Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Jure Jugovic

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/04 (kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 79
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Speleobilogija
Speleobiology
Taksonomija in ekologija rakov
Crustacea: Taxonomy and Ecology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biologija in diverziteta vretenčarjev
/ Biology and Diversity of Vertebrates
,
Ekologija kopenskih ekosistemov
/ Ecology of Terrestrial Ecosystems
,
Evolucijska biologija
/ Evolution Biology
,
Sistematska zoologija
/ Systematic Zoology
,
Varstvo kopenskih ekosistemov
/ Conservation of Terrestrial Ecosystems
,
Varstvo rastlin, diagnostika in fitofarmacija
/ Plant Protection, Diagnostics and Phytopharmacy
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinator študijskega programa (Varstvena biologija, dodiplomski)
/ Study Programme Coordiantor (Conservation Biology, Undergraduate)