Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Enes Pasalic

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
II/10 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 82
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Računalništvo in informatika
Computer Science and Informatics
Informacijski sistemi - programska oprema
Information Systems - Software
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Izbrana poglavja iz kriptografije
/ Selected Topics in Cryptography
,
Izbrana poglavja iz kriptografije I
/ Selected Topics in Cryptography I
,
Teoretične osnove računalništva III - Teorija informacij
/ Theoretical Computer Science III - Information Theory
,
Predstojnik
Department Chair
Predstojnik Centra za kriptografijo
/ Center of Cryptography, Chair
Koordinator
Coordinator