Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Matjaž Hladnik

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/06 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Molekularna genetika
Molecular genetics
Agronomija
Agronomy
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Bioinformacijska orodja v psihologiji
/ Bioinformatics Tools in Psychology
,
Bioinformatika
/ Bioinformatics
,
Rastlinska biotehnologija
/ Plant Biotechnology
,
Rastlinske tkivne kulture
/ Plant Tissue Culture
,
Sadjarstvo
/ Fruitgrowing
,
Vinogradništvo
/ Viticulture
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Namestnik koordinatorja študijskega programa (Bioinformatika, dodiplomski)
/ Study Programme Deputy Coordinator (Bioinformatics, Undergraduate)