Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Marko Tkalčič

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
I/01 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 54
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Računalništvo
Computer Science
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Adaptivni interaktivni sistemi
/ Adaptive Interactive Systems
,
Interakcija in uporabniška izkušnja
/ Interaction and User Experience
,
Izbrana poglavja iz zajema podatkov
/ Selected Topics on Data Acquisition
,
Podatkovni praktikum II
/ Data Practicum II
,
Praktično usposabljanje
/ Practical Training
,
Projektni seminar - zaključna projektna naloga
/ Seminar - Final Project Paper
,
Računalniške družbene vede
/ Computational Social Science
,
Seminar - zaključna projektna naloga
/ Seminar - Final Project Paper
,
Seminar DRIN
/ Seminar DRIN
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinator študijskega programa (Podatkovna znanost, magistrski)
/ Study Programme Coordiantor (Data Science, Master)