Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Ana Grdović Gnip

Izredna profesorica / Associate Professor

Kabinet
Office
II/02 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://osebje.famnit.upr.si/~ana.grdovic/
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Ekonomske vede
Economics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Finance
/ Finance
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator