Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Računalniško modeliranje bioloških makromolekul / Computer Modeling of Biological Macromolecule

natisni
Naslov projekta: 

Računalniško modeliranje bioloških makromolekul / Computer Modeling of Biological Macromolecule

Vodja projekta:
dr. Dušanka Janežič
 
Nosilna institucija v Sloveniji:
UP FAMNIT
 
Partnerska institucija:
Fudan University
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med RS in CN
 
Raziskovalno področje (ARRS):
1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije
 
Trajanje projekta:
1.01.2021 - 31.12.2022
 
Predstavitev projekta:

Računsko intenzivne metode in aplikacije je izjemno propulzivno znanstveno področje, na katerem z uporabo superračunalnikov in računalniških gruč rešujemo najzahtevnejše računske probleme pri teoretskih in aplikativnih raziskavah v naravoslovnih in tehničnih znanostih. Ukvarjamo se z reševanjem vrste problemov, kot so npr. struktura in dinamika molekul, snov v gmoti, kemijske in biokemijske reakcije ter razvoj novih zdravil. Razvoj novih računskih metod je tesno povezan tako z razvojem novih algoritmov kot z razvojem najmodernejših računalnikov.

Predlagani projekt sodi v prvo ligo današnjih raziskovalnih trendov na področju molekularnega modeliranja. Osredotočen je na najbolj obetavne raziskovalne smeri razvoja in uporabe računalniških algoritmov za simulacije kompleksnih makromolekularnih sistemov. Trenutno stanje na področju in zgodovinsko pomembni prispevki so zgoščeno orisani, navedeni so naši glavni raziskovalni cilji, ki so osnovani na preteklih rezultatih in prispevkih sodelavcev projekta. Ti cilji vsebujejo študij pomembnih problemov s področja molekularnega modeliranja, kot so, razvoj novih metod in povečanje natančnosti in učinkovitosti obstoječih algoritmov za računalniško modeliranje makromolekularnih sistemov, predvsem farmacevtsko zanimivih molekul, ki so podlaga za razvoj novih zdravil. Uporabljali in razvijali bomo metode molekularnega modeliranja, še posebej simulacije molekulske dinamike in kemijske teorije grafov, veje matematične kemije, ki se ukvarja z diskretnimi strukturami v kemiji. Predvsem nameravamo: izboljšati algoritme, ki za združujejo napovedovanje proteinskih vezavnih mest na osnovi teoretičnih pristopov teorije grafov, s kartiranjem genskih variacij na vezavna mesta z vključitvijo prožnosti proteinov z uporabo simulacije molekulske dinamike. Poseben poudarek bomo namenili razvoju novih algoritmov za napovedovanje proteinskih vezavnih mest in razvoju spletnih orodij za modeliranje farmacevtsko zanimivih molekul. Naš cilj je razviti prosto dostopen atlas proteinskih interakcij za napovedovanje genskih variacij povezanih z interakcijami z zdravili in razvojem bolezni - ProBiS-ATLAS - atlas vseh proteinskih interakcij za napovedovanje genskih variacij povezanih z interakcijami z zdravili in razvojem bolezni vseh razpoložljivih proteinskih vezavnih mest v PDB s preslikanimi ligandi in genskimi variacijami. Atlas bo vseboval tudi informacije o učinkih genskih variacj na vezavo za vsak specifični ligand v PDB. Ta novo razviti pristop bo še posebej uporaben v kontekstu natančne medicine. Naša orodja bodo omogočila povezovanje večih in drugače nepovezanih področij raziskav, tj. teoretične pristope teorije grafov, študije zaporedja genov, strukture proteinov in simulacije molekulske dinamike.

Predlagane metodološke izboljšave bodo omogočile povečanje zmogljivosti obstoječih algoritmov tako glede velikostne kot časovne skale in s tem prispevale k boljšemu razumevanju povezave med makroskopskimi lastnostmi snovi in lastnostmi molekul, ki jih sestavljajo. Uporabnost novo razvitih metod in pristopov bomo pokazali na nekaterih biološko zanimivih primerih, predvsem pri napovedovanju proteinskih vezavnih mest ter odkrivanju in načrtovanju novih zdravil.

Navkljub potencialu za konkretno uporabo naših rezultatov v različnih vejah tehnologije in industrije, pa osrednji del naših raziskav predstavlja razvoj novih matematičnih metod in algoritmov na področju molekularnega modeliranja, in kot tak predstavlja trajen prispevek v svetovno zakladnico znanja.

Projekt vključuje sodelovanje vrste raziskovalcev z odličnimi znanstvenimi referencami, ki smo trenutno aktivni na tem področju v Sloveniji in na Kitajskem, kjer deluje nekaj svetovno najuglednejših strokovnjakov na področju računalniških simulacij bioloških makromolekul, kar zagotavlja potek raziskovalnega dela na najvišji možni ravni. To sodelovanje bo dodalo našim raziskavam še dodatno prodornost.     

 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za aplikativno naravoslovje