Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Martin Milanič

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
II/12 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 84
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://osebje.famnit.upr.si/~martin.milanic/
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Grafovske invariante
Graph Invariants
Struktura grafov v hereditarnih razredih
Structure of Graphs in Hereditary Classes
Algoritmi in računska zahtevnost
Algorithms and Complexity
Geometrična teorija grafov
Geometric Graph Theory
Aplikacije teorije grafov
Applications of Graph Theory
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Algoritmi na grafih
/ Graph Algorithms
,
Algoritmi v bioinformatiki
/ Algorithms in Bioinformatics
,
Diskretna matematika II - Kombinatorika
/ Discrete Mathematics II – Combinatorics
,
Matematika IV - Kombinatorika s teorijo grafov
/ Mathematics IV - Combinatorics with the Theory of Graphs
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator