Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Learning to Investigate by Field Experiment for Southeast Asia Emerging Diseases

natisni

Predstavitev projekta

Naslov: Learning to Investigate by Field Experiment for Southeast Asia Emerging Diseases

Akronim: LIFE for SEA-ED

Oznaka projekta: -

Koordinator (vodilni partner): Université Pierre et Marie Curie (Pariz, Francija)

Partnerske institucije

University of Primorska (UP Famnit, Koper - Slovenija)
Southeast Asia Ministers of Education Organization (SEAMEO) Tr (Tajska)
Mahidol University (Tajska)
Chulalongkorn University (Tajska)
Kasetsart University (Tajska)
Universidade Nova de Lisboa (Portugalska)
Universite de Reims Champagne-Ardenne (Francija)
Museum National d'historie naturelle (Francija)
Mae Fah Luang University (Tajska)
Univerza v Ljubljani (Slovenija)
Naresuan University (Tajska)
Chiang Mai University (Tajska)

Vodja projekta na UP FAMNIT: doc. dr. Vladimir Ivović

Financer projekta: Evropska komisija, program Erasmus+ 

Raziskovalno področje (ARRS): 1.03 - Naravoslovje / Biologija

Trajanje projekta: 14. 10. 2017 - 14. 10. 2020 

Opis projekta:

Potencialni nastajajočih patogenov je v jugovszhodni Aziji realnost. Ker gre pri tem za bolezni, katerih vektor penosa so paraziti ali virusi, njihova raziskava zahteva različne strokovne izkušnje in učinkovito organizacijo ter artikulacijo teh znanj v racionalen postopek.
V jugovzhodni Aziji je Tajska ena izmed bolj naprednih držav, kjer bi izboljšanje strokovnega znanja lahko koristilo tako državi kot tudi celotni regiji.
Glavni cilj je izboljšati znanje (Kaj vedeti?) in spretnosti (Kako to storiti?) udeleženih, ki bodo lahko učili študente na vključenih Univerzah na različnih področjih, kot so:
- Applied Medical Entomology,
- Vector borne Parasitic and Viral Diseases,
- Ecology & Environment,
- Epidemiology,
- Data Management,
- Data Analysis and GIS.

Project presentation

Title: Learning to Investigate by Field Experiment for Southeast Asia Emerging Diseases

Project acronymLIFE for SEA-ED

Project code: -

Leading institutionUniversité Pierre et Marie Curie (Paris, France)

Partner institutions

University of Primorska (UP Famnit, Koper, Slovenia)
Southeast Asia Ministers of Education Organization (SEAMEO) Tr (Thailand)
Mahidol University (Thailand)
Chulalongkorn University (Thailand)
Kasetsart University (Thailand)
Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
Universite de Reims Champagne-Ardenne (France)
Museum National d'historie naturelle (France)
Mae Fah Luang University (Thailand)
Univerza v Ljubljani (Slovenia)
Naresuan University (Thailand)
Chiang Mai University (Thailand)

Principal investigator at UP FAMNITAssist. Prof. Dr. Vladimir Ivović

Funding organization: European Commission, Erasmus+ 

Research field (SRA): 1.03 - Natural sciences and mathematics / Biology

Duration: 14. 10. 2017 - 14. 10. 2020 

Description

The potential emerging pathogens is a reality in Southeast Asia. Since a vector borne parasitic or viral disease is concerned, its investigation requires various expertises as well as an efficient organisation to articulate those expertises in a rational procedure. 
In Southeast Asia, Thailand is one of the more advanced counties where the improvement of expertise could be of the benefit to the country as well as of the region at whole.
The main objective is to improve knowledge (What to know?) and skills (How to do?) of trainers who will be able to teach students in their respective Universities in the different areas involved in such investigation named:
- Applied Medical Entomology,
- Vector borne Parasitic and Viral Diseases,
- Ecology & Environment,
- Epidemiology,
- Data Management,
- Data Analysis and GIS.