Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

CultureShake

natisni

Predstavitev projekta

Naslov: CultureShake

Akronim: CUSHA

Oznaka projekta: -

Koordinator (vodilni partner): Päedagogische Hochschule Karlsruhe  - Nemčija

Partnerske institucije:

Vodja projekta na UP FAMNIT:  izr. prof. dr. Mojca Kompara Lukančič

Financer projekta: Evropska komisija, program Erasmus+ 

Raziskovalno področje (ARRS): 

Trajanje projekta: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019

Opis projekta:
Projekt CultureShake v namen prenosa večjezičnega poučevanja v učilnico 21. stoletja uporablja Shakespearove predstave. Cilj tega triletnega raziskovalnega in razvojnega projekta je združiti najnovejše ugotovitve v večjezični didaktiki in medkulturni komunikaciji, da bi vključili učence iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij, vključno z otroki iz begunskih družin.

Project presentationna vrh

Title: CultureShake

Project acronym: CUSHA

Project code: -

Leading institutionPäedagogische Hochschule Karlsruhe  - Germany

Partner institutions:

Principal investigator at UP FAMNIT: Asoc. Prof. Dr. Mojca Kompara Lukančič

Funding organization: European Commission, Erasmus+ 

Research field (SRA):

Duration: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019

Description
CultureShake uses Shakespeare’s plays to bring multilingual teaching into the classroom of the 21st century. This three-year research and development project aims to combine the latest findings in multilingual didactics and intercultural communication in order to integrate students from different cultural and linguistic backgrounds, including refugee children.