Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Nino Bašić

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/07 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Teorija grafov

Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Računalništvo I
/ Computer Science I
,
Sistemi II - Operacijski sistemi
/ Systems II – Operating Systems and Computer Networks
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator