Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Pes ali njegov gospodar? Znanstvena študija človeških ali pasjih koprolitov s kolišča na Starih gmajnah v Sloveniji

natisni
Naslov projekta:
Pes ali njegov gospodar? Znanstvena študija človeških ali pasjih koprolitov s kolišča na Starih gmajnah v Sloveniji
 
Šifra projekta:
J7-2598
 
Vodja projekta:
Tolar Tjaša
 
Vodja projekta na UP FAMNIT:
Bužan Elena
 
Vodilna institucija:
ZRC SAZU
 
Partnerska institucija:
UP FAMNIT, UM FNM
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
Temeljni raziskovalni projekt
 
Raziskovalno področje (ARRS):
6.02 - Humanistika / Arheologija
 
Trajanje projekta:
1.11.2020 - 31.10.2022
 
Predstavitev projekta:
Arheološke najdbe iz novih izkopov, ki jih bo vodila vodilna organizacija ZRC SAZU Inštitut
za arheologijo, in preiskave že razpoložljivih šestnajstih kopolitov, bodo multidisciplinarno
raziskane. Avstrijski del projekta (ki ga vodi ÖAI ÖAW - Avstrijski arheološki Inštitut
Avstrijske akademije znanosti) je tesno povezan s samim projektom in nudi pomembno
strokovno znanje. Dr. Galik in asistent ("na postdoc projektu") bosta s svojim znanjem s
področja ihtiologije bistveno prispevala h končnim rezultatom projekta. Prevzela bosta
identifikacijo ribjih ostankov, ki se navadno na mokrotnih arheoloških najdiščih ohranijo v
večjih količinah. Na avstrijskem arheološkem inštitutu je, poleg ustrezne literature in
strokovnjakov, na voljo tudi obsežna referenčna zbirka ribjega okostja več vrst. Ker so ribji
ostanki ponavadi majhnih dimenzij, bo pri delu poleg referenčne zbirke, potreben tudi
binokular.
Drugi del avstrijskega dela projekta se bo vršil na Inštitutu za kemijske tehnologije in
analitiko na Dunajski tehnološki univerzi, kjer bodo potekale analize biomarkerjev iz
bolje ohranjenih koprolitov. Po posebni obdelavi se ekstrahirani lipidi analizirajo s plinsko kromatografijo in masno spektrometrijo. Količine nepolarnih in polarnih lipidov bodo razkrile
informacijo o izvoru iztrebkov. Različni lipidi lahko potrjujejo, ali gre za večinoma mesojede
ali bolj vegetarijanske jedce.
Nova arheološka izkopavanja bodo v prvem letu (2020) izvedli slovenski kolegi, vodilni
partner (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU).
Kemične analize že razpoložljivih vzorcev koprolitov bodo opravljene v prvi polovici prvega
leta (2020/21), druga polovica prvega leta pa je rezervirana za analizo morebitnih novih
kopolitov. Identifikacija ihtioarheološkega materiala se bo začela v drugi polovici prvega leta
in je predvidena do konca drugega leta (2021/22). Ob koncu tretjega leta bodo zbrani in
obdelani vsi podatki, na katerih bo slonela končna objava, ki bo končana ob koncu projekta.
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za biodiverziteto