Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Jamolbek Mattiev

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
I/08 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Računalništvo in informatika

Computer Science

Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Osnove strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja
/ Introduction to Machine Learning and Data Mining
,
Sistemi II - Operacijski sistemi
/ Systems II – Operating Systems and Computer Networks
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator