Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Matjaž Hladnik

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/06 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Molekularna genetika
Molecular genetics
Agronomija
Agronomy
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Bioinformacijska orodja v psihologiji
/ Bioinformatics Tools in Psychology
,
Bioinformacijski praktikum
/ Bioinformatics Practice
,
Genetika
/ Genetics
,
Projektni seminar - zaključna projektna naloga
/ Seminar - Final Project Paper
,
Psihofarmakologija
/ Psychopharmacology
,
Psihofarmakologija duševnih motenj
/ Psychopharmacology of Mental Disorders
,
Rastlinska biotehnologija
/ Plant Biotechnology
,
Rastlinske tkivne kulture
/ Plant Tissue Culture
,
Sadjarstvo
/ Fruitgrowing
,
Vinogradništvo
/ Viticulture
,
Žlahtnjenje rastlin
/ Plant Breeding
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinator študijskega programa (Bioinformatika, dodiplomski)
/ Study Programme Coordinator (Bioinformatics, Undergraduate)