Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Matjaž Krnc

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/02-2 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 50
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://osebje.famnit.upr.si/~matjaz.krnc/
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Teorija grafov
Graph Theory
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Načrtovanje podatkovnih baz
/ Database Design
,
Osnove podatkovnih baz
/ Introduction to Database Systems
,
Računalniški praktikum
/ Computer Practicum
,
Računalništvo II
/ Computer Science II
,
TVS Namestitev in vzdrževanje SQL strežnika
/ Practical Seminars: SQL Server - Implementation and Maintenance
,
TVS Osnove izdelave okenskih aplikacij
/ Practical Seminars: Core Windows Client Development
,
TVS Strežnik in mrežne storitve
/ Practical Seminars: Network Infrastructure, Configuring
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator