Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Matjaž Krnc

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
I/02-2 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 54
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://osebje.famnit.upr.si/~matjaz.krnc/
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Teorija grafov
Graph Theory
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Izbrana poglavja iz teorije algoritmov
/ Selected Topics in Theory of Algorithms
,
Teoretične osnove računalništva I
/ Theoretical Computer Science I
,
Teoretične osnove računalništva I - Diskretne strukture
/ Theoretical Computer Science I – Discrete Structures
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator