Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Urban Bren

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
I/3 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 66 35 810
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Strukturna kemija
Structural Chemistry
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Fizikalna kemija s kemoinformatiko
/ Physical Chemistry with Cheminformatics
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator