Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Peter Glasnović

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/03 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 66 35 809
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Biodiverziteta
Biodiversity
Sistematska botanika
Systematic Botany
Biogeografija
Biogeography
Varstvena biologija
Conservation Biology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biogeografija
/ Biogeography
,
Geografske informacijske vede in sistemi
/ Geographical Information Science and Systems
,
Prostorska orodja v varstveni biologiji
/ Spatial tools in conservation biology
,
Sistematika in evolucija izbranih taksonomskih skupin
/ Systematics and evolution of selected taxonomic groups
,
Sistematska botanika z geobotaniko
/ Systematic Botany and Geobotany
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator