno področje po klasifikaciji ARRS / Trajanje / Financer / Opombe
Petra Gabrovšek / dr. Alenka Baruca Arbeiter/
    4.03 / 1. 10. 2023–30. 9. 2027 / ARIS
Vanja Gomboc / dr. Vita Poštuvan/
    5.09 / 1. 10. 2021–30. 9. 2024 / ARRS
 Urška Gerič / dr. Elena Bužan /
    1.03 /1. 10. 2020–30. 9. 2024 / ARRS
Meta Lavrič / dr. Vita Poštuvan/
    5.09 / 1. 10. 2019–30. 9. 2024 / ARRS
Marko Posavčević / dr. Andreja Kutnar /
    4.01 / 1. 10. 2016–18. 8. 2018 / ARRS
Tea Knap / dr. Dunja Bandelj /
    1.03 / 1. 11. 2014–30. 4. 2018 / ARRS
Katja Kalan / dr. Elena Bužan /
    1.03 / 1. 12. 2012–31. 5. 2018 / ARRS
 Samir Hodžić / dr. Enes Pasalic /
    2.07 / 1. 12. 2013–31. 5. 2017 / ARRS
 Samed Bajrić / dr. Enes Pasalic /
2.07 / 1. 1. 2011–30. 6. 2014 / ARRS / Doktoriral 1. 7. 2014 z zagovorom doktorske disertacije z   naslovom O nekaterih konstrukcijah kriptografsko pomembnih Boolovih funkcij (On Certain Construction Methods of Cryptographhically Significant Boolean Functions)

Infrastrukturni program
 na vrh

Šifra / Naslov /
Trajanje / Financer / Vodja / Vodilna institucija
I0-0035-2790 / Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) /
1. 1. 2015
31. 12. 2027 / ARRS / dr. Gorazd Drevenšek, na UP FAMNIT: dr. Jure Pražnikar / UP