Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Uporaba biotehnoloških orodij za aplikativne raziskave v sredozemskem kmetijstvu: uvedba analize starševstva genotipiziranih rastlin

natisni

Predstavitev projekta

Naslov: 

Uporaba biotehnoloških orodij za aplikativne raziskave v sredozemskem kmetijstvu: uvedba analize starševstva genotipiziranih rastlin

Akronim: -

Oznaka projekta: SLO-HR-2018/19-OAN

Koordinator (vodilni partner): UP Famnit, Koper

Partnerske institucijeInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

Vodja projekta na UP FAMNITizr. prof. dr. Andreja Kutnar

Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt: Oddelek za aplikativno naravoslovje

Financer projekta: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Raziskovalno področje (ARRS): 4.03.01 - Biotehnika / Rastlinska produkcija in predelava / Kmetijske rastline

Trajanje projekta: 1.1.2018 - 31.12.2019

Opis projekta:

Kmetijska biotehnologija združuje znanstvene metode z orodji, ki pomagajo v procesih izboljšanja genetskega materiala različnih organizmov. V rastlinski biotehnologiji imajo zaradi izjemne aplikativne uporabe prav posebno mesto molekulski markerji DNK, ki predstavljajo nepogrešljivo orodje za identifikacijo rastlin pri žlahtnjenju, selekciji genetskega materiala, kartiranju genomov, itd. Projekt se osredotoča na uporabo biotehnoloških orodij za genotipizacijo in identifikacijo jadranskih sort in ekotipov granatnega jabolka ter genetsko profiliranje embrijev vodilnih jadranskih sort oljk.

V okviru projekta se bo vzpostavilo enotno metodologijo in protokole za raziskave genoma granatnega jabolka ter podatkovno bazo genotipov granatnega jabolka Jadrana. Na področju starševskih testov pri oljki se bo identificiralo najpogostejše opraševalne sorte za vodilne oljčne sorte na Hrvaškem.

Dodano vrednost raziskovalnega projekta predstavlja možnost izmenjave genskih virov sredozemskih sadnih vrst ter izmenjava znanja o molekularnih tehnikah in o njihovi uporabi. Predlagan raziskovalni projekt bo okrepil mednarodno sodelovanje med raziskovalnima skupinama s skupnim raziskovalnim interesom, ki vključuje pomembne sadne vrste jadranske regije.