Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Raziskovalna skupina

natisni

Raziskovalna skupina UP FAMNIT je bila ustanovljena leta 2008.

Raziskovalci raziskujejo na področju matematike ter računalništva in informatike, in sicer s področja algebre, kombinatorike s teorijo grafov in verjetnostnega računa, kot tudi podatkovnih struktur, podatkovnega rudarjenja in velikih porazdeljenih GRID arhitektur. Raziskovalno delo je vpeto na področje matematičnega modeliranja in računalniških simulacij, eksperimentalne ekonomije ter raziskovanja socialnih sistemov, posegajo pa tudi na področja elektronske zaščite podatkov – kriptografije, varovanja podatkov in računalniške varnosti.

Velja izpostaviti, da je Raziskovalna skupina UP FAMNIT ena od štirih vodilnih raziskovalnih skupin na področju algebraične teorije grafov v svetovnem merilu – ostale tri skupine so na Kitajskem, v Avstraliji in Južni Koreji. S tem je fakulteta tudi Univerzo na Primorskem umestila na svetovni zemljevid uveljavljenih raziskovalnih institucij.

Druga raziskovalna področja, ki prevladujejo pod naravoslovnimi vedami so še biotehniške vede, rastlinska produkcija in predelava, zoologija in zoofiziologija, biologija, ekosistemi in varstvo okolja, botanika, kemija, analizna kemija, biokemija in molekularna biologija.

S področja družboslovja prevladuje preučevanje na področjih psihologije, ekonomije in prava, s področja medicinskih ved pa nevrobiologija, mikrobiologija in imunologija in psihiatrija. Pri slednjem se fakulteta raziskovalno usmerja predvsem na preučevanje duševnega zdravja in samomorilnega vedenja ter preventivo tovrstnih obolenj. Raziskovalna skupina, ki vključuje strokovnjake s področij psihologije, psihiatrije, genetike, nevroznanosti, biologije, informatike, bioinformatike in biostatistike, se pri tem usmerja na raziskovanje  biopsihosocialnih determinant enega temeljnih javnozdravstvenih problemov sodobnega časa – samomora.

Biopsihološko področje raziskovanja UP FAMNIT se usmerja tudi na področje nevrodegenerativnih obolenj, ki so prav tako vse bolj pogosta v sodobni družbi. Ne prizadenejo le starejših, temveč tudi vse več mladih. Raziskovanje na UP FAMNIT se usmerja na psihosocialne posledice tovrstnih obolenj za paciente in njihove svojce, ter na nevrobiološko proučevanje nevrodegenerativnih obolenj. Prav tako se biopsihološko področje raziskovanja UP FAMNIT usmerja tudi na psihološke in biološke determinante različnih oblik psihoterapevtskega dela (npr. preprečevanje in obvladovanje stisk in že omenjene samomorilnosti, stresa, raznih zasvojenosti, nevroz, idr.) ter bio-psiholoških vidikov preventive, kurative in rehabilitacije.