Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

doc. dr. Martina Lužnik

Docentka / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/03 (Kettejeva 1, Koper), 1N-Z-05 (Livade 6, Izola)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 62, +386 5 663 58 07
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
 

Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Ekologija
/ Ecology
,
Splošna zoologija
/ General Zoology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Namestnica koordinatorice študijskega programa (Varstvo narave, magistrski)
/ Study Programme Deputy Coordinator (Nature Conservation, Master)