Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Safet Penjić

Asistent z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
II/11 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 83
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://osebje.famnit.upr.si/~penjic/
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Algebraična teorija grafov
Algebraic graph theory
Kombinatorična teorija grafov
Combinatorial graph theory
Razdaljno-regularni grafi
Distance-regular graphs
Terwilligerova algebra
Terwilliger algebra
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Algebra III - Abstraktna algebra
/ Algebra III – Abstract Algebra
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator