Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. István Kovács

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
II/12 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 84
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Končne geometrije
Finite Geometries
Asociativne sheme
Association Schemes
Algebraična teorija grafov
Algebraic Graph Theory
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Geometrija
/ Geometry
,
Izbrana poglavja iz diskretne matematike
/ Selected Topics in Discrete Mathematics
,
Izbrana poglavja iz diskretne matematike I
/ Selected Topics in Discrete Mathematics I
,
Permutacijske grupe
/ Permutational Groups
,
Seminar PMA
/ Seminar PMA
,
Teorija permutacijskih grup
/ Theory of Permutation Groups
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator