Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Nov pristop: naravni pripravki kot potencialna sredstva za varstvo oljke proti pavjemu očesu

natisni

Predstavitev projekta

Naslov: Nov pristop: naravni pripravki kot potencialna sredstva za varstvo oljke proti pavjemu očesu

Akronim: -

Oznaka projekta: SLO-SRB-2018/19-OAN

Koordinator (vodilni partner): UP Famnit, Koper

Partnerske institucijeFakulteta za biologijo, Univerza v Beogradu 

Vodja projekta na UP FAMNIT: izr. prof. dr. Dragan Žnidarčič

Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt: Oddelek za aplikativno naravoslovje

Financer projekta: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Raziskovalno področje (ARRS): 4.03.01 - Biotehnika / Rastlinska produkcija in predelava / Kmetijske rastline

Trajanje projekta: 1.1.2018 - 31.12.2019

Opis projekta:

Pavje oko je najpomembnejša in najbolj razširjena bolezen oljk, ki napada predvsem liste. Bolezen povzroča gliva Spilocaea oleaginea (Castagne) S. Hughes in močnejši okužbi sledi defoliacija, ki upočasni rast in razvoj drevesa. Vodilna slovenska sorta, 'Istrska belica', je na pavje oko zelo občutljiva. Varstveni ukrepi temeljijo na uporabi fungicidov na osnovi bakra. Ker je baker težka kovina in se kopiči v tleh, drugi fungicidi pa imajo prav tako negativen vpliv na okolje, je nujno potrebno razvijati nove trajnostne ukrepe za varstvo rastlin. Naravna sredstva, kot na primer različne rastlinske metabolne spojine (npr. eterična olja), pripravki na osnovi antagonističnih mikroorganizmov ali metabolitov mikroorganizmov s fungicidnim delovanjem, predstavljajo alternativo kemičnemu varstvu. Bakterije iz rodu Bacillus veljajo za varne in imajo zato velik potencial za uporabo v biološkem varstvu.

V okviru projekta bodo raziskovalci UP FAMNIT in FB (Univerza v Beogradu, Fakulteta za biologijo) proučili fungicidne lastnosti različnih naravnih produktov proti glivi S. oleagina. Projekt predvideva testiranje naravnih produktov, pridobljenih predvsem od že preizkušenih vrst iz rodu Bacillus, kot tudi novih antagonističnih sevov. Namen predlagane raziskave je prispevati k razvoju trajnostnega kmetijstva in varstvu okolja. Med najpomembnejše ukrepe, ki pripomorejo k omenjenima ciljema, zagotovo sodi dobro načrtovana in ciljno usmerjena uporaba sredstev za varstvo rastlin, ki zahteva natančno poznavanje razvojnega kroga bolezni in škodljivcev.