Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Ana Miklavčič Višnjevec

Docentka / Assistant Professor

Kabinet
Office
1N-Z-03 (Livade 6, Izola)
Telefon
Phone
+386 5 633 58 09
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
 

Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biokemija in genetika v biopsihologiji
/ Biochemistry and Genetics in Biopsychology
,
Organska kemija in biokemija
/ Organic Chemistry and Biochemistry
,
Senzorična analiza živil
/ Sensory Analysis of Foodstuffs
,
Splošna in anorganska kemija
/ General and Inorganic Chemistry
,
Tehnologije predelave oljk
/ Technology of Olive Processing
,
Tehnologije skladiščenja in predelave sadja in zelenjave
/ Fruit and Vegetable Processing and Conservation
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator