Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Michaël Mrissa

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
https://osebje.famnit.upr.si/~michael.mrissa/doku.php?id=start
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Računalništvo in informatika
Computer Science
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Podatkovno inženirstvo in distribuirani informacijski sistemi
/ Data Engineering and Distributed Information Systems
,
Seminar iz Podatkovne znanosti I
/ Data Science Seminar I
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator