Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Katja Adam

Asistentka z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
I/04 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 663 58 07
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Biodiverziteta
Biodiversity
Invazivne vrste
Invasive Species
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Evolucijska biologija
/ Evolution Biology
,
Fiziologija živali
/ Animal Physiology
,
Sodobni pristopi k varstveni biologiji
/ Advanced Topics in Conservation Biology
,
Splošna zoologija
/ General Zoology
,
Varstvena biologija
/ Conservation Biology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Namestnica koordinatorice študijskega programa (Varstvo narave, magistrski)
/ Study Programme Deputy Coordinator (Nature Conservation, Master)