Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Dušanka Janežič

Redna profesorica / Full Professor

Kabinet
Office
3N-V-04 (Livade 6, Izola)
Telefon
Phone
+386 5 66 35 810
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Računsko intenzivne metode in aplikacije
Computer Intensive Methods and Applications
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator