Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Riste Škrekovski

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://www.fmf.uni-lj.si/~skreko/
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Klasična teorija grafov
Classical Graph Theory
Matematična kemija
Mathematical Chemistry
Razširjanje informacije
Information Dissemination
Velika omrežja
Complex Networks
Matematična sociologija
Mathematical Sociology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator