Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Alenka Baruca Arbeiter

Docentka / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/06 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 66 35 815
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Molekularna genetika
Molecular genetics
Agronomija
Agronomy
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Agroekologija
/ Agroecology
,
Biokemija in genetika v biopsihologiji
/ Biochemistry and Genetics in Biopsychology
,
Genetika
/ Genetics
,
Osnove genetike in genomike
/ Introduction to Genetics and Genomics
,
Praktično usposabljanje
/ Practical Training
,
Pridelovanje aromatičnih rastlin
/ Aromatic Plants Production
,
Varstvo rastlin, diagnostika in fitofarmacija
/ Plant Protection, Diagnostics and Phytopharmacy
,
Vrtnarstvo
/ Horticulture
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Namestnica koordinatorice študijskega programa (Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski)
/ Study Programme Deputy Coordinator (Mediterranean Agriculture, Undergraduate)
Namestnica koordinatorice študijskega programa (Sredozemsko kmetijstvo, visokošolski strokovni)
/ Study Programme Deputy Coordinator (Mediterranean Agriculture, Higher Education Professional)