Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Jernej Vičič

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
I/02-3 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 50
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://osebje.famnit.upr.si/~jernej/
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Računalništvo in informatika
Computer Science
Jezikovne tehnologije
Language Technologies
Strojno prevajanje
Machine Translation
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Programiranje I
/ Programming I - Introduction to Programming
,
Računalništvo I
/ Computer Science I
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator