Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Peter Muršič

Asistent z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Matematika
Mathematics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Funkcijska genomika
/ Functional Genomics
,
Matematični praktikum I
/ Mathematical Practicum I
,
Napredno modeliranje v psihologiji
/ Advance Modeling in Psychology
,
Podatkovno programiranje
/ Data Programming
,
Programiranje II - Koncepti programskih jezikov
/ Programming II – Concepts of Programming Languages
,
Računalništvo II
/ Computer Science II
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator