Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Peter Glasnović

Asistent z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
I/03 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 62
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Biodiverziteta
Biodiversity
Sistematska botanika
Systematic Botany
Biogeografija
Biogeography
Varstvena biologija
Conservation Biology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Ekologija kopenskih ekosistemov
/ Ecology of Terrestrial Ecosystems
,
Geografski informacijski sistemi
/ Geographic Information Systems
,
GIS in osnove tematske kartografije
/ GIS and Introduction to Thematic Cartography
,
Morska botanika
/ Marine Botany
,
Sistematska botanika z geobotaniko
/ Systematic Botany and Geobotany
,
Študijska praksa
/ Practical Training
,
Terenski praktikum
/ Field Practicum
,
Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba
/ Management of Protected Areas and Sustainable Use
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator