Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Kemotaksonomija in reprodukcijska biologija skupine travniške kadulje (Salvia pratensis) na zahodnem delu Balkanskega polotoka

natisni

Naslov: Kemotaksonomija in reprodukcijska biologija skupine travniške kadulje (Salvia pratensis) na zahodnem delu Balkanskega polotoka

Akronim: -

Oznaka projekta: BI-ME/18-20-005

Koordinator (vodilni partner): UP Famnit, Koper

Partnerske institucije: University of Montenegro, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Podgorica

Vodja projekta na UP FAMNITizr. prof. dr. Boštjan Surina

Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt: Oddelek za biodiverziteto

Financer projekta: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Raziskovalno področje (ARRS): 1.03.02 - Naravoslovje / Biologija / Botanika

Trajanje projekta: 1. 8. 2018 - 31. 7. 2021

Opis projekta:

Številni predstavniki ustnatic (Lamiaceae) vsebujejo eterična olja, ki jih uporabljajo v tradicionalni in sodobni medicini ter v živilski, kozmetični in farmacevtski industriji. Mednje uvrščamo tudi kadulje (Salvia), ki jih uporabljajo zaradi vsebnosti raznih terpenoidov in fenolnih spojin pomembnih v tradicionalni medicini, farmacevtski industriji in zdravstveni negi. Poleg splošno poznanih vrst, kot so S. officinalis, S. fruticosa in S.sclarea, so vse več vrst kadulj prepoznali kot potencialno uporabnih v farmacevtski industriji in klinični terapiji. Kadulje so vrstno bogat in raznolik rod z vidika ekologije, življenjskih strategij, morfologije, prisotnosti sekundarnih metabolitov in kariologije. Ta raznolikost se odraža v polimorfnosti in taksonomiji, ki veljata za izredno kompleksni. Vzvodni mehanizem prašnic, visoko specializirana sinapomorfna lastnost skupna vsem kaduljam, je dolgo opredeljevala rod. Sodobne molekularne raziskave so pa vendarle potrdile, da skupina ni monofiletska. Sredozemlje predstavlja center raznolikosti kadulj starega sveta in verjetno njihovo izvorno območje, od koder so se razširile po Evropi. V Evropi uspeva 36 vrst, od katerih sta 2/3 omejeni na sredozemsko območje. Medtem, ko so kadulje JV Azije in S Amerike temeljito proučevali zaradi njihovih zdravstvenih in etnobotaničnih lastnosti, je pridobivanje znanja o kaduljah Balkanskega polotoka relativno nova dejavnost. 

Ta projekt bo pomembno okrepil že obstoječe sodelovanje med Univerzo na Primorskem (Slovenija) in Univerzo v Podgorici (Črna gora) v smeri pridobivanja znanja, izkušenj in deljenja skupnih zmogljivosti predvsem mlajših raziskovalcev. To sodelovanje bo učvrstilo temelje za ustvarjanje novih raziskovalnih programov in nadgradnjo obstoječih raziskovalnih vsebin.