Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Sara Zupan

Docentka / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/03 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 66 35 807
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Molekularna genetika
Molecular genetics
Varstvo narave
Nature Conservation
Ekologija
Ecology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biodiverziteta
/ Biodiversity
,
Biološke vsebine v angleškem jeziku
/ Biological Topics in English
,
Ekologija
/ Ecology
,
Evolucijska biologija
/ Evolution Biology
,
Uvod v mikrobiologijo
/ Introduction to Microbiology
,
Varstvena biologija
/ Conservation Biology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator