Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Dvojezičnost v slovenski in hrvaški Istri na primeru prevodov upravnih besedil

natisni

Naslov: 
Dvojezičnost v slovenski in hrvaški Istri na primeru prevodov upravnih besedil

Akronim: -

Oznaka projekta: 
BI-HR/18-19-009

Koordinator (vodilni partner): 
UP Famnit, Koper

Partnerske institucije
Odjel za interdisciplinarne, taljanske, i kulturološke studije, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Vodja projekta na UP FAMNIT
izr. prof. dr. Jernej Vičič

Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt: 
Oddelek za matematiko

Financer projekta: 
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Raziskovalno področje (ARRS): 
6.05.01 - Humanistika / Jezikoslovje / Raziskovanje posameznih jezikov

Trajanje projekta: 
1.1.2018 - 31.12.2019

Opis projekta: -