Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Molekularna karakterizacija granatnega jabolka (Punica granatum L.) in identifikacija neznanih genotipov na območju severnega Jadrana ter primerjava s kolekcijo USDA

natisni
 
Naslov projekta:
Molekularna karakterizacija granatnega jabolka (Punica granatum L.) in identifikacija neznanih genotipov na območju severnega Jadrana ter primerjava s kolekcijo USDA
 
Vodja projekta:
izr. prof. dr. Dragan Žnidarčič
 
Nosilna institucija v Sloveniji:
UP FAMNIT
 
Partnerska institucija:
National Clonal Germplasm Repository, USDA-ARS
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA
 
Raziskovalno področje (ARRS):
4.03.01 - Biotehnika / Rastlinska produkcija in predelava / Kmetijske rastline
 
Trajanje projekta:
1.1.2018 - 31.12.2019
 
Predstavitev projekta:
Izhodišče: Granatno jabolko (Punica granatum L.) pripada družini granatovk (Punicaceae), rod Punica pa vključuje le dve vrsti; P. protopunica Balf in P. granatum L. Nativno območje gojenja se nahaja med Iranom in Himalajo na severu Indije, njeno gojenje pa je razširjeno v sredozemskem delu Azije (Bližnji vzhod), Afrike in v Kaliforniji, kjer se nahajajo večji komercialni nasadi. V Sloveniji so večji nasadi redki, čeprav posamezna drevesa pogosto
krasijo domače vrtove skupaj s oljko, figo in drugimi sredozemskimi rastlinami. Po drugi strani, pa se večina proizvodnje ZDA nahaja v Kaliforniji, kjer uporabljajo moderne tehnologije pri pridelavi, predelavi, razvoju produktov ter trženju. V Kaliforniji se proizvodnja, z naraščajočo priljubljenost granatnega jabolka kot visoko hranilnega sadja, hitro povečuje. Kolekcija granatnega jabolka USDA v Davisu, Kalifornija je ena največjih na
svetu. Je del Kmetijsko raziskovalne službe nacionalnega sistema za rastlinsko germplasmo (NPGS) s poslanstvom zbiranja, ohranjanja, vrednotenja in izmenjave genskih virov rastlin.
Granatno jabolko predstavlja bogat vir bioaktivnih snovi in mineralov, ki imajo lahko mnoge pozitivne učinke na zdravje ljudi. Prav funkcionalne lastnosti granatnega jabolka in potreba po vzpostavitvi žlahtnjiteljskih programov so spodbudile nove genetske raziskave. Kljub temu, da granatno jabolko sodi med manj koriščene ali sadne vrste, je več tujih raziskovalcev razvilo nove, informativne mikrosatelitske markerje (Curro et al., 2010;.
Pirseyedi et al., 2010; Ebrahimi et al., 2010; Hasnaoui et al., 2010, 2012; Soriano et al. 2011), ki so v številnih državah uspešno uporabljeni za genotipizacijo genskih virov. Prav z genotipizacijo bo omogočena primerjava genetske raznolikost granatnega jabolka iz Slovenije s kolekcijo granatnih jabolk USDA. To bo omogočalo tudi prepoznavanje pomanjkljivosti v kolekciji in ponudilo možnosti za prihodnji razvoj granatnega jabolka.
Raziskovalne faze predloga projekta so:
1. Popis genotipov granatnega jabolka v Sloveniji
2. Identifikacija najbolj informativnih mikrosatelitskih markerjev
3. Celotna molekulska analiza
4. Diverzitetna študija ter primerjava genotipov granatnih jabolk iz kalifornijske kolekcije ter
Slovenije
5. Priprava skupne objave
6. Okrepljeno sodelovanja med inštitutoma - organiziranje usposabljanja raziskovalcev
Cilji sodelovanja: Cilj raziskave je genotipizirati akcesije iz ZDA in Slovenije ter na ta način okrepiti raziskave granatnega jabolka. Analiza bo omogočila primerjavo sort in neznanih genotipov iz Slovenije s kolekcijo granatnega jabolka USDA v Kaliforniji. Cilj tega sodelovanja je tudi organizacija izobraževalnih aktivnosti za konzorcij raziskovalcev, z namenom poenotenja metodologije in protokolov za preiskave granatnega jabolka. S
poenotenjem skupnih standardov in vzpostavitvijo enotne metodologije za genomske raziskave bo omogočena primerljivost genetskega profiliranja DNA med laboratorijema. Glavni cilj usposabljanja je prenos znanja med partnerskima inštitucijama ter pridobivanje novih izkušenj na področju molekularne genetike.
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za aplikativno naravoslovje