Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Tina Vukasović

Redna profesorica / Full Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Trženje
Marketing
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Načrtovanje in vodenje projektov
/ Project Planning and Management
,
Osnove podjetništva in trženja
/ Basics of Entrepreneurship and Marketing
,
Upravljanje blagovnih znamk
/ Brand Management
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator