Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Diego De Leo, DSc

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
II/08 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 56
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Preučevanje in preprečevanje samomorilnega vedenja in intervencije
Suicide Research, Prevention and Interventions
Duševno zdravje
Mental Health
Osamljenost
Loneliness
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Predstojnik Oddelka za psihologijo
/ Department of Psychology, Chair
Koordinator
Coordinator