University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
-->
SI | EN

dr. Tomaž Pisanski

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
I/01 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Teorija grafov
Graph Theory
Kombinatorika
Combinatorics
Diskretna matematika
Discrete Mathematics
Računalniška matematika
Computational Mathematics
Uporabno diskretna matematika
Aplied Discrete Mathematics
Kemijska teorija grafov
Chemical Graph Theory
Računalniško rodoslovje in grboslovje
Computational Genealogy And Heraldry
Oper. raziskave
Operations Research
Teoretično računalništvo
Theoretical Computer Science
Algoritmi
Algorithms
Optimizacija
Optimization
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Predstojnik Oddelka za informacijske znanosti in tehnologijo
/ Department of Information Sciences and Technologies, Chair
Koordinator
Coordinator