Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Ana Miklavčič Višnjevec

Docentka / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/06 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Kemija
Chemistry
Sekundarni metaboliti
Secondary Metabolites
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biokemija in genetika v biopsihologiji
/ Biochemistry and Genetics in Biopsychology
,
Organska kemija in biokemija
/ Organic Chemistry and Biochemistry
,
Senzorična analiza živil
/ Sensory Analysis of Foodstuffs
,
Splošna in anorganska kemija
/ General and Inorganic Chemistry
,
Tehnologije predelave oljk
/ Technology of Olive Processing
,
Tehnologije skladiščenja in predelave sadja in zelenjave
/ Fruit and Vegetable Processing and Conservation
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator