Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Tina Podlogar

Asistentka z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
II/08 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 56
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Psihologija
Psychology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Psihološko svetovanje
/ Psychological Counselling
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator