Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Uporaba tehnologije DNA za ugotavljanje poneverb v ribiških proizvodih z vrednotenjem socio ekonomskih vidikov

natisni

Predstavitev projekta

Naslov projekta: Uporaba tehnologije DNA za ugotavljanje poneverb v ribiških proizvodih z vrednotenjem socio ekonomskih vidikov 

Šifra projekta: V1-1808

Koordinator (vodilni partner)Nacionalni inštitut za Biologijo, Ljubljana

Partnerske institucije

Vodja projekta : prof. dr. Lovrenc Lipej

Vodja projekta na UP FAMNIT:  izr. prof. dr. Dunja Bandelj

Financer projekta: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Vrsta projekta: Ciljno raziskovalni projekt

Raziskovalno področje (ARRS): 1.03.03 - NARAVOSLOVJE / Biologija / Ekosistemi 

Trajanje projekta: od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020

Predstavitev projekta:

Ribe predstavljajo pomemben vir beljakovin v prehrani, zaradi oglaševanja blagodejnih učinkov na zdravje pa je njihova poraba v zadnjih desetletjih v razvitem delu sveta zelo narasla. Ribištvo je zelo kompleksna dejavnost in v razvitih državah zelo nadzorovana (Skupna ribiška politika ES), da bi zagotovili ohranitev ribjih staležev in delovanje ekosistemov. Z razvojem ribištva in z njim povezane predelovalne dejavnosti se je celotna veriga od ulova preko predelave in distribucije do potrošnika zelo podaljšala. Zato je ribiška panoga zelo občutljiva na poneverbe v celotni verigi od ribolova ali vzreje v akvakulturi do maloprodaje. Med njimi so najpogostejše zamenjave vrst (nenamerne zaradi velike podobnosti vrst in zato težke taksonomske določitve ali namerne, da se prikrije ilegalni lov, ali da se prodaja manj kakovostne vrste kot bolj kakovostne...), ki vplivajo na kakovost proizvoda. Ribiški proizvodi so po ugotovitvah INTERPOLA in Evropske komisije za hrano zelo podvrženi goljufijam tudi zaradi vedno daljše verige, lova na bolj oddaljenih območjih, iztovora in predelave v tretjih državah (npr. filetiranje) in nato ponovne predelave in distribucije do maloprodajnih mest.

Cilji predlaganega projekta so pregledati ponudbo ribiških proizvodov na slovenskem tržišču in ugotoviti, kateri so najbolj rizični ribiški proizvodi in vrste, ki jih je potrebno nadzirat in preverjat identiteto deklariranih vrst, katere vrste so tržno najbolj pomembne in kolikšna je verjetnost, da so napačno identificirane. Prav tako je nujno potrebno vpeljati ustrezne napredne tehnologije DNA (metabarkodiranje na osnovi NGS, Q‐PCR, LAMP) za odkrivanje poneverb v ribiških proizvodih.

 

Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za aplikativno naravoslovje