Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Martin Milanič

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
II/12 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 84
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://osebje.famnit.upr.si/~martin.milanic/
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Strukturna in algoritmična teorija grafov
Structural and algorithmic graph theory
Grafovske invariante
Graph invariants
Razredi grafov
Graph classes
Uporaba kombinatorične optimizacije in teorije grafov v bioinformatiki
Applications of combinatorial optimization and graph theory to computational biology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Algoritmi na grafih
/ Graph Algorithms
,
Algoritmi v bioinformatiki
/ Algorithms in Bioinformatics
,
Diskretna matematika II - Kombinatorika
/ Discrete Mathematics II – Combinatorics
,
Matematika IV - Kombinatorika s teorijo grafov
/ Mathematics IV - Combinatorics with Graph Theory
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator