Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Marko Tkalčič

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Računalništvo
Computer Science
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Adaptivni interaktivni sistemi
/ Adaptive Interactive Systems
,
Interakcija in uporabniška izkušnja
/ Interaction and User Experience
,
Osnove računalništva
/ Bases of Computer Science
,
Podatkovni praktikum II
/ Data Practicum II
,
Računalniške družbene vede
/ Computational Social Science
,
Računalniški praktikum
/ Computer Practicum
,
Sistemi za podporo odločanju
/ Decision Support Systems
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator