Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera - PIVKA.KRAS.PRESIHA

natisni

Naslov projekta: Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera

Šifra projekta: PIVKA.KRAS.PRESIHA

Koordinator (vodilni partner) : Občina Pivka, Krajinski park Pivška presihajoča jezera

Partnerske institucije
- Univerza na Primorskem, UP FAMNIT
- Občina Pivka, Krajinski park Pivška presihajoča jezera
- Zavod RS za varstvo narave,
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
- Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Vodja projekta na UP FAMNIT:  doc.dr. Peter Glasnović

Financer projekta: Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR, 

Vrsta projekta: Strokovni

Raziskovalno področje (ARRS): 

Trajanje projekta: od 1. 09. 2020 do 31. 9. 2023

Predstavitev projekta:

UP FAMNIT bo v okviru projekta nudil strokovno podporo Občini Pivka pri preverjanju stanja populacij vrst in HT ter pri iskanju najboljših rešitev za izvajanje projektnih aktivnosti na terenu. Na podlagi terenskih pregledov bo s strokovnim znanjem vsebinsko usmerjal izvajanje ukrepov. Pripravljal bo poročilo o rezultatih popisov. Pomembna vloga UP FAMNIT bo prenos temeljnega znanja na teren ter s tem dolgoročno izboljšanje stanja kvalifikacijskih vrst in HT na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.