Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Slobodan Filipovski

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
II/04 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 58
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Algebraična teorija grafov
Algebraic graph theory
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Matematika
/ Mathematics
,
Matematika II - Algebra I
/ Mathematics II - Algebra I
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator