Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Mojca Kompara Lukančič

Izredna profesorica / Associate Professor

Kabinet
Office
I/07 (kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Krajšave
Abbreviations
Leksikografija
Lexicography
Računalniška leksikografija
Computational lexicography
Samodejno prepoznavanje krajšav v besedilih
Automatic recognition of abbreviations in texts
Samodejno izdelovanje slovarjev
Automatic Compilation of Dictionaries
Algoritmi
Algorithms
Jezikovne tehnologije
Language Technologies
Prevajanje
Translation
Dvojezičnost
Bilingualism
Večjezičnost
Multilingualism
Jezikovno usvajanje
Language Acquisition
CLIL

Turizem
Tourism
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Matematične vsebine v angleškem jeziku I
/ Mathematical Topics in English I
,
Matematične vsebine v angleškem jeziku II
/ Mathematical Topics in English II
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator