Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Matjaž Hladnik

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/06 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 66 35 811
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Molekularna genetika
Molecular genetics
Agronomija
Agronomy
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Analiza nukleotidnih zaporedij
/ Nucleotide Sequence Analysis
,
Bioinformacijska orodja v psihologiji
/ Bioinformatics Tools in Psychology
,
Bioinformacijska orodja v varstveni biologiji
/ Bioinformatics tools in Conservation Biology
,
Biotehnologija
/ Biotechnology
,
Funkcijska genomika
/ Functional Genomics
,
Genetika
/ Genetics
,
Praktično usposabljanje v delovnem okolju
/ Training in the Workplace
,
Projektni seminar - zaključna projektna naloga
/ Seminar - Final Project Paper
,
Psihofarmakologija
/ Psychopharmacology
,
Sadjarstvo
/ Fruitgrowing
,
Uvod v bioinformatiko
/ Introduction to Bioinformatics
,
Vinogradništvo
/ Viticulture
,
Žlahtnjenje in razmnoževanje rastlin
/ Plant Breeding and Propagation
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinator študijskega programa (Bioinformatika, dodiplomski)
/ Study Programme Coordinator (Bioinformatics, Undergraduate)