Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Polregularni elementi v 2-zaprtjih rešljivih grup

natisni
Naslov projekta:
Polregularni elementi v 2-zaprtjih rešljivih grup
 
Šifra projekta:
J1-9108
 
Vodja projekta:
prof. dr. Dragan Marušič
 
Vodilna institucija:
UP IAM
 
Partnerske institucije:
UL Pedagoška fakulteta, UP FAMNIT
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
temeljni projekt
 
Raziskovalno področje (ARRS):
1.01.05 - Naravoslovno-matematične vede / Matematika / Teorija grafov
 
Trajanje projekta:
1.7.2018 - 30.6.2021
 
Predstavitev projekta:
Cilj predlaganega projekta je podati nove usmeritve, ki bi trasirale pot do popolne rešitve problema polregularnosti, pri čemer bomo posebej natančno obravnavali tranzitivne rešljive grupe. Začeli bomo z obravnavo dveh posebnih primerov, ki sta še vedno odprta, kljub temu, da so se z njima ukvarjali že številni matematiki. Vemo, da tranzitivne permutacijske grupe, katerih stopnja je prostih kvadratov, niso izmuzljive. Zato se kot naslednji korak ponuja obravnava tega problema za tranzitivne permutacijske grupe, katerih stopnja je prostih kubov. In drugič, smiselno se je tudi omejiti na posebne valence točkovno tranzitivnih grafov. Znano je namreč, da točkovno tranzitivni grafi stopnje 3 oziroma 4 premorejo polregularne avtomorfizme. Naslednji logični korak je obravnava grafov stopnje 5. 
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za matematiko