Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Širinski parametri in barvanje grafov

natisni
Širinski parametri in barvanje grafov / Widths and coloring of graphs

Vodja projekta:

dr. Riste Škrekovski
 
Nosilna institucija v Sloveniji:
UP FAMNIT
 
Partnerska institucija:
Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme (LIP)
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med RS in FR
 
Raziskovalno področje (ARRS):
1.01.00 - Naravoslovno-matematične vede / Matematika
 
Trajanje projekta:
1. 01. 2022 - 31. 12. 2023
 
Predstavitev projekta:

 

 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za matematiko