Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Vladimir Batagelj

Znanstveni svetnik / Research Counsellor

Kabinet
Office
I/01 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 54
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://vladowiki.fmf.uni-lj.si/doku.php?id=vlado
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Diskretna matematika
Discrete Mathematics
Analiza podatkov
Data Analysis
Analiza omrežij
Network Analysis
Algoritmi
Algorithms
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator