Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Martina Lužnik

Docentka / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/03 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 66 35 807
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Populacijska ekologija
Population Ecology
Zoologija
Zoology
Herpetologija
Herpetology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biologija in diverziteta vretenčarjev
/ Biology and Diversity of Vertebrates
,
Diplomski seminar - zaključna naloga
/ Graduate Seminar - Final Paper
,
Ekologija
/ Ecology
,
Herpetologija
/ Herpetology
,
Sistematika in evolucija izbranih taksonomskih skupin
/ Systematics and evolution of selected taxonomic groups
,
Splošna zoologija
/ General Zoology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinatorica študijskega programa (Varstvena biologija, dodiplomski)
/ Study Programme Coordiantor (Conservation Biology, Undergraduate)