Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Dragan Marušič

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
II/09 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 57
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://osebje.famnit.upr.si/~draganm/
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Algebraična teorija grafov
Algebraic Graph Theory
Permutacijske grupe
Permutational Groups
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator