Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Matjaž Hladnik

Asistent z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
I/06 (Kettejeva 1, Koper), 1N-Z-03 (Livade 6, Izola)
Telefon
Phone
+386 5 613 58 09
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Molekularna genetika
Molecular genetics
Agronomija
Agronomy
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Bioinformacijska orodja v psihologiji
/ Bioinformatics Tools in Psychology
,
Bioinformacijski praktikum
/ Bioinformatics Practice
,
Bioinformatika
/ Bioinformatics
,
Rastlinske tkivne kulture
/ Plant Tissue Culture
,
Sadjarstvo
/ Fruitgrowing
,
Žlahtnjenje rastlin
/ Plant Breeding
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator