Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 18. december 2012 Obratovanje knjižnice TeMeNa v decembru

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo knjižnica od ponedeljka, 24.12.2012 do vključno torka, 1.1.2013 zaprta.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


torek, 18. december 2012 Student job offer

Svetovalno podjetje Van Dijk MC iz Bruslja išče študente, ki poznajo več evropskih jezikov za opravljanje študentskega dela.
Več informacij dobite v priloženem letaku >>.


torek, 18. december 2012 Vabljeni na predavanje z naslovom "Politična revolucija v Sloveniji?"

Združenje Alumni Fakultete za management vabi na predavanje izr. prof. dr. Tončija A. Kuzmanića z naslovom POLITIČNA REVOLUCIJA V SLOVENIJI?

Predavanje bo 18. decembra 2012 ob 16.15 uri v predavalnici B2 na Fakulteti za management, Trg Brolo 12, v Kopru.

Dr. Tonči Ante Kuzmanić je sociolog in politični teoretik. Je dolgoletni publicist in mislec, predavatelj in politolog, ki se ukvarja z modernimi in postmodernimi političnimi ideologijami ter političnimi ekstremizmi, etiko in antipolitiko, postsocializmom in novimi družbenimi gibanji. Predava na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, aktivno pa sodeluje tudi z Mirovnim inštitutom v Ljubljani. V letu 2009 je skupaj s somišljeniki začel projekt alternativne mišljenjske oblike izobraževanja Likej, v katerem izven okvirov univerze pomaga zainteresiranim ljudem k pluralnemu in političnemu mišljenju ter debatiranju.

V tokratnem predavanju bo podal radikalen pogled na aktualno (politično) revolucijo Sloveniji.

Vstop je prost. Predavanje se bo zaključilo do 19. ure.

Za dodatne informacije pišite na: alumni@fm-kp.si.


torek, 18. december 2012 Vabilo na predstavitev Regijske štipendijske sheme Izkušnja štipendiranja – delodajalci in štipendisti

Vabimo vas na informativni dogodek predstavitve Regijske štipendijske sheme Izkušnja štipendiranja – delodajalci in štipendisti, ki ga organizira Regionalni razvojni center Koper, ki bo 20. decembra 2012, ob 14.00 uri v prostorih Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska 2, Koper.

Letos bo shema predstavljena z vidika delodajalca in štipendista, ki bosta predstavila svojo izkušnjo s kadrovskimi štipendijami.

Regijska štipendijska shema (RŠS) Južna Primorska je instrument sofinanciranja kadrovskih štipendij. Namenjena je ustvarjanju znanja oziroma poklicev za regijsko gospodarstvo, zmanjšanju strukturne brezposelnosti, zviševanju izobrazbene ravni ter spodbujanju vračanja izšolanih kadrov v domače okolje.

Čeprav je predstavitev v veliki meri namenjena dijakom in študentom, bo sodelavka iz Regionalnega razvojnega centra Koper Tina Matekovič predstavila poziv Podjetno v svet podjetništva (več o tem: http://www.rrc-kp.si/), kjer so ciljna skupina osebe z višjo, visoko izobrazbo, mag. ali dr. nazivom in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili tega javnega poziva.

Dodatne informacije: Regionalni razvojni center Koper, Kontaktna oseba: Tamara Ristić, Tel: (05) 66 37 586, E-pošta: tamara.ristic@rrc-kp.si.

V priponki sta vabilo s programom, in plakat.


ponedeljek, 17. december 2012 Priložnost za delo: Podjetno v svet podjetništva 2013

Enajst slovenskih razvojnih agencij je ta teden objavilo razpis Podjetno v svet podjetništva 2013, s katerim želijo mladim, ki so kljub visoki izobrazbi pristali na zavodih za zaposlovanje, omogočiti, da razvijejo svoje podjetniške ideje. Na razpis se lahko do 7. januarja prijavijo mladi z višjo in visoko stopnjo izobrazbe do 35. leta, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. Objavljamo poziv Regionalnega razvojnega centra Koper, ki pokriva obalno-kraško regijo. Seznam in kontaktni naslovi vseh drugih regionalnih razvojnih agencij v Sloveniji pa so objavljeni tukaj.

Regionalni razvojni center Koper (RRC) z dnem 11. december 2012 objavlja javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 za obalno-kraško regijo (občine Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana).

Ciljna skupina so osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili tega javnega poziva.

Kandidati bodo v obdobju petih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo pri Regionalnem razvojnem centru Koper redno zaposleni za čas usposabljanja, ki traja pet mesecev. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili 1. februarja 2013, nato pa jim bo sledila še ena skupina. V operacijo bosta vključeni dve skupini po deset oseb.

Objava poziva: na spletni strani Regionalnega razvojnega centra Koper.

Javna predstavitev:

 • sreda, 19. december 2012, ob 10. uri v Sežani (Občina Sežana, Partizanska ul. 4) in
 • petek, 21. december 2012, ob 10. uri v Kopru (Zavod za zaposlovanje, Kmečka ul. 2). 

Rok za prijavo: 7. januar 2013.

Informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na povezavi: www.rrc-kp.si;
Regionalni razvojni center Koper, mag. Tina Jančar Matekovič je dosegljiva po telefonu 05 66 37 582 ali po e-pošti tina.matekovic@rrc-kp.si.

Seznam in kontaktne naslove vseh drugih regionalnih razvojnih agencij v Sloveniji pa lahko vidite tukaj.


torek, 11. december 2012 Udeležba na srednjeevropskem računalniškem tekmovanju iz programiranja na Poljskem

18. novembra 2012 so se člani tekmovalne skupine Bogo Sort v sestavi Aleksandar Tošić, Aleksandar Todorović in Marko Tavčar, v spremstvu mentorja Tineta Šukljana,  kot zmagovalci računalniškega tekmovanja na UP in kot četrti na državni ravni, udeležili srednjeevropskega tekmovanja iz programiranja v Krakovu na Poljskem.

Srednjeevropskega tekmovanja se je skupina UP FAMNIT (v različni sestavi), kot zmagovalna skupina na ravni UP, udeležila že četrtič. Letos se je tekmovalna skupina Bogo Sort,  z dvema rešenima nalogama, med vsemi sodelujočimi srednjeevropskimi skupinami,  uvrstila na odlično 63.mesto.

Iskrene čestitke!


torek, 11. december 2012 Objava članka v reviji Elektrotehniški vestnik

V letošnji številki 4 revije Elektrotehniški vestnik bodo objavili najboljše prispevke s konference ERK 2012, med katerimi je na podlagi ocene recenzentov tudi prispevek podiplomskega  študenta UP FAMNIT Aleksandra Tošića z naslovom:  Optimization of traffic networks using genetic algorithms.

Elektrotehniški vestnik je revija za elektrotehniko in računalništvo. Objavljamo recenzirane znanstvene prispevke v slovenskem in angleškem jeziku. Revijo izdaja Elektrotehniška zveza Slovenije. Letno izide 5 številk, od katerih je ena številka dvojna. Pri financiranju sodeluje Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Za izjemen dosežek Aleksandru iskreno čestitamo.


petek, 7. december 2012 Famnitovo tekmovanje v programiranju

Študentski svet UP FAMNIT organizira tretje tekmovanje v programiranju:

Naslov tekmovanja je Batalja Pirata

Pravila igre so na voljo na naslovu bataljapirata.famnit.upr.si, če želite sodelovati pa se lahko prijavite na eučilnico: http://e.famnit.upr.si/course/view.php?id=522

Tekmovanje bo trajalo do 17.1.2013, ko se bo v prostorih fakultete odvilo finale.

 


torek, 4. december 2012 Vabljeni na intenzivni izobraževalni program ITIME+ pospeševalnik idej

ITIME+, pospeševalnik idej, je namenjen razvoju in komercializaciji podjetniških idej in rešitev mladih talentov, ki delujejo v panogah TIME (telekomunikacija, internet, mediji in zabava). Intenziven program traja šest mesecev, ki poleg izobraževalno mentorskega programa z vrhunskimi tehnološkimi in podjetniškimi mentorji, nudi podjetniško in najsodobnejšo tehnološko infrastrukturo za razvoj in rast podjetij RC IKT in Microsoft BizSpark.

Do 15. decembra čas za prijavo

Program poteka v treh fazah. V prvi fazi so mladi talenti vabljeni, da se prijavijo v program do 15. decembra 2012 preko internetne strani www.itime.si. Strokovna komisija nato izbere finaliste, ki bodo v drugi fazi obiskovali intenzivni izobraževalno mentorski program, katerega cilj je mladim talentom zagotoviti mentorstvo, svetovanje, infrastrukturo, IKT storitve  za izdelavo prototipa oziroma minimalno sprejemljivega produkta (MVP). V tretji fazi bo zmagovalno podjetje s pomočjo 20.000 EUR denarne nagrade, ki jo prispevata RC IKT in Meta Ingenium, razvijalo svoj produkt naprej in ob zaključku programa dobilo priložnost predstavitve družbi tveganega kapitala META Ingenium, ki mu lahko z investicijo omogoči globalni tržni preboj.
Podroben opis ITIME+ in prijavnica na spletni strani: www.itime.si. Za več informacij nas kontaktirajte na info@itime.si ali na 041 372 418.

ITIME+ pospeševalnik idej organizirajo Tovarna podjemov, Tehnološki park Ljubljana in RC IKT skupaj s finančnim partnerjem METO Ingenium, tehnološkim partnerjem Microsoft BizSpark ter drugimi partnerji.

Za dodatne informacije:
Urban Lapajne, organizacijski vodja ITIME+
urban.lapajne@tovarnapodjemov.org, 041 372 418, www.itime.si


ponedeljek, 3. december 2012 Mednarodne delovne izkušnje za diplomante UP

Obveščamo vas, da je KCUP v sodelovanju s partnerji pričel z izvajanjem projekta iMOBILE – International Mobility Opens Borders for Importan Life experience, ki diplomantom Univerze na Primorskem omogoča od 8 do 12 tedensko usposabljanje v tujini. Možnost usposabljanj je predvidena za države: Italija, Nemčija, Španija in Velika Britanija s S. Irsko.

Opis projekta:

Projekt iMOBILE je namenjen mladim, ki so zaključili formalno izobraževanje in pred vstopom na trg dela želijo pridobiti mednarodne delovne izkušnje. Udeleženci projekta bodo v času usposabljanja pridobili potrebne praktične izkušnje, se naučili ali izpopolnili znanje tujega jezika, predvsem pa bodo pridobili pomembne osebnostne izkušnje: prilagodljivost, komunikativnost, timsko in samostojno delo, osebna odgovornost in sposobnost delovanja v drugačnem kulturnem okolju.

Po zaključku usposabljanja bodo udeleženci pridobili nekaj potrebnih delovnih izkušenj, predvsem pa osebno motivacijo in potrebno samozavest za iskanje zaposlitve. Pri izvedbi projekta smo se povezali s petimi tujimi partnerji, s pomočjo katerih bomo udeležencem projekta omogočili usposabljanje v Italiji, Nemčiji, Španiji in Veliki Britaniji (S. Irska). Usposabljanja v trajanju od 8 do 12 tednov bodo potekala od februarja 2013 do aprila 2014.

Program: Leonardo da Vinici – mobilnost oseb na trgu dela

Koordinator projekta: Karierni center Univerze na Primorskem Koper

Partnerji:  Virtualis d.o.o in 5 tujih partnerjev iz 4 evropskih držav: Italija, Nemčija, Španija, Velika Britanija s S. Irsko.

Trajanje:  01.6.2012 – 31.5.2014

Predvideno število udeležencev: 21

Pomembno:

Kandidati se lahko prijavijo na razpis v več prijavnih rokih. Prvi rok za prijavo je  15. 12. 2012.

Podrobnejše informacije o razpisu in programu Leonardo da Vinci bomo podali na informativnem dnevu, ki bo potekal v sredo, 05. 12. 2012 ob 17.00 v prostorih ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper.

Prijave na informativni dan zbiramo na e-naslovu: leonardo@kcup.si .

Več info o projektu, prijavnica in razpisni pogoji na: http://www.karierni-center.si/si/aktualno/558

Razpis

Prijavnica


petek, 30. november 2012 Pričetek četrtega letnika Likeja

 

V četrtek, 06. decembra 2012 ob 17.00 se prične četrti letnik Likeja, katerega tema je Revolucija! Revolucija? Tema prvega predavanja: "Zakaj revolucije ni moč načrtovati in izdelovati?"
Prvo predavanje bo izvedel izr. prof. dr. Tonči A. Kuzmanić.
Predvideni predavatelji za sledeča predavanja: dr. Ernest Ženko, dr. Vlasta Jalušič, dr. Mirt Komel, dr. Primož Šterbenc …

 
Predavanja (in bralne vaje) bodo potekala v Kopru v MKSCju (Gregorciceva 4).
Več informacij najdete na: www.likej.si in na priloženem letaku. Na spletni strani najdete tudi posnetke, fotografije, transkripcije ... prvega, drugega in tretjega letnika Likeja. Če imate vprasanja nam lahko pisete na info@likej.si. Lahko se nam pridružite tudi na facebook-u (Projekt Likej).
 
 
Vabljeni!


petek, 23. november 2012 FAMNIT-ovo Brucovanje 2012

Spoštovane študentke in študentje ter seveda brucke in bruci FAMNIT-a in zaposleni na UP FAMNIT in UP IAM!

Obveščamo vas, da v sredo, 5.12.2012 ob 22h v Disco Planet Koper bo težko pričakovano FAMNIT-ovo Brucovanje 2012.

 
 
Nastopila bo skupina Rok'n'band.
 
 
Ne zamudite nore zabave.

 
Vstop prost za vse!
 
Se vidimo v sredo, 5.12.2012 ob 22h.
 

ŠS UP FAMNIT


četrtek, 22. november 2012 Vabilo na razglasitev nagrade Mentor leta 2012

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS), ki združuje mlade raziskovalce in doktorske študente, že 4. leto zapored organizira podelitev priznanja najboljšemu mentorju mladim raziskovalcem - Mentor leta.

Letos so prejeli kar 74 vlog za nominacijo mentorja, na podlagi katerih je bilo nominiranih 54 odličnih mentorjev z vseh slovenskih univerz. Vabimo vas, da se jim pridružite na razglasitvi prejemnika nagrade Mentor leta 2012, kjer bodo letošnjemu dobitniku podelili priznanje.

Slavnostna podelitev bo v torek, 27. 11. 2012, ob 19. uri, v Centru kulture Španski borci, v Ljubljani.

 • od 18:30 ure dalje sprejem gostov
 • ob 19.00 podelitev priznanja Mentor leta
 • od 20.00 ure dalje pogostitev in druženje

Osrednjo nit večera bo z živahnimi melodijami dopolnjeval Big band Medicinske fakultete v Ljubljani.

Iskreno upajo, da se boste odzvali v čim večjem številu in se skupaj zahvalili vsem odličnim mentorjem, ki pomagajo izoblikovati nove, uspešne raziskovalce!

Za lažjo organizacijo prireditve, svojo udeležbo prijavite preko spletnega obrazca http://goo.gl/PsILQ.

Vabljeni.


sreda, 21. november 2012 Vabljeni k sodelovanju na mednarodnem študentskem tekmovanju v managementu – Olimpijada Banks battle 2012

Največja ruska banka Sberbank organizira mednarodno študentsko tekmovanje Olimpijada Banks battle 2012, ki bo potekala od decembra 2012 do marca 2013 na svetovnem speltu.
Prijavijo se lahko vsi študentje dodiplomskega ali podiplomskega študija, ne glede na vrsto ali smer študija, na spletni strani www.banksbattle.com, kjer so objavljene tudi vse ostale informacije o tekmovanju (pogoji sodelovanja, pravila igre, časovni okvir tekmovanja ...).

Rok za prijavo je 2. december 2012.

Tekmovalci se bodo morali izkazati v upravljanju in vodenju virtualne banke, tekmovanje poteka v virtualnem gospodarskem okolju in temelji na računalnški simulaciji bančnih poslovnih procesov.

Glavna nagrada, ki jo bo prejela zmagovalna ekipa, je enotedensko študijsko potovanje v Singapur, kjer se bodo člani ekipe udeležili strokovnih ekskurzij in seminarjev ter obiskali najuspešnejše singapurske finančne institucije.

Spletna olimpijada se odvija že tretjič, letos bodo prvič sodelovale tudi ekipe študentov iz držav, kjer je od letos dalje prisotna ruska banka Sberbank: Slovenije, Avstrije, Slovaške, Madžarske, Češke, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Srbije. Za slovenske študente je to odlična priložnost, da preizkusijo svoje pridobljeno strokovno znanje, ambicije in sposobnost odločanja tudi v praksi in se v tem pomerijo s študenti iz ostalih srednje- in vzhodnoevropskih držav. Pravk tako je to tudi karierna priložnost, saj v primeru dobrega rezultata, ta zagotovo ne bo ostal neopažen.

Več informacij si lahko preberete v razpisu.


četrtek, 15. november 2012 Vabilo na brezplačne konverzacijske ure v nemškem jeziku

Ustrezna komunikacija je za kakovostne storitve in zadovoljstvo gostov ter poslovnih partnerjev izrednega pomena. Študentke in študenti, ki bi želeli izboljšati svoje znanje nemščine, zapolniti svoje vrzeli  pri komunikacijskih spretnostih ali pa morda dobiti le dodatno razlago določenih slovničnih zakonitosti,  imate možnost, da obiskujete brezplačne konverzacijske ure, ki jih bo vodila mag. M. Trdan Lavrenčič, viš. pred. nem. j., - tudi s pomočjo študentov, ki jezik dobro obvladajo.

 

KDAJ: ob sredah, od  9.40 do 10.25

KJE?: Na UP FTŠ Turistici (v Portorožu), pred kabinetom 304 (prostor bo določen sproti)

 

Okvirne teme konverzacijskih ur v nov. in dec. – dodatne ideje zelo dobrodošle – na željo nekaterih študentov poudarek na funkcionalni slovnici, s konkretno razlago slov. struktur:

 • Sreda, 14. nov. 2012: Höflichkeit ausdrücken nicht nur im Tourismus (Rollenspiel) – Izražanje vljudnosti, ne samo v turizmu  (igranje vlog)
 • Sreda, 21. nov. 2012: Über allgemeines Geschehen diskutieren: bei uns und weltweit – Diskusija o splošnem dogajanju: doma in po svetu
 • Sreda, 28. nov..2012: Körpersprache im fremdsprachlichen Kommunizieren: Hilfe oder…- Telesna govorica pri tujejezičnem sporazumevanju: pomoč ali…
 • Sreda, 30. nov. 2011: Wie reagiert man in stressigen Situationen – Kako se odzivamo v stresnih situacijah
 • Sreda, 05. 12. 2012: Interesse von Jugentlichen – Interesi mladih 
 • Sreda, 12. 12. 2012: Festliche Gerichte in D, A, CH, SLO – Praznične jedi v D, A, CH, SLO
 • Sreda, 19. 12. 2012: Dezember und Geschäftsleben – December in  poslovno življenje

 

H KONVERZACIJSKIM URAM VABIMO TUDI ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE OSTALIH ČLANIC UNIVERZE NA PRIMORSKEM - tudi tiste, ki jezika nimate v svojem študijskem programu, imate pa določeno predznanje (približno na ravni A2), vendar pa nimate veliko možnosti komuniciranja v tem jeziku  – PRAV TAKO  BREZPLAČNO!

Prosimo, da se po el. pošti marija.trdan@turistica.si praviloma najavite 2-3 dni prej, da bom lahko uskladila tudi zahtevnostno raven konkretne konverzacijske ure.

 

 

Herzlich eingeladen und viel Erfolg – dobrodošli in veliko uspeha!

 

 


torek, 13. november 2012 Vabilo na dobrodelno prireditev zbiranja sredstev za akademski pevski zbor UP

Vabljeni na dobrodelno prireditev zbiranja sredstev za dekorativne dodatke k oblačilom za Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP) z naslovom "Pravi glas, da je špas", ki bo v torek 20. novembra 2012 z začetkom ob 19.00 uri v Osnovni šoli Koper.

Vstopnico v vrednosti 5,00 EUR lahko kupite na ŠOUP-u.

Vabilo>>


ponedeljek, 12. november 2012 Okrogla miza na temo tutorstva za tuje študente

Vabljeni na okroglo mizo, na temo Tutorstva za tuje študente na Univerzi na Primorskem, ki bo v sredo, 14. 11. 2012 ob 13.30 uri. Okrogla miza bo potekala na sedežu Univerze na Primorskem (Titov trg 4, Koper), v avli palače Foresterija in bo trajala do 15.30 ure.

Na okroglo mizo so vabljeni tutorji, dekani, direktorji članic UP, prodekani, tajniki fakultet ter svetovalci direktorjev, visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalni delavci in sodelavci, predstavniki študentskih svetov članic in UP, zaposleni, v strokovnih službah in študenti.

Program okrogle mize.

 


četrtek, 8. november 2012 Vabilo na Poletno šolo Graz International Summer School Seggau 2013


Mednarodna poletna šola Seggau (Gradec-Avstija) je namenjena mednarodno usmerjenim, visoko motiviranim študentom vseh študijskih področij, ki želijo poglobiti svoje razumevanje aktualnih evropskih in mednarodnih zadev s koncentracijo na regije jugovzhodne Evrope in Amerike.

Organizatorji nudijo:

 •      2-tedenski bivanje v kampusu na Seggau Castle
 •      6 ECTS (za sodelovanje in za seminarsko nalogo)
 •      Predavanja, okrogle mize in 10 vzporednih seminarjev-modulov
 •      Pogovori z mednarodnimi predavatelji in gosti
 •      All inclusive paket (šolnine, prehrana, nastanitev, izvenšolski programi in ekskurzije)

Rok za prijavo: 28. februar 2013

Prijavite se lahko na:

http://static.uni-graz.at/fileadmin/bib/downloads/studierende/sommerschulen/gusegg/application/bibwww_application_instructions_and_information_gusegg.pdf

 

Več informacij o poletni šoli dobite na spletni strani:

http://international.uni-graz.at/de/stud/int-focus/summerschools/gusegg-summerschool/


ponedeljek, 5. november 2012 Intenzivno izobraževanje PRAVICE V KRIZI!?

Razumevanje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic

Ljubljana, november 2012 - februar 2013

 

Prijavite se sedaj na intenzivno izobraževanje s področja ESK pravic!

Ekvilib Inštitut, v sodelovanju s švicarsko organizacijo CODAP, organizira intenzivno izobraževanje s področja človekovih pravic, s poudarkom na ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah.

Datumi: 5.-7.11., 12.-14.11., 26.-28.11., 3.-4.12, 10.-11.12.2012, 17h-21h + izbirni študijski obiski + 2 zaključni srečanji, predvideni v januarju/februarju

Kraj: Ljubljana, Metelkova 6

Predavatelji: mednarodni in nacionalni strokovnjaki

Rok za prijavo: 22.10.2012, prijave zbiramo na: actright@ekvilib.org

Prijave na: www.ekvilib.org

 

Več informacij:

V okviru izobraževanja se bodo posamezniki seznanili s teorijo in prakso človekovih pravic, s poudarkom na ESK pravicah. Izobraževanje bo ponudilo udeležencem znanja in prostor za aktivno udeleževanje na področju človekovih pravic.

 

Po zaključku izobraževanja bodo udeleženci:

 • seznanjeni z vsebino ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, vključno s pravico do izobraževanja, nastanitve, zaposlitve, vode, hrane ter potencialno diskriminacijo pri uresničevanju le-teh;
 • seznanjeni z mednarodnimi mehanizmi za spremljanje in poročanje o ESK pravicah;
 • seznanjeni z nacionalnimi mehanizmi za implementacijo ESK pravic in vprašanji, ki so najbolj relevantna za slovensko družbo;
 • izboljšali komunikacijske sposobnosti in strategije glede na izbrana vprašanja ESK pravic, vključno s pripravo svojega lastnega projekta s tega področja;

 

Metode dela:

Izobraževanje združuje predavanja, študijske obiske ter individualno in skupinsko delo, ki bo vodeno s  strani strokovnjakov s področja ESK pravic. Udeleženci bodo pripravili in izvedli svoj lasten/skupinski projekt s področja ESK pravic. Izobraževanje bo potekalo v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Za koga:

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki si želijo podrobneje spoznati ESK pravice. Ozadje ali izkušnje s področja človekovih pravic niso potrebne. Udeležence z željo po aktivnem udeleževanju na tem področju (npr. z izdelavo lastnega/skupinskega projekta, sodelovanju pri pripravi senčnega poročila na področju ESK pravic), posebej spodbujamo k prijavi.

 

Organizatorji:

Izobraževanje organizirata Ekvilib Inštitut in partnerska organizacija CODAP, v okviru skupnega projekta ACTRIGHT, so-financiranega s strani Švicarskega mehanizma.

 

Potrdilo:

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje, bodo dobili Diplomo o udeležbi na izobraževanju, ki jo bosta podelila Ekvilib Inštitut in CODAP.

 

Prijave:

Prosim, izpolnite prijavnico in jo pošljite elektronsko na actright@ekvilib.org ali po pošti na Ekvilib Inštitut, Medvedova 28, 1000 Ljubljana.

 

Rok za prijave:

22.10.2012

 

Akontacija:

Udeležba na izobraževanju je brezplačna, vendar pa bomo na prvem srečanju pobirali kotizacijo v vrednosti 50 eur. Kotizacijo bomo udeležencem povrnili po uspešno zaključenem programu.

 

Več o programu in projektu: www.ekvilib.org

 

Kontakt in več informacij:

www.ekvilib.org

actright@ekvilib.org / 014344402

 

VABLJENI!

Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji ter z donacijo Mestne občine Ljubljana. Vsebina usposabljanja ne odraža nujno stališč donatorjev.

 


petek, 12. oktober 2012 Spremenjene uradne ure Referata v obdobju od 15.10.-30.10.2012

Študente obveščamo, da bodo uradne ure Referata za študente UP FAMNIT v obdobju od ponedeljka, 15.10.2012 do torka, 30.10.2012 potekale le v dopoldanskem času, in sicer od 8:30 do 11:00 ure.

 

Referat za študente UP FAMNIT


petek, 12. oktober 2012 Predstavitev programov mobilnosti za mlade na Študentski areni 2012

Tudi letos se bo CMEPIUS predstavil na Študentski areni na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Obiskovalci bodo dne 24.10.2012 ob 14. uri v dvorani ČRNA MAČKA (1. nadstropje – galerija) izvedeli kaj vse je lahko mobilnost izobraževanja in usposabljanja v tujini in na kaj morajo biti pozorni, kako se odločiti in kje najti pomoč.

Predstavili bomo program Evropske komisije Vseživljenjsko učenje in možnosti za mobilnost v sektorskih programih Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius in Grundtvig ter v programih CEEPUS in Erasmus Mundus. Dodatne informacije bodo na stojnici v dvorani Kupola nudili tudi koordinatorji posameznih programov. Na voljo bodo tudi različne brošure.
Vljudno vabljeni.

Več o dogodku: http://www.dobimo.se


četrtek, 11. oktober 2012 Vabilo na zaposlitveni sejem

Spoštovani študenti, vljudno vabljeni na največji zaposlitveni sejem, ki bo potekal 24. in 25. oktobra (sreda, četrtek) na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani (Hala C).
 
Iskalci prve zaposlitve so se znašli v zares nezavidljivem položaju, saj težko konkurirajo bolj izkušenim kandidatom, ki se množično prijavljajo na vse redkejša prosta delovna mesta. Zato je vsaka priložnost za navezovanje stikov z delodajalci še toliko bolj dobrodošla.
 
Zaposlitveni sejem je res odlična priložnost, da študentje še pred zaključkom študija začnete z aktivnim iskanjem zaposlitve. V enem dnevu lahko opravite več zaposlitvenih intervjujev, kot bi jih drugače v celem letu. Poleg tega se izognete pisanju prošenj in čakanju na odgovor. Sejem bo zanimiv predvsem za študente zaključnih letnikov, ki se bodo v kratkem srečali z iskanjem zaposlitve.
 
Vstop je seveda brezplačen. Več informacij najdete na spletni strani http://www.kariernisejem.com/

četrtek, 11. oktober 2012 Vabilo k vpisu na začetni/nadaljevalni tečaj slovenskega jezika kot tujega/drugega jezika

Center za slovenski jezik in kulturo, UP Fakultete za humanistične študije vabi k vpisu na 60-urni začetni/nadaljevalni tečaj slovenskega jezika kot tujega/drugega jezika (ravni A1, A2, B1, B2 ), ki bo na Fakulteti za humanistične študije (Titov trg 5, 6000 Koper) v jesenskem semestru 2012/13 enkrat tedensko po tri šolske ure.

Tečaji slovenskega jezika kot tujega/drugega jezika so namenjeni rednim in izrednim študentom Univerze na Primorskem brez slovenskega državljanstva, študentom na izmenjavi Erasmus in drugim.

Tečaj ni pogoj za opravljanje izpita iz slovenščine za študente UP brez slovenskega državljanstva, ki ga morajo na ravni A1, A2 ali B1, B2 po sklepu Senata UP opraviti do zaključka študija.

Tečaj se bo izvedel ob najmanj desetih prijavljenih. Kandidati bodo na začetni ali nadaljevalni tečaj razvrščeni na podlagi razvrstitvenega testa in pogovora.

V ceno tečaja je vključen tudi ustrezen učbenik.

O točnem začetku tečaja in urniku bodo prijavljeni obveščeni po e-pošti.

CENA TEČAJA: 230 EUR, možnost plačila v dveh obrokih.

PRIJAVE NA TEČAJ DO PETKA, 12. 10. 2012. Udeleženci se prijavijo na elektronski naslov: iris.skrt@upr.si; in sicer do petka, 12.10.2012.

Prijave ni potrebno oddati študentom UP FAMNITa, ki so bili obveščeni, da je prijava že urejena s strani fakultete.

DODATNE INFORMACIJE:

E-pošta: vladka.tucovic@fhs.upr.si

Fakulteta za humanistične študije, Titov trg 5, 6000 Koper

Spletna stran: www.fhs.upr.si/sl/organiziranost-fakultete/centri/kultjez/

Tel.: 05 663 77 40, 663 86 10


torek, 9. oktober 2012 Razpis za nacionalne štipendije »Za ženske v znanosti« 2013

L'OREAL Slovenija, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Slovenska znanstvena fundacija razpisujejo štipendije nacionalnega programa »Za ženske v znanosti« 2013. Trem slovenskim mladim raziskovalkam bodo podelili štipendije za obdobje enega leta v višini 5.000 EUR. Kandidatke se lahko na razpis prijavijo do vključno 5. novembra 2012 s prijavnim obrazcem.

RAZPISNI POGOJI

Štipendije so namenjene znanstveno-raziskovalnim projektom raziskovalk naravoslovnih znanosti, medicine in biotehnike v okviru slovenskih znanstvenih institucij, posamezne prijave pa mora priporočiti tudi predstojnik institucije, kjer kandidatka študira/dela, ali njen mentor. Kandidatke morajo biti v zadnjem letu priprav na svoj doktorat, ne smejo biti starejše od 35 let, imeti morajo slovensko državljanstvo ter stalno prebivališče v Sloveniji. Na uradnem prijavnem obrazcu in z ustrezno dokumentacijo oddane vloge za štipendijo bo vrednotilo ocenjevalno telo, sestavljeno iz ocenjevalne skupine in ocenjevalnega odbora. 

Več informacij lahko dobite na spodnjih povezavah:

Loreal dopis

Loreal Razpisni pogoji

Loreal Prijavni obrazec

 

Dodatne informacije:

Urad za UNESCO
Barbara Urbanija
Telefon: 01 478 4799
Elektronski naslov: barbara.urbanija@gov.si

 


četrtek, 4. oktober 2012 Uvodno druženje med študenti in zaposlenimi - BOWLING

 

ŠS UP FAMNIT organizira spoznavno srečanje, namenjeno brucom, obstoječim dodiplomskim in podiplomskim študentom ter zaposlenim fakultete. Srečanje bo potekalo v sredo, 10. 10. 2012 med 20:00 in 23.00, v Planet tušu Koper .

Zbor bo ob 19.45 na bowlingu Planet tuša Koper.

 Za hrano in pijačo bo poskrbljeno!

Dodatne informacije na: studentski-svet@famnit.upr.si

Vljudno vabljeni!

 


četrtek, 27. september 2012 Študentom 2. in 3. letnikov v št. l. 2012/13: začetek predavanj in vaj, sestanki s koordinatorji

Študente obveščamo, da se predavanja in vaje v študijskem letu 2012/13 pričnejo v ponedeljek, 1. oktobra 2012.

V prvem tednu jesenskega semestra bo študijski proces potekal po nekoliko spremenjenem urniku – odpadle bodo vaje pri nekaterih predmetih (predvsem tam, kjer se vaje izvajajo pred prvimi predavanji), pri določenih predmetih pa tudi predavanja.

Natančne informacije za prvi teden bodo objavljene med obvestili v ŠIS-u (https://sis.upr.si/obvestilafamnit/obvestila_dod.htm) v soboto, 29. septembra 2012.

V začetku oktobra bodo koordinatorji organizirali sestanke s študenti 2. in 3. letnikov, kjer bodo študente seznanili z nekaterimi pomembnimi informacijami o študiju v 2012/13. Termin sestanka bo objavljen med obvestili v ŠIS-u.

Želimo vam veliko študijskih uspehov v študijskem letu 2012/13!

 

Referat za študente UP FAMNIT
 


sreda, 26. september 2012 Vabilo na izobraževanje za študente tutorje

Vljudno vabljeni na izobraževanje za tutorje, ki bo v petek, 28. 9. 2012, v prostorih UP Fakultete za humanistične študije (Titov trg 5, Koper).

Na izobraževanju boste izvedeli več o osnovnem namenu tutorskega sistema, kako je tutorstvo urejeno na UP, kaj pomeni biti tutor in kako na tutorstvo gledajo študenti. Predstavili bomo tutorstvo za študente s posebnimi potrebami razvijali lastne komunikacijske veščine in poglobili pedagogiko odraslih.

Sledila bodo srečanja tutorjev posameznih članic UP, na katerih vam bodo predstavljene značilnosti tutorskega sistema vaše članice. Na srečanju boste imeli možnost pogovora z organizatorji tutorstva in pridobitve dodatnih pojasnil.

Srečanje se bo nadaljevalo na Mestni plaži v Kopru, kjer bodo predstavniki članic UP z izvirnimi idejami poskrbeli za dobro vzdušje. Dan pa bo zaključen z zabavo v Bellavita baru.

Program izobraževanja:

10.30 – 11.00 Kaj tutorstvo je?
11.00 – 11.30 Tutorstvo na UP
11.30 – 11.50 Tutorstvo študentom s posebnimi potrebami
11.50 – 12.00 Kratek odmor
12.00 – 12.50 Komunikacijske metode, Andragoški ciklus
12.50 – 14.00 Srečanja tutorjev po pedagoških članicah UP

 

V drugem delu, ki bo bolj naformalno obarvan pa sledi še sproščeno druženje na Mestni plaži v Kopru (od 15.30 do 18.00 ure) ter v večernih urah (od 22.00 dalje) zabava v Bellavita baru v Kopru.

Vabljeni, da se nam pridružite že ob 10.30 uri na UP FHŠ, v predavalnici Maestral 3 (v 3. nadstropju fakultete).


ponedeljek, 24. september 2012 Priznanja in nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela (za teme iz zavarovalništva)

Slovensko zavarovalno združenje, g.i.z. se je z namenom, da spodbudi večji študijski interes za zavarovalništvo, odločilo za podeljevanje priznanj in nagrad za najboljša diplomska, podiplomska in doktorska dela, ki obravnavajo zanimive teme za zavarovalništvo.

V letošnjem letu objavljajo prvi razpis, vsem fakultetam in visokim šolam, ki imajo oblikovan program zavarovalništva ali programe oz. predmete, ki so tesno povezani z njim.

Želijo si, da ostanejo predlogi tem v domeni mentorjev oz. študentov. Za lažji prvi korak, v priponki posredujejo nekaj idej za teme zaključnih del.

Informacije o razpisu so dostopne tudi na spletni strani http://www.zav-zdruzenje.si/index.asp.

Priloge:

RAZPIS

NABOR TEM

PRAVILNIK


sreda, 19. september 2012 Razpis o dodelitvi štipendij za doktorski študij matematike in naravoslovnih ved

Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Sklad donatorjev za podiplomski študij matematike
in naravoslovnih ved

objavlja

razpis o dodelitvi štipendij za doktorski
študij (3. bolonjska stopnja) matematike in naravoslovnih ved

doma ali v tujini za študijsko leto 2012/2013

 

Sklad donatorjev za podiplomski študij matematike in naravoslovnih ved pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti bo za študijsko leto 2012/2013 podelil največ tri štipendije, vsako v znesku do 5.000,00 EUR, s katerim bo prispeval k pokrivanju stroškov doktorskega študija (3. bolonjska stopnja) mladih slovenskih matematikov in naravoslovcev. Pričakujemo prijave kandidatov, ki niso redno zaposleni, niso starejši od 28 let in imajo povprečno oceno najmanj 8.

 

Prijava za razpis mora vsebovati naslednje:

 • osebno prošnjo in življenjepis,

 • potrdilo o slovenskem državljanstvu,

 • potrdilo o dosedanji izobrazbi in potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno,

 • program usposabljanja in predviden potek doktorskega študija,

 • priporočilo mentorja.

 

Sklad donatorjev pri SAZU bo z vsakim prejemnikom štipendije sklenil pogodbo, v kateri bodo natančno določene pravice in obveznosti obeh strank.

Komisija bo svojo odločitev kandidatom sporočila najpozneje do konca oktobra 2012.

Dodatna pojasnila o razpisu lahko dobite na tel. številki: 01/ 4706-130.

Kandidati naj pošljejo prijave  do vključno 12. oktobra 2012 na e-naslov: sazu@sazu.si ali po pošti na naslov:

 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Novi trg 3
1000 Ljubljana

Sklad donatorjev za podiplomski študij matematike in naravoslovnih ved

"Za razpis štipendij"


četrtek, 13. september 2012 Obvestilo o podaljšanem roku za oddajo prijav za študente tutorje

Komisija za študijske in študentske zadeve UP FAMNIT je podaljšala rok za oddajo prijav za tutorje študente na naslednjih dodiplomskih programih:

 

-           1 mesto na študijskem programu Matematika,

-           1 mesto na študijskem programu Matematika v ekonomiji in financah,

-           2 mesti na študijskem programu Biodiverziteta,

-           1 mesto na študijskem programu Sredozemsko kmetijstvo,

-           5 mest na študijskem programu Biopsihologija,

-           3 mesta na študijskem programu Aplikativna kineziologija.

 

Kandidati za tutorje študente morajo k prijavi na razpis priložiti:

-     življenjepis/CV kandidata,

-     izpis ocen (potrdilo o opravljenih obveznostih) ter

-     morebitne druge priloge, ki so relevantne za funkcijo tutorja študenta.

 

Obrazec prijave je dostopen na spletni strani fakultete v rubriki Pravilniki in obrazci.

Kandidati za tutorje študente morajo svoje prijave z ustreznimi prilogami posredovati do vključno 21.9.2012 na naslov UP FAMNIT, Referat za študente, Glagoljaška 8, 6000 Koper, s pripisom »Prijava za študentsko tutorstvo 2012/13«.


torek, 11. september 2012 Objavljen je Razpis Erasmus Student Network Primorske

Spoštovani študenti in študentke,

obveščamo o objavljenih razpisih organizacije Erasmus Student Network Primorske glede možnosti sodelovanja študentov UP s tujimi študenti, ki se udeležijo študijske izmenjave pri nas. Več informacij na posredovanih spletnih povezavah in kontaktih Študentske organizacije Univerze na Primorskem:

 

Razpis za buddy-je:

Spletno mesto: www.soup.si/aktualno/14047.

Rok prijave: petek, 14.9.2012.

 

Razpis za ESN Primorska sodelavce:

Spletno mesto: www.soup.si/aktualno/14273.

Rok: petek, 21.9.2012.

 

Kontakt: esn@soup.si

 

Študenti lahko delo pri ESN Primorska (razpis za ESN Primorska sodelavce) uveljavljajo tudi pri priznavanju študijske prakse na matični fakulteti. Pri tem je potreben predhodni dogovor s ŠOUP-om.

 

ESN Primorska


ponedeljek, 10. september 2012 Štipendijski sklad UP - javni poziv k vključitvi študentov

Na spletni strani Univerze na Primorskem je objavljen Javni poziv za vključitev študentov v Štipendijski sklad UP za študijsko leto 2012/2013.

Bodoči in sedanji študenti UP se lahko na razpis prijavijo vse do 10. oktobra 2012 do 16. ure. Vloge se vložijo na način, da se oddajo po pošti ali osebno na sedežu Univerze na Primorskem (tajništvo, 2. nadstropje, Titov trg 4, 6000 Koper) vsak delovni dan med 8. in 16. uro.

Celotno besedilo razpisa in obrazca, ki ju morajo študentje izpolniti in poslati na Univerzo na Primorskem, je objavljeno na spletni strani UP na naslednji povezavi: http://www.upr.si/novice/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=994&cHash=5a9a0ddeb210137246706c8b5da8ad3a

 

Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki (05) 611-7500 ali e-pošti pravna.sluzba@upr.si,  vsak delovni dan med 8. in 15. uro, do poteka roka za oddajo vloge.

 

Vabljeni k oddaji prijav!


petek, 7. september 2012 Delavnica za bruce "Uvod v študij"

Drage brucke, dragi bruci,
pridružite se nam na poletnih delavnicah

»Uvod v študij«

KOMU SO NAMENJENE DELAVNICE?
Prehod v novo študentsko življenje je vedno poln novih izzivov in neznanih področij. Iskreno si želimo, da bi naši študenti pridobili veliko znanja, ob tem pa izkusili vse zanimivosti, ki jih prinašajo študentska leta.
S tem namenom letos že drugo leto zapored organiziramo delavnice UVOD V ŠTUDIJ, s katerimi lahko že pred začetkom študijskega leta osvežite nekatera znanja. Na ta način bo pričetek predavanj za vas, pa tudi za naše profesorje, lažji, zato udeležbo na delavnicah zelo priporočamo.
Delavnice so namenjene vsem brucom (tudi tistim, ki se vpisujejo z drugim vpisnim rokom) in so brezplačne.


KDAJ IN KJE BODO POTEKALE DELAVNICE?
Delavnice bodo potekale od ponedeljka, 17. septembra, do petka, 21. septembra 2012 v prostorih fakultete na Glagoljaški 8 v Kopru.

Prijave zbiramo do 31. avgusta 2012 (podrobneje o prijavi v nadaljevanju!).

 

IN ZDAJ K VSEBINI!

Delavnice si izberete glede na izbran študijski program:

VSEBINA DELAVNICE

TERMIN

OSNOVE PROGRAMIRANJA

 ponedeljek, 17.9.2012, 9:00 – 14:00

 torek, 18.9.2012, 9:00 – 11:00

MATEMATIKA

 torek, 18.9.2012, 12:00 – 15:00

 sreda, 19.9.2012, 9:00 – 14:00

UVOD V EKONOMIJO

 četrtek, 20.9.2012, 9:00 – 14:00

 petek, 21.9.2012, 9:00 – 12:00

BIOLOGIJA

 četrtek, 20.9.2012, 9:00 – 14:00

 petek, 21.9.2012, 9:00 – 14:00

 

KOGA BOM SPOZNAL/A NA DELAVNICAH?
Profesorje in, seveda, študente. Predavanja za posamezne študijske programe bodo vodili naši profesorji, ki vas bodo v nasledjih letih vodili skozi študij, in študentje višjih letnikov. Slednji bodo nedvomno tudi dragocen vir informacij o študijskih in obštudijskih aktivnostih študentov.

 

KAKO SE PRIJAVIM?
Za prijavo izpolnite prijavnico, ki je dostopna na naši spletni strani:
http://www.famnit.upr.si/sl/dogodek/uvod-v-studij-2012

 

KAKO JE POSKRBLJENO ZA NASTANITEV?
Za tiste, ki še nimate urejene nastanitve, smo za to poskrbeli v dogovoru z Dijaškim in študentskim domomv Kopru. V času delavnic vam je na voljo prenočišče z vašim doplačilom:

 • Nočitev z zajtrkom 15€/noč
 • Pol penzion 20€/noč
 • Polni penzion 24€/noč

VEČ INFORMACIJ …
Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu: olga.kaliada@famnit.upr.si.

Veselimo se srečanja z vami – več nas bo, boljše bo!

Študentski pozdrav!                                                                                                                     

 

Predsednica Študentskega sveta:                                                Dekanja:
Olga Kaliada                                                                Doc. dr. Klavdija Kutnar


petek, 7. september 2012 Razpis za prijavo na nacionalno testiranje za zaposlovanje mladih strokovnjakov v sistemu OZN

Obveščamo vas, da bosta Sekretariat OZN in Ministrstvo za zunanje zadeve 5. decembra 2012 organizirala pisni del nacionalnega testiranja za zaposlovanje mladih strokovnjakov v sistemu OZN (Young Professonal Programme - YPP) na nižjem profesionalnem rangu (P2).

Zainteresirani kandidati se lahko prijavijo le še do 12. septembra 2012 (elektronske prijave na United Nations Portal: http://careers.un.org , Young Professonal Programme).

Razpis


četrtek, 6. september 2012 Razpis ŠOS za nagrado za najboljša diplomska in magistrska dela

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je objavila razpis za najboljše diplomsko oziroma magistrsko delo s področja izobraževanja in položaja študentov. V nagradnem skladu je 2500 evrov, rok za prijavo pa je 7. oktober 2012.

Več infomacij:

http://www.studentska-org.si/novice/sos-nagrajuje-najboljsa-diplomska-in-magistrska-dela


sreda, 5. september 2012 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Katje Koren

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom: »Biomehanske in geometrijske prilagoditve skeletne mišice in njenih vlaken na 14-dnevno gibalno neaktivnost ter aktivno rehabilitacijo pri starejših preiskovancih«  študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija Katje Koren.

Predstavitev bo potekala v ponedeljek 10.9.2012 ob 14. uri v Mali predavalnici  Srednje tehniške šole (Šmarska cesta 4, Koper).

 Vljudno vabljeni!


sreda, 5. september 2012 Vabilo na preizkusno predavanje

Obveščamo vas, da bo imel dr. Peter Juvan, kandidat za prvo (1.) izvolitev v naziv visokošolskega učitelja - docenta za področje »Bioinformatika«

v četrtek, 6. 9. 2012 ob 16.00, preizkusno predavanje z naslovom

Bioinformatika DNA mikromrež

Predavanje bo v računalniški učilnici (RU1) UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper.

Vabljeni.


ponedeljek, 3. september 2012 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Staša Bevca

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom: Razvoj računalniških orodij za molekularno modeliranje študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Računalništvo in informatika Staša Bevca.

Predstavitev bo potekala v ponedeljek 17.9.2012 ob 14. uri v Mali predavalnici UP FAMNIT.

 

Vljudno vabljeni!

 

ponedeljek, 27. avgust 2012 Izšel je Razpis za vpis v Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI)

Spoštovani,

obveščamo vas, da je izšel Razpis za vpis v Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI), ki ga bo v študijskem letu 2012/2013 izvajala Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (več informacij najdete na: http://www.pef.upr.si/).

Prijave bodo potekale do 15. septembra 2012.


četrtek, 23. avgust 2012 Obvestilo o spremembi zakonodaje na področju subvencioniranega prevoza za študente

V prilogi posredujemo okrožnico vezano na spremembo zakonodaje na področju 
subvencioniranega prevoza za dijake in študente.

Priloga


torek, 21. avgust 2012 Razpis za študente tutorje v študijskem letu 2012/2013

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) skladno s Pravilnikom o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2012/2013 razpisuje naslednja mesta za tutorje študente

na dodiplomskih programih:

-           1 mesto na študijskem programu Matematika,

-           1 mesto na študijskem programu Matematika v ekonomiji in financah,

-           2 mesti na študijskem programu Računalništvo in informatika,

-           1 mesto na študijskem programu Bioinformatika,

-           2 mesti na študijskem programu Biodiverziteta,

-           1 mesto na študijskem programu Sredozemsko kmetijstvo,

-           5 mest na študijskem programu Biopsihologija,

-           4 mesta na študijskem programu Aplikativna kineziologija.

 

Urejenost tutorskega sistema določa Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem.

 V izbirnem postopku se upošteva, da mora tutor študent praviloma:

-          poznati strukturo in delovanje tutorskega sistema in UP kot celote;

-          poznati študijsko in splošno študentsko problematiko na fakulteti in univerzi.

 Študenti - kandidati, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in bodo izbrani, bodo prejeli sklep o imenovanju v tutorja ─ študenta.

 Kandidati za tutorje študente morajo k prijavi na razpis priložiti:

-     življenjepis/CV kandidata,

-     izpis ocen (potrdilo o opravljenih obveznostih) ter

-     morebitne druge priloge, ki so relevantne za funkcijo tutorja študenta.

 Tutor ─ študent, ki želi ponovno opravljati to funkcijo posredujejo samo prijavo na razpis (brez navedenih prilog).

 Kandidati za tutorje študente morajo svoje prijave z ustreznimi prilogami posredovati do vključno 7.9.2012 na naslov UP FAMNIT, Referat za študente, Glagoljaška 8, 6000 Koper, s pripisom »Prijava za študentsko tutorstvo 2012/13«.

 PRIJAVA

VEČ INFORMACIJ O TUTORSTVU


četrtek, 16. avgust 2012 Študentsko delo

Objavljamo dva zaposlitvena oglasa podjetja Axent. Več informacij si lahko preberete s klikom na želeno delovno mesto.

Analitik programer

Statistik oz. tržni analitik

Delovno mesto je v Kopru,

Rok prijave: od 23.07.2012 do 31.08.2012

 


petek, 27. julij 2012 Študentsko delo

Objavljamo zaposlitveni oglas podjetja Adecco. Iščejo kandidate s končano vsaj VI.stopnjo izobrazbe ekonomske, statistične, matematične smeri, informatike, družboslovne informatike in tudi študente.

Oglas si preberite spodaj.

 

 

 

Statistik (m/ž)

Kraj: delovno mesto je v Kopru.

Naloge:
- oblikovanje baz podatkov,

- analize baz podatkov,

- vsakodnevna uporaba statističnih programov (SAS, Spss, R)

- oblikovanje statističnih modelov.


Pričakujemo:
- zaključena vsaj VI. stopnja izobrazbe ekonomske, statistične, matematične smeri, informatike, družboslovne informatike,

- aktivna uporaba statističnih programov: SAS, Spss, R,

- aktivna uporaba programov za analizo baz: SQL, Access, Oracle,

- izkušnje s programiranjem so dobrodošle,

- odlično znanje angleškega jezika ter osnovno znanje italijanskega jezika.


Kandidatom ponujamo:
Kandidatom ponujamo delo v mednarodnem okolju, osebni razvoj, možnost napredovanja ter občasnega dela v tujini. Plača je stimulativna.
Če vas delo s statističnimi bazami veseli, če ste motivirana za pridobivanje novih znanje je delovno mesto sigurno odlično za vas. Vse kar morete naredite je, da nam pošljete vaš življenjepis z krajšim spremnim pismom.

 

Prošnje pošljite na e-mail: teja.glavic@adecco.si  ali na naslov:Adecco H.R. d.o.o., PE KOPER, Vojkovo nabrežje 1, 6000 Koper

Tel: 05 66 26 770, 051 390 235


torek, 24. julij 2012 Ponudba o štipendiji švicarske vlade

Spoštovani študentje, v priponki lahko najdete informacijo o ponudbi stipendije svicarske vlade.

Štipendija

 


petek, 20. julij 2012 Vabilo na prijavo na natečaj za najboljše diplomske, magistske in doktorske naloge

Stalni sekretariat Alpske konvencije že nekaj let organizira natečaj za najboljše diplomske, magistske in doktorske naloge napisane na eno od tem Alpske konvencije.

Več informacij o natečaju najdete na: http://www.alpconv.org/en/activities/younggeneration/YSAward/default.html, rok za oddajo prijave je 30. avgust 2012.

Kontakt:  taja.ferjancic@alpconv.org

http://www.alpconv.org


ponedeljek, 16. julij 2012 Izobraževanje s področja kmetijstva v Izmirju, Turčija

International Agriculture Research and Training Center Izmir (Turčija) razpisuje več izobraževanj s področja kmetijstva v obdobju od septembra do decembra 2012.

Več informacij dobite na spletni strain:  http://utaem.gov.tr/index.php?lang=en

 Naziv izobraževanja                                               Termin                                   Rok prijave

Production of Vegetable Crops                       03-07 september 2012                         27 julij 2012

Agricultural Irrigation & Plant Nutrition           24-29 september 2012                     17 avgust 2012

Watershed Hydrology &Conservation of Soil         01-05 oktober 2012                      24 avgust 2012

Integrated Pest Management                          19-23 november 2012                     27 oktober 2012

Cultivation of Apple and Cherry                       10-14 december 2012                  02 november 2012


petek, 13. julij 2012 Vabilo na predavanje o množičnem pojavljanju meduz kot posledici človekovega odnosa do okolja

Globalna eksplozija meduz

Množično pojavljanje želatinoznih organizmov je naraščajoča grožnja svetovnim oceanom tudi v prihodnosti. Kopičijo se dokazi, da so v mnogih obalnih območjih po svetu v zadnjih desetletjih množična pojavljanja meduz pogostejša in dosegajo vse večje razsežnosti. Na primorsko univerzo prihaja svetovni strokovnjak za meduze, prof. dr. Shin-ichi Uye z japonske univerze Hirošima, ki bo predaval o množičnem pojavljanju meduz kot posledici človekovega odnosa do okolja in ekosistemov. Namreč, ravno zaradi globalne ekološke krize, ki danes zavzema svetovne razsežnosti in velja za eno glavnih groženj nadaljnjemu obstoju človeške civilizacije na Zemlji, so ukrepi varstva narave ključni za ohranjanje rastlinstva in živalstva ter njihovih življenjskih okolij.

Foto: Tihomir Mkovec

 

Na primorski univerzi se zavedamo tudi svoje odgovornosti do okolja in svojega vpliva nanj. Z že uveljavljenim magisterijem Upravljanja trajnostnega razvoja[1] prvi v Sloveniji uspešno raziskujemo, izobražujemo in sooblikujemo izzive v razvoju znanja managementa in njegovem razvojnem potencialu ter tako poudarjamo tri dimenzije uravnoteženega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko. Z novim magisterijem Varstvo narave[2]pa še posebej dajemo pomen poznavanju vloge organizmov na različnih ravneh ter razumevanju in prepoznavanju sprememb v naravi ter pomembnosti ekosistemskih storitev za prihodnje varovanje narave. Tokrat se bomo še posebej posvetili slednji in jo povezali z aktualno tematiko, primerno letnemu času in okolju naše univerze.  V  mednarodnem sodelovanju s strokovnjaki z Morske biološke postaje Piran in japonske univerze Hirošima bomo govorili o stanju morskih ekosistemov, biodiverziteti in neobičajnih pojavih v morju.

Vseskozi je pomemben vidik izobraževanja in znanstvenoraziskovalnega dela tudi obveščanje javnosti o naravnih pojavih. Tokrat bomo na Univerzi na Primorskem pozornost namenili morskim bitjem v svetovnih morjih in oceanih, natančneje meduzam. V okviru bilateralnega slovensko-japonskega projekta med Morsko biološko postajo Piran Nacionalnega inštituta za biologijo in Graduate School of Biosphere Science Univerze Hirošima prihaja k nam svetovni strokovnjak za meduze, prof. dr. Shin-ichi Uye z japonske univerze Hirošima, ki bo predaval o množičnem pojavljanju meduz kot posledici človekovega odnosa do okolja in ekosistemov. V Slovenijo prihaja na povabilo naše raziskovalke na področju ekologije obalnih voda in morske biologije, prof. dr. Alenke Malej, vodje raziskovalnega programa na Morski biološki postaji.

 

Množično pojavljanje meduz ima lahko resne ekološke in socio-ekonomske posledice: nevarnost za zdravje ljudi zaradi ožiga; zamašitve cevi za hladilno vodo obalne industrije; onemogočanje ribolova; poškodovanje rib v ribogojnicah; prenašanje ribjih patogenih organizmov; zmanjševanje komercialnega ulova rib, ker so meduze plenilci ribjih jajčec in mladic. Pomemben je tudi vpliv na prehranjevalne splete in kroženje organskih snovi v morju.

 

Dosedanji stiki med slovenskimi in japonskimi raziskovalci meduz so bili pretežno neformalni, so se pa poglobili, ko sta bila oba nosilca bilateralnega projekta iz Slovenije in Japonske povabljena k sodelovanju pri projektu, ki ga financira ameriška nacionalna znanstvena fundacija (NSF), natančneje oddelek za ekološke analize in sinteze (NCEAS). Ustanovljena je bila skupina strokovnjakov »Jellyfish Working Group«, katere jedro predstavlja 17 raziskovalcev z vsega sveta. Člana te skupine bomo gostili tudi na naši univerzi.

 

Brezplačno predavanje bo na Fakulteti za management Univerze na Primorskem,

v četrtek, 23. avgusta 2012 (ura bo objavljena naknadno).

Prijave zbiramo na alumni@fm-kp.si (do 10. avgusta 2012).

 

Vabljeni!

 

Na fotografiji (foto: Tihomir Makovec): Mesečinka (Pelagia noctiluca) v letošnjem poletju povzroča velike probleme na sredozemskih španskih in francoskih plažah. V severnem Jadranu je bila številna v letih 2004–2007, še bolj pa 1977–1986.


[1] Interdisciplinarni magistrski študijski program Upravljanje trajnostnega razvoja skupaj izvajajo tri članice primorske univerze: Fakulteta za management, Fakulteta za vede o zdravju in Fakulteta za humanistične študije.

[2] Magistrski študijski program Varstvo narave pa je novost na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, ki je letos prvič razpisan (za vpis v študijskem letu 2012/2013).

 


četrtek, 12. julij 2012 Vabilo na Poletno šolo EdIT 2012

Poletna šola EdIT 2012

Podjetje ComTrade tradicionalno  odpira vrata  poletne šole EdIT, v Ljubljani  in v Mariboru, 20. - 31. avgusta 2012.

Vabljeni vsi kreativni študentje, ki ne želite zamuditi priložnosti za preskus teoretičnega znanja v praksi. Prijave lahko oddate do 15.7.2012.

Z udeležbo na poletni šoli EdIT 2012 se boste spopadli z izzivi, kako vključiti Facebook v bančne in  igralniške aplikacije.  In najpomembnejše za vedno prazne žepe,  vse stroške krije podjetje ComTrade, zato je udeležba na EDIT 2012 BREZPLAČNA.

 

Več informacij in prijave na:

www.comtrade.si/edit
www.facebook.com/ctedit

ali po mailu:edit.si@comtrade.com
@comtrade.com>


ponedeljek, 9. julij 2012 Vabljeni na Prvo konferenco slovenskih mladih raziskovalcev, podiplomskih in dodiplomskih študentov iz sveta in Slovenije

 

SVETOVNI SLOVENSKI KONGRES

Vas vljudno vabi na

I. KONFERENCO SLOVENSKIH MLADIH RAZISKOVALCEV, 
PODIPLOMSKIH IN DODIPLOMSKIH ŠTUDENTOV IZ SVETA IN SLOVENIJE

 

»Kako od bega možganov do možganske obogatitve«

ki bo potekala 19. in 20. julija 2012

v prostorih Inštituta Jožefa Stefana, Jamova 39, Ljubljana

 

Častni pokrovitelj

Predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk

 

Osrednje programske točke

 Uvodna predavanje uglednih gostov

 Študijsko raziskovalne izkušnje na tujem

 Študijsko raziskovalne razmere v Sloveniji in čezmejno sodelovanje

 Sodelovanje med slovenskimi raziskovalci v tujini in delovnimi partnerji v Sloveniji:

 pogled študenta, raziskovalca oz. delojemalca ter pogled delodajalca.

 

PROGRAM  -  AGENDA

Vljudno vas vabimo, da se prijavite preko PRIJAVNICE.

Kotizacije ni

Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu info@slokongres.com ali na telefonu (01) 24 28 550

 

Konferenco pripravljamo v sodelovanju z 

 Inštitutom Jožefa Stefana, Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, 

Agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, 

Univerzo v Ljubljani, Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani in Društvom mladih raziskovalcev Slovenije.


petek, 6. julij 2012 Vabilo k sodelovanju v raziskavi Inštituta za kineziološke raziskave UP ZRS

Za sodelovanje v raziskavi Inštituta za kineziološke raziskave UP ZRS iščejo osem študentov - moških, starih od 18 do 30 let, iz okolice Kopra.

Raziskava traja 14 dni, sodelujoči boste prejeli poglobljeno analizo zdravstvenega stanja ter nadomestilo za čas odsotnosti (raziskava in rehabilitacija v znesku 1200 eur).

Vabimo vas, da si ogledate  letak v priponki.

Več informacij lahko dobite na telefonskih številkah: 05/6625298 in 031 832 016.


ponedeljek, 2. julij 2012 Vabilo na poletne delavnice na temo fige, oljke in škodljivcev v oljčniku

DELAVNICE na temo fige, oljke in škodljivcev v oljčniku

           

Na delavnice ste vabljeni vsi srednješolci in študenti, ki vas obravnavana tematika zanima. Zaradi boljše organizacije delavnic, se je potrebno prijaviti vsaj 5 dni pred posamezno delavnico na matjaz.hladnik@upr.si ali alenka.arbeiter@upr.si.

Ker bodo vse delavnice potekale tudi na terenu, vas prijazno naprošamo, da nam ob prijavi sporočite, če lahko nudite prevoz ostalim udeležencem.

Vabljeni!

16. avgust 2012, Izola:"Oljčna muha in drugi škodljivci v oljčniku"

Delavnico vodi: dr. Maja Podgornik

Z delavnico želimo predstaviti učinkovita orodja in modele napovedovanja za zmanjšanje populacije oljčne muhe in drugih škodljivih organizmov v oljčniku, kot so oljčni molj, oljčni kapar, oljčna bolšica, oljčni jajčasti rilčkar. Dijaki in študentje bodo v oljčniku spoznali vse omenjene škodljivce in tudi t.i. koristne živalske in rastlinske vrste. Zavedati se moramo, da s kemičnimi pripravki ni možno uničiti vseh škodljivih organizmov in, da so ti, po našem mnenju škodljivci, pomemben del populacije. Brez njih tudi koristni organizmi ne morejo preživeti. Zbrali se bomo ob 8h v Izoli na Trgu Svetega Mavra, nato pa se bomo odpeljali do bližnjih nasadov.

22. avgust 2012, Izola:"Figa - starodavni sadež"       

Delavnico vodi: Alenka Arbeiter

Včasih je imela gojena figa večji gospodarski pomen kot danes. Prav zaradi tega želimo mladim približati ta eksotičen sadež, ki je bogat z vlakninami in številnimi hranilnimi snovmi z zdravilnimi učinki. V nasadu fig bodo udeleženci delavnice spoznali biološke značilnosti fige, edinstven način razmnoževanja ter načine gojenja in predelave fig. Na delavnici bomo predstavili tudi genetske raziskave na figi, ki potekajo na Inštitutu za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo. Zbrali se bomo ob 8h v Izoli na Trgu Svetega Mavra, nato pa se bomo odpeljali do bližnjih nasadov.    

29. avgust 2012, Izola: "Oljka, simbol Sredozemlja"  

Delavnico vodi: Matjaž Hladnik

Oljka je ena najstarejših gojenih sadnih vrst na območju sredozemskega bazena, kjer jo gojijo v glavnem za pridobivanje oljčnega olja. Z delavnico želimo dijakom in študentom predstaviti različne sorte oljk, ki so zbrane v kolekcijskih nasadih. Spoznali bodo tudi različna oljčna olja in vložene oljke različnih sort. Zbrali se bomo ob 8h v Izoli na Trgu Svetega Mavra, nato pa se bomo odpeljali do bližnjih nasadov.

 


ponedeljek, 2. julij 2012 Vabilo k sodelovanju pri projektu Mladinske delavnice

V Športnem in mladinskem centru Piran, Mladinski EPI Center Piran, načrtujejo nadaljnjo izvedbo Projekta Mladinske delavnice in sicer v naslednjem šolskem letu 2012/13. V tekočem šolskem letu projekt poteka na OŠ Sečovlje in OŠ Lucija, z naslednjim šolskim letom pa načrtujejo projekt ponovno uvesti tudi OŠ Cirila Kosmača v Piranu.

Nekaj o projektu: Društvo za preventivno delo Ljubljana (v nadaljevanju DPD), predsednik gospod Zoran Maksimovič, je že od leta 1991 nosilec projekta Mladinske delavnice v slovenskem prostoru. Več o projektu lahko najdete na spletni povezavi:  

http://www.drustvo-dpd.si/ .

Sicer pa je namen Projekta "Mladinske delavnice" pomagati otrokom in mladostnikom pri odraščanju. S programom se mladim v zgodnjem obdobju adolescence ponudi oporo in pomoč pri soočanju z izzivi odraščanja ter jim zagotoviti znanja, izkušnje in veščine, ki jim bodo pomagale, da uspešneje rešijo naloge, ki jih v tem razvojnem obdobju neizogibno čakajo. Adolescenca je eno najbolj občutljivih razvojnih obdobij in predstavlja svojevrstno križišče za življenje vsakega posameznika.  

Projekt v slovenskem prostoru izvajajo različni izvajalci, kot npr. centri za socialno delo, mladinski centri, NVO (nevladne organizacije, ki po svoji vsebini delujejo na sorodnih področjih). V preteklih letih je v našem prostoru taisti projekt izvajal Center za socialno delo Piran.

Tokrat kot izvajalci nastopajo JZ Športni in mladinski center Piran, Mladinski EPI Center Piran. To pomeni, da poskrbijo, da se na izbrani OŠ izvede projekt, pred tem pa usposobijo prostovoljce, bodoče inštruktorje Mladinskih delavnic, za izvedbo. DPD delno financira izvedbo projekta na posameznih lokacijah, prav tako organizira usposabljanje za inštruktorje Mladinskih delavnice. Usposabljanje traja 100 ur, pri čemer se prvih 70 ur izvede v 1. polovici meseca oktobra, drugih 30 ur pa v pomladnih mesecih (april, maj). Ta praksa je že vrsto let utečena in je del protokola izvedbe projekta. Usposabljanje inštruktorjev v večinskem deležu financira DPD, v manjšem deležu izvajalec, torej v tem primeru Športni in mladinski center Piran (ŠIMC), Mladinski EPI Center Piran.

DPD v bistvu predstavlja mrežo, v katero so vključeni vsi izvajalci projekta (CSD, MC, NVO, …), ki skrbijo za samo izvedbo projekta.  

Projekt Mladinske delavnice je razdeljen na intenzivni in ekstenzivni del. Prvi se nanaša izključno na izvedbo delavnic v šoli (tedensko v trajanju 2 šolskih ur), drugi pa se nanaša na spremljajoče dejavnosti (družabne aktivnosti, obisk katere od ustanov, …), ki se (lahko) izvajajo tudi drugje, npr. v Mladinskem EPI Centru Piran.

Prostovoljci – študentje, ki so inštruktorji Mladinskih delavnic, izvajajo projekt po vnaprej določenem protokolu, s katerim se seznanijo na usposabljanju (prejmejo knjigo in delujejo izključno po tem). Delavnice vedno izvaja inštruktorski par, katerega pa spremlja mentor Mladinskih delavnic (to je inštruktor Mladinskih delavnic, ki je že usposobljen in že ima veliko izkušenj). Slednji se udeležuje supervizijskih srečanj, inštruktorji pa se z mentorjem in drugimi inštruktorji lahko sestajajo tedensko, morda vsaj v začetni fazi projekta.  

Zaveza vseh vključenih v projekt je, da eno šolsko leto sodelujejo. Na koncu šolskega leta se izvede tudi evalvacijski vprašalnik.

Na dveh osnovnih šolah v Občini Piran projekt že poteka. Z naslednjim šolskim letom pa želimo projekt ponovno uvesti tudi na tretjo osnovno šolo v Občini Piran. Priprave že potekajo. Sledi motiviranje študentov za sodelovanje na jesenskem usposabljanju. 

Dodatne informacije prejmete na v letakih navedenih kontaktih.

EPI Letak

DPD Letak


ponedeljek, 18. junij 2012 Učenje tujega jezika na CJUP

V akademskem letu 2012/2013 je CJUP za vas pripravil 90-urne jezikovne tečaje:

 

Angleščina (ravni B1 – B2)

Španščina (ravni A1 – B1)

Italijanščina (ravni A1 – B2)

Ruščina (ravni A1 – B1)

Nemščina (ravni A1 – B1)

Kitajščina (ravni A1 – A2)

Francoščina (ravni A1 – B1)

 

 

Letos prvič tudi:

Poslovna kitajščina (raven A1)

Hrvaščina (raven A1)

Krajši lektorat furlanskega jezika

 

Verjemite tistim, ki so se jezikov učili na CJUP:

»Zelo mi je všeč celostni pristop, saj je snov vedno nazorno razložena ter podkrepljena s primeri, tudi vizualno in slušno.« Lucija Volek, italijanski jezik

 

»Samostojne učne ure, ki so predvidene v učnem načrtu, nas študente dodatno spodbudijo k samostojnemu delu in učenju tudi izven predavanj.« Anja Franetič, nemški jezik

Več o posameznem tečaju si preberite na spletni strani CJUP (www.cjup.upr.si).


četrtek, 14. junij 2012 Zaposlitev ali študij v Avstraliji, Novi Zelandiji in Kanadi

Karierni center Univerze na Primorskem Koper vabi na brezplačno predstavitev  o

 »možnostih dela, študija in življenja v

AVSTRALIJI, KANADI in NOVI ZELANDIJI«,

ki bo v četrtek, 21. junija 2012 ob 17.00 uri v

prostorih UNIC-a, Gortanov trg  15 v Kopru.    

 

Vsebina delavnice:

- predstavitev podjetja European Migration Office in njihove ponudbe

- kako do delovne, študentske in poslovne vize?

- predstavitev stroškov življenja in bivanja v teh državah

- priprava ocene osebnih možnosti za migracijo v želene države

 

Predstavitev bo vodil predstavnik podjetja Migration Office Slovenia, ki je tudi sam živel in delal v Avstraliji. V uro in pol trajajočem predavanju bo mogoče iz prve roke izvedeti več o Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi in Tropskih otokih. Dobili boste informacije o najnovejših migracijskih programih vključno z informacijami o zaposlitvenih možnostih, izobraževanju, poslovnih priložnostih, kulturnih razlikah in možnostih selitve ter kasnejšem vključevanju v okolje. 

 

Prijave zbiramo na e-naslovu:  info@kcup.si in tel.št.: 030 696 228 do zapolnitve mest.

 

Število mest je omejenih, zato pohitite in si zagotovite udeležbo!


sreda, 13. junij 2012 Spremembe za študente, ki jih uvaja ZUJF

Na spletni strani Študentske organizacije Slovenije je objavljena brošura z novostmi, ki jih prinaša uvedba Zakona o uravnoteženju javnih financ za študente. V brošuri so zapisalli tudi pojasnila o tem, kako so se pogajali z vlado in kaj so dosegli.

Spreminja se:
 • trajanje študija oziroma trajanje statusa študenta,
 • reševanje stanovanjskega problema mladih,
 • štipendiranje,
 • študentsko delo,
 • subvencija prehrane.

Brošura

Vir: ŠOS, 1. 6. 2012


petek, 8. junij 2012 Vabilo tujim študentom k vpisu v 40 urni tečaj slovenskega jezika

Center za slovenski jezik in kulturo Fakultete za humanistične študije

vabi

k vpisu v 40-urne tečaje slovenskega jezika kot tujega/drugega jezika, ki se bodo začeli 9. julija 2012 na Fakulteti za humanistične študije, Titov trg 5, 6000 Koper, in bodo trajali do 22. julija 2012.

 

Tečaji slovenskega jezika kot tujega/drugega jezika so poleg drugih udeležencev z vsega sveta namenjeni študentom brez slovenskega državljanstva Univerze na Primorskem.

 

Jezikovni tečaji slovenskega jezika v več skupinah na začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni ravni bo potekal v okviru 19. Poletnih tečajev slovenskega jezika na slovenski Obali 2012 »HALO,TUKAJ SLOVENSKI MEDITERAN!« (gl. priloženo brošuro in informacije na spletni strani: http://www.fhs.upr.si/sl/o-fakulteti/organiziranost-fakultete/centri/kultjez/). Udeleženci bodo prvi dan opravili razvrstitveni test in bodo glede na rezultat razvrščeni v ustrezno skupino.

ZNIŽANA CENA TEČAJA ZA ŠTUDENTE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA NA UP:

200 EUR (za ostale: 459 EUR)

Ob koncu uspešno opravljenega tečaja dobijo udeleženci potrdilo o udeležbi in 3 kreditne točke (ECTS).

 

Po tečaju lahko opravljajo izpit, potreben za dokončanje študija na UP (gl. priloženi izpis sklepa senata UP). Tečaj ni pogoj za opravljanje izpita, je pa zelo priporočljiv. Tečaj ni namenjen zgolj tistim študentom brez slovenskega državljanstva, ki morajo opraviti izpit, temveč vsem, ki se želijo naučiti osnov slovenskega jezika oz. se izpopolniti v znanju slovenščine.

VPIS

Udeleženci izpolnijo prijavnico in jo do 29. 6. 2012 pošljejo na elektronski naslov:

mojca.butinar@fhs.upr.si


sreda, 30. maj 2012 Campus Party Europe, Berlin

Campus Party Europe na temo RETYPE EUROPE'S SOURCE CODE TO TRANSFORM EUROPE INTO A BETTER PLACE bo potekal v Berlinu, Nemčija, od 21. do 25. avgusta 2012. Namen kampusa je združiti 5000 študentov iz Evrope.

Campus Party bo potekal sicer že 16. leto zapored, a tokrat prvič tudi v Berlinu. Tema: RETYPE EUROPE'S SOURCE CODE TO TRANSFORM EUROPE INTO A BETTER PLACE. Zvrstili se bodo številni dogodki: konference, delavnice, seminarji, tekmovanja in druge aktivnosti. Cena za »Full access ticket« za 6 dni je 128€, namestitev v šotorih pa 64€. Udeleženci si morajo sami kriti tudi stroške prehrane.

Študentje sodelujejo tako, da do 30.6.2012 pošljejo »tweet«, kot navedeno: 
»basically they have to send a tweet  from a mobile devic (with geolocation enabled)  with a proposal for EU  Digital Agenda  and using 2 Hashtags: 
Eg. "   #I4DA  My idea is......  etc,   #YouthEmployment"

Več informacij za študente je dostopnih na: www.campus-party.eu/2012/invitations-program.html (for Students participation)

Pogosta vprašanja in odgovori glede dogodka so objavljeni na: http://www.campus-party.eu/2012/faq-en.html.

Rok prijave: 30.6.2012


ponedeljek, 28. maj 2012 Opravljanje izbirnih predmetov na drugih članicah Univerze na Primorskem 2012/13

Študente obveščamo, da je objavljen razpis za izbirnost med članicami Univerze na Primorskem (UP), ki študentom omogoča, da izbirajo izbirne predmete na drugih fakultetah UP, tam opravijo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke, ki bodo priznane kot opravljene študijske obveznosti na UP FAMNIT, v obsegu, ki ga omogoča študijski program, v katerega so vpisani.

 

Prijava za izbirnost je možna do petka, 15.6.2012.

 

Pri tem študente posebej opozarjamo, da pred izpolnitvijo prijave izbirnosti natančno preverijo vsebinske omejitve zunanje izbirnosti svojega študijskega programa – več pri predstavitvi posameznega študijskega programa na spletni strani UP FAMNIT v poglavju Izbirnost.

Brošura UP

Razpis in informacijski paket (seznam ponujenih predmetov) so dostopni na spletni strani UP.


ponedeljek, 28. maj 2012 Vabilo na ogled nemškega filma (Sigmund Freud – Po sledeh znanega psihoanalitika)

Nemški filmski večer – Deutscher Filmabend

 

             http://www.turistica.si/images/LOGOmali.pngGoethe-Institut

 

 

Vabilo na ogled nemškega filma

 

Sigmund Freud -

 Auf den Spuren des berühmten Psychoanalytikers (2006; 46 min.)

(Sigmund Freud – Po sledeh znanega psihoanalitika)

Torek, 29. maj 2012, ob 18. uri

Portorož, UP FTŠ-Turistica, predavalnica 101

Spoštovane študentke, spoštovani študenti, spoštovani zaposleni UP ter ostali zainteresirani,

v sodelovanju z Goethe-Institutom iz Ljubljane nadaljujemo s tradicionalnimi brezplačnimi filmski večeri, zato ste vabljeni vsi, ki bi želeli negovati stik z nemškim jezikom ter tudi na takšen način nadgrajevali svoje znanje jezika in kulture!

Uvodoma bosta film (avtorja Koschka Hetzer-Molden)  ter kratko vsebino predstavili študentki drugega letnika prvostopenjskega programa Mediacija v turizmu

Neža Ribnikar in Tajda Senica.

Po ogledu filma boste lahko »auf Deutsch« debatirali o zanimivi tematiki, pomembni tudi s turističnega vidika.

Herzlich eingeladen!

 

 

Študenti MET II / 2. tuji jezik, z mentorico, mag. Marijo Trdan Lavrenčič

 

 


ponedeljek, 21. maj 2012 Alma Graduate School: Master of Business Administration

Poslovna šola Univerze v Bologni Alma Graduate School objavlja informacijo o magistrskem študiju Master of Business Administration za katerega podeljuje tudi štipendije. predavanja potekajo v celoti v angleškem jeziku.

Rok prijave: 2.7.2012.

Initiates file downloadBesedilo razpisa

Initiates file downloadAlma Graduate School

Initiates file downloadBusiness Education at the University of Bologna


petek, 18. maj 2012 Vabilo na družabni večer doktorskih študentov

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije vabi doktorske študente na dogodek - Družabni večer doktorskih študentov.

DMRS deluje kot predstavnik podiplomskih študentov in zagovornik njihovih stališč. Z organizacijo okroglih miz in s sodelovanjem na konferencah in kongresih si prizadevajo spodbujati kakovost študija, promovirati znanstvene  in raziskovalne dejavnosti ter se zavzemajo za lažje uveljavljanje bodočih doktorskih intelektualcev v družbi. Društvo se s tem namenom deluje tudi v mednarodnem okolju in aktivno sodeluje v vse evropskem združenju nacionalnih organizacij mladih raziskovalcev Eurodoc. Obenem organizirajo tudi družabne dogodke namenjene združevanju podiplomskih študentov in s tem pripomorejo k izmenjavi izkušenj, idej ter širjenja poznanstev med študenti.

Ob izidu filma z naslovom »The PhD movie«, želijo povabiti podiplomske študente na skupno druženje in ogled tega filma, ki bo 24. maja 2012 ob 18.00 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Film prikazuje življenje podiplomskih študentov, ki se srečujejo z raziskovalnimi, študijskimi in drugimi problemi. S tem dogodkom se želijo predstaviti tudi novim in bodočim doktorskim študentom in povezati svoje člane. Po filmu bodo ti imeli tudi možnost udeležbe na skupščini društva in druženja z doktorskimi študenti in mladimi raziskovalci z drugih fakultet.

Besedilo najave dogodka si lahko ogledate  v priponki.


četrtek, 17. maj 2012 PAINTBALL - Famnitovo zaključno druženje študentov in zaposlenih

Spoštovani,

ob zaključeku študijskega leta Študentski svet UP FAMNIT organizira tudi zaključno druženje (paintball) vseh študentov in zaposlenih. Dobimo se v Hrvatinih na Paintballu v sredo 23.5.2012 ob 16h.

Organiziran bo prevoz ob 15:30 s potniškega terminala v Kopru.


Prijavite se lahko najkasneje do ponedeljka 21.5.2012 do 12.00 ure na:
http://www.famnit.upr.si/sl/dogodek/paint-ball-2012 
 

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.

Ne pozabite vzeti s sabo tudi kakšne družabne igre in žoge.

Na ta dan odpadejo vsa predavanja in vaje po 15.30.

Izjema so le vaje pri predmetu Algebra II (MA1, MF2, RIN2). Vaje se zaključijo ob 17h in se nam lahko takoj pridružite v Hrvatinih.

Študentje, ki imate ta dan obveznosti pri predmetih Statistika (BP1) in Duševno zdravje (BP2) sledite obvestilom v ŠIS-u, saj trenutno se še iščejo morebitna nadomeščanja.Upamo, da se vidimo v kar se da največjem številu.

P.S.: Ne pozabite s sabo vzeti sredstva proti komarjem :)

 

ŠS UP FAMNIT


četrtek, 17. maj 2012 KŠOK- OVA ČITALNICA PONOVNO ODPRTA

Na pobudo študentov so se na KŠOK-u odločili ponovno obuditi projekt KŠOK-ova čitalnica, ki bo delovala v KŠOK-ovih prostorih na Bonifiki, Cesta Zore Perello-Godina 3 (za Športno dvorano Bonifika, pri amfiteatru).


Čitalnica bo vrata odprla v ponedeljek, 21. maja 2012, po sledečem urniku:

PONEDELJEK: od 09.00 do 17.00 ure,

TOREK: od 09.00 do 20.00 ure,

SREDA: od 09.00 do 17.00 ure,

ČETRTEK: od 09.00 do 20.00 ure,

PETEK: od 09.00 do 20.00 ure,

SOBOTA: od 09.00 do 20.00 ure.


Ponovno želijo vzpostaviti ustrezen prostor za učenje študentov in študentk ter dijakov in dijakinj, kjer bodo imeli na voljo tudi brezplačen brezžični internet in dva računalnika. Glede na potrebe in predloge bodo poskrbeli še za druge pripomočke za učenje.


Obisk čitalnice bo brezplačen ob predložitvi študentske izkaznice katerekoli univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda ali ob predložitvi dijaške izkaznice.


torek, 15. maj 2012 FAMNIT-ov zaključni izlet v Gardaland

 

Spoštovani,

študentski svet UP FAMNIT vabi vse študente in zaposlene na zaključni izlet v Gardaland, ki bo v soboto 2.6.2012.


Doplačilo: 26€ 

Prijavite se lahko najkasneje do nedelje 20.5.2012 do 18.00 ure na:
http://www.famnit.upr.si/sl/dogodek/gardaland-2012 


Pohitite s prijavami, saj so mesta omenjena.


ŠS UP FAMNIT


ponedeljek, 14. maj 2012 Vabilo na brezplačno delavnico »REŠEVANJE KONFLIKTOV«,

             

V okviru 'Tedna vseživljenjskega učenja'  Karierni center Univerze na Primorskem Koper

organizira brezplačno delavnico   

 

 »REŠEVANJE KONFLIKTOV«,

ki bo v četrtek, 17. maja 2012 ob 17.00 uri v prostorih

Univerzitetnega izobraževalnega centra UNIC, Gortanov trg 15 v Kopru.

 

Vsebina delavnice:

- kaj je konflikt in kako ga običajno razumemo?

- predstavitev tehnike asertivnega vedenja

- predstavitev konflikta kot nekaj pozitivnega v postopku mediacije

- predstavitev osnovnih načel in delovanja mediacije

 

Na delavnici bodo udeleženci lahko spoznali tehnike asertivnega vedenja in osnove mediacije. Asertivnost je izraz odločnosti in samozavesti posameznika s hkratnim upoštevanjem pravic in občutkov drugega. Predstavili bodo tudi mediacijo kot postopek, kjer se stranki s pomočjo tretje osebe sporazumno dogovorita o rešitvi konflikta. Delavnico bo izvajala ga. Danijela Stojanović, strokovna sodelavka KCUP, ki ima večletne izkušnje dela na področju izobraževanja in zaposlovanja.

 

Zaradi omejenega števila mest se je na delavnico potrebno predhodno prijaviti. Prijave zbirajo na e-naslovu:  info@kcup.si ali številki 030 696 228 do zapolnitve mest.

 

 

 

 


ponedeljek, 14. maj 2012 Poslovna kariera v podjetju Generali Group

 

 

Karierni center Univerze na Primorskem v sodelovanju s Fakulteto za management in Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije organizira predavanje v okviru projekta »Na zmenku z delodajalcem«

 

 

 POSLOVNA KARIERA V PODJETJU GENERALI GROUP

 

v sredo, 16. maja 2012, ob 16. uri v Kopru

predavalnica B7, Fakulteta na management, Trg Brolo 12.   

 

Program:

- predstavitev skupine Generali Group

- predstavitev finančne strukture in načina poslovanja podjetja

- predstavitev možnosti opravljanja strokovne prakse, zaposlovanja in kariernega razvoja

- udeleženci bodo lahko predstavnikom Generali Group predali svoj življenjepis in se jim osebno predstavili

 

Zavarovalnica Generali je del mednarodne skupine Generali Group, ki je ena vodilnih na svetovnem zavarovalniškem trgu. Poslovalnice imajo v več kot 60 državah in zaposlujejo več kot 85.000 ljudi po vsem svetu. Na tokratnem srečanju bodo predstavniki skupine predstavili možnosti kariernega razvoja in zaposlitve pri njih. Udeleženci bodo imeli možnost oddaje življenjepisa in osebne predstavitve odgovornim za kadrovanje v podjetju.

 

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, saj predstavniki Generali Group prihajajo iz predstavništva v Trstu.

 


četrtek, 10. maj 2012 MEDNARODNA POLETNA ŠOLA BIOINFORMATIKE v Španiji

Univerza  v Tarragoni v Španiji,  Rovira i Virgili University, vabi na mednarodno poletno šolo Bioinformatike, ki bo od 27-31 Avgusta, 2012 v Španiji.

Več informacij najdete na spletni strani: http://grammars.grlmc.com/ssmbio2012/

 

Prijava je mogoča do 2. Junija 2012 na spletni strani:

http://grammars.grlmc.com/ssmbio2012/Registration.php

 


sreda, 9. maj 2012 Konferenca "Ageing Society, Ageing Culture?" v Mariboru

Emuni Univerza in University Network of the European Capitals of Culture vabi vse zainteresirane študente, raziskovalce in profesorje k sodelovanju na konferenci z naslovom ‘Ageing Society, Ageing Culture?’, ki bo potekala 18. in 19. oktobra 2012 na Univerzi v Mariboru.

Zainteresirani lahko sodelujejo na konferenci s prispevkom v okviru sledečih vodilnih tem, ki povezujejo različna področja:

1. The effect of ageing on modern society,
2. The effect of culture on ageing,
3. The ECoC (European Capitals of Culture) coming of age - Financial and cultural sustainability of the ECoC programme.

 
Kotizacija: 120 € oziroma 70 € za doktorske študente.

Rok za oddajo: 15.5.2012

Za več informacij: pozsgai.gyongyi@pte.hu.

Initiates file downloadBesedilo razpisa


sreda, 9. maj 2012 Natečaj za najboljši esej, ki ga razpisujeta Fakulteta za management (UP) in Luka Koper, d. d.

Fakulteta za management Univerze na Primorskem in Luka Koper, d. d., vabita študente k sodelovanju na natečaju za najboljši esej na temo slovensko pomorstvo in pristanišče. Trajanje natečaja: od 18. aprila do 15. maja 2012.

Več o natečaju najdete na spletni strani FM: http://www.fm-kp.si/si/novice/977.


ponedeljek, 7. maj 2012 Poletna šola na Azorskih otokih

Univerza na Azorih, Portugalska objavlja informacijo o poletni šoli na Azorskih otokih na sledeče teme:

- portugalska literatura,

- portugalščina za tujce,

- pokrajina in ruralna perspektiva,

- azorsko morje.

Več informacij na prijava na spodnjih povezavah.

Rok prijave: 18. maj 2012. Skenirane prijave morajo študenti oddati po el. pošti.

Initiates file downloadLetak

Initiates file downloadProgram ANG

Initiates file downloadProgram PT

 

 

 


ponedeljek, 7. maj 2012 Mednarodna poletna šola na Middle East Technical University, Turčija

18. mednarodna poletna šola bo potekala med 27.6. in 10.8.2012 na Middle East Technical University v Turčiji. Poletna šola ponuja pestro izbiro vsebin od socialnih znanosti, humanistike do inženirstva in edukacijskih ved. Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.

Rok prijave: 31.5.2012 (možnost tudi poznejših prijav).

Več informacij na http://ico.metu.edu.tr/node/13.


ponedeljek, 7. maj 2012 Poletna šola Univerze v Prištini

Poletna šola Univerze v Prištini bo potekala med 8.7. in 20.7.2012 in je namenjena udeležencem, ki želijo razširiti svoja znanja in veščine na različnih študijskih področjih. 

Več informacij na spodnjih povezavah ali na Facebooku: Prishtina International Summer University.

Letak

Paket z informacijami

Ponujeni predmeti

Rok prijave: 27.5.2012.

Prijave na uvp.uni-pr.edu.


četrtek, 26. april 2012 Drugi slovenski Hackaton

Še manj kot mesec dni nas loči do nepozabnega 2. Hackatona, zato ne zamudi priložnosti in se nam pridruži od 9. do 11. maja 2012 v Mladinskem centru Brežice, kjer čakamo na tvoje ustvarjalne možgane.

Tokrat bo mogoče sodelovati v parih ali kot posameznik in razvijati kar dve aplikaciji, za Windows phone 7 in Windows 8. Kar pa seveda pomeni tudi dvojne nagrade, ki jih podarjajo Nokia, FMC, Microsoft in Simobil. Čakajo vas tudi druga dvojna presenečenja:

1. MESTO: 2 x tablica Windows 8 + NT-konferenca 4 dni

2. MESTO: 2 x Nokia Lumia 800

3. MESTO: 2 x Nokia Lumia 710

 
 

Uvajamo tudi dodatno tekmovalno kategorijo: ORTO APP! Zato zaposli svoje možgane in razmišljaj o aplikaciji, ki se navezuje na digitalno revolucijo v glasbi, pestro študentsko življenje ali upravljanje svojega denarja. ORTO bo najboljšim razvijalcem podelil za:

1. MESTO: Nokia Lumia 710 + 2 leti brez naročnine na paketu ORTO SMART,

2. MESTO: 1 leto brez naročnine na paketu ORTO SMART,

3. MESTO: pol leta brez naročnine na paketu ORTO SMART.

Čakamo le še tvojo prijavo, zato stisni ročico ali se prijavi na facebooku , nato pa pošlji informacije o tekmovanju vsem, s katerimi bi želel pisati oz. razvijati zgodovino 2. Windows Hackatona. Poleg razvijanja boš lahko sprostil tudi svojega kreativnega duha, saj pripravljamo prav poseben ustvarjalni izziv zate in za tvoje sotekmovalce. Več o tem kmalu.

Potek dogajanja:
9. maja 2012:

16.00 – 19.00 – Delavnica za razvijalce – Windows 8 in Windows phone 7
19.00 – 20.00 – Večerja
20.00 – 23.59 – Hackaton

10. maja 2012:
00.00 – 20.00 – Hackaton
20.00 – 21.00 – Večerja
21.00 – 02.00 – Zabava in »Pimp my bike«

11. maja 2012:
Do 10.00 – Zajtrk in odhod domov

Dodatne informacije in pravila nagradnega tekmovanja najdeš tukaj.

Te nismo prepričali? Oglej si utrinke z lanskega nepozabnega Hackatona.


sreda, 25. april 2012 Izlet v Posočje s ŠOUPom - 28.4.2012

ESN Primorska, ki deluje v okvirju ŠOUP pripravlja ta vikend Izlet v Posočje z raftingom na Soči.
Ker je na razpolago še nekaj prostih mest, vas vabimo, da se udeležite izleta!

Podrobnosti so na voljo na http://soup.si/aktualno/14165


sreda, 25. april 2012 Poletni tečaj slovenskega jezika / Summer Course of the Slovene language (9.7. – 22.7. 2012)

Tečaj slovenskega jezika kot tujega/drugega jezika ─ od 9. do 22. julija 2012

Center za slovenski jezik in kulturo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem vabi k vpisu v 40-urne tečaje slovenskega jezika kot tujega/drugega jezika, ki se bodo začeli 9. julija 2012 na UP Fakulteti za humanistične študije, Titov trg 5, Koper, in bodo trajali do 22. julija 2012. Tečaji slovenskega jezika kot tujega/drugega jezika so poleg drugih udeležencev z vsega sveta namenjeni tudi študentom brez slovenskega državljanstva Univerze na Primorskem. Jezikovni tečaji slovenskega jezika v več skupinah na začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni ravni bo potekal v okviru 19. Poletnih tečajev slovenskega jezika na slovenski Obali 2012 »HALO,TUKAJ SLOVENSKI MEDITERAN!« Udeleženci bodo prvi dan opravili razvrstitveni test in bodo glede na rezultat razvrščeni v ustrezno skupino. Več informacij je dostopnih v prilogi in spletni strani: http://www.fhs.upr.si/sl/o-fakulteti/organiziranost-fakultete/centri/kultjez/).

Cena: Znižana cena za študente brez slovenskega državljanstva na Univerzi na Primorskem znaša 200 EUR (za ostale 459 EUR).

Potrdilo: ob koncu uspešno opravljenega tečaja dobijo udeleženci potrdilo o udeležbi in 3 kreditne točke (ECTS).

Izpit: Po tečaju lahko opravljajo izpit, potreben za dokončanje študija na Univerzi na Primorskem (glej priloženi izpis sklepa Senata UP). Tečaj ni pogoj za opravljanje izpita, je pa zelo priporočljiv. Tečaj ni namenjen zgolj tistim študentom brez slovenskega državljanstva, ki morajo opraviti izpit, temveč vsem, ki se želijo naučiti osnov slovenskega jezika oz. se izpopolniti v znanju slovenščine.

Prijava: Udeleženci izpolnijo prijavnico in jo do 8. 6. 2012 pošljejo na elektronski naslov: mojca.butinar@fhs.upr.si

_________________________________________________________________________________________________


Summer Courses of the Slovene language (9 – 22 July 2012)

The Summer Course of the Slovene language is intended for all who wish to learn Slovene, from beginners to those who want to improve their language knowledge. Two weeks language course is held on different levels: elementary, intermediate and advanced. The course comprises 40 periods.

At the end of the course, participants are awarded a Certificate of attendance and 3 ECTS credit points.

Tuition fee: There is a special price for student of the University of Primorska, the tuition fee amounts 200 EUR (for other 459 EUR).

The Application form has to be send until 8 June 2012 to Mojca Butinar, mojca.butinar@fhs.upr.si

For more information see http://www.fhs.upr.si/sl/o-fakulteti/organiziranost-fakultete/centri/kultjez/).

 


sreda, 25. april 2012 Vabilo na Teden mlade Evrope v Mariboru, evropski prestolnici kulture

Bi rad preživel čudovit dan v evropski prestolnici kulture – v Mariboru?

Pridruži se nam na vožnji s študenti iz vse Evrope in uživaj v pestrem dogajanju na trgu Leona Štuklja!
Avtobus pelje iz Kopra, izpred Športne dvorane Bonifika, v ponedeljek, 7. maja ob 8.00 uri. Povratek iz Maribora v Koper ob 17.00 uri.

Prijave pošlji na el. naslov nacionalne agencije CMEPIUS: student@cmepius.si in v kopiji na el. naslov UP: erasmus@upr.si (najkasneje do 3. maja). Ob prijavi na el. naslov navedite kraj odhoda (npr. Koper).  Prijave zbiramo do zapolnitve mest.

Več informacij je dostopnih tudi na spletni povezavi: www.maribor2012.eu in www.cmepius.si/dogodki/konference-in-posveti/teden-mlade-evrope.aspx.
 

Teden Mlade Evrope je projekt, ki je nastal na podlagi sodelovanja CMEPIUS-a, Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Zavoda Antona Martina Slomška, Evropske hiše Maribor, Zavoda MOVIT in Študentske organizacije Univerze v Mariboru. 4 dnevno dogajanje na Trgu Leona Štuklja se bo odvijalo v okviru Evropske prestolnice kulture. Rdeča nit vseh dni je promocija mednarodnih aktivnosti, projektov in mobilnosti mladih, kar neposredno spodbuja tudi evropska pobuda in kampanja Mladi in mobilnost, ki se vrača v Slovenijo.

Teden mlade Evrope bo priložnost za širjenje dobre prakse evropskih projektov na področju izobraževanja in usposabljanja. Prvi dan bo osredotočen na terciarno izobraževanje; na evropske projekte in udeležence mednarodne mobilnosti programa Erasmus, ki letos obeležuje 25 let, čemur bo namenjena še posebna pozornost. Drugi dan bo postavil v središče dijake in učence, njihove izkušnje z mednarodne mobilnosti ter njihove veščine, znanja in spretnosti. Na kreativen način se bodo predstavili številni šolski projekti iz različnih krajev Slovenije. Dan Evrope bo namenjen predstavitvi mrež Evropske komisije, ki delujejo v Sloveniji, program bodo popestrile šole Evropske vasi. Zadnji dan bo posvečen predstavitvi evropskih projektov programa Mladi v akciji, izkušnjam in pomenu prostovoljstva.

Vsi tisti, ki želite sodelovati pri Tednu mlade Evrope na kreativen način – s sodelovanjem na okrogli mizi o mobilnosti ali s predstavitvijo študija na Univerzi na Primorskem – nam zaradi lažje organizacije to sporočite najkasneje do četrtka, 26.4.2012 do 12 ure na el. naslov erasmus@upr.si.

 

Se vidimo v Mariboru!


četrtek, 19. april 2012 Vabilo na brezplačno delavnico "Inovativna osebna predstavitev na trgu dela in kako uspeti na poslovnem področju"

Vabljeni na brezplačno delavnico KCUP "Inovativna osebna predstavitev na trgu dela in kako uspeti na poslovnem področju", ki jo bo KCUP izvedel v sodelovanju s Študentskim svetom Fakultete za management Koper. Delavnico bo vodil mag. Aleš Lisac iz svetovalnega podjetja Lisac & Lisac. Odvila se bo v sredo, 25.4.2012 ob 17.00 uri v Veliki predavalnici Fakultete za management v Kopru. Delavnica ja brezplačna. Vabljeni.


četrtek, 19. april 2012 TRIJE UNIVERZITETNI PRVAKI V LETOŠNJI SEZONI

Koper, 17. april 2012 - V ponedeljek, 16. aprila, so se v Športni dvorani Bonifika še zadnjič pomerile najboljše ekipe primorskih fakultet, ki so nastopale v FIDA Univerzitetni ligi Univerze na Primorskem, ki jo vsako leto organizira Univerzitetna športna zveza Primorske (UŠZP). Letošnji naslov prvaka v študijskem letu 2011/2012 si je v futsalu priigrala ekipa Fakultete za turistične študije (Turistica), v košarki ekipa Fakultete za management (FM) in odbojki ekipa Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT).

V finale futsal lige sta se uvrstili najboljša ekipa zadnjih let, Fakulteta za turistične študije - Turistica in ekipa Fakultete za management. Turistica je lovila svojo prvo zmago že dobrih pet let, njena vztrajnost pa se je končno obrestovala. FM je sicer skušala presenetiti Turistico, a je v drugem polčasu do izraza prišla odlična uigranost ekipe in želja po prvi zmagi, ki ni dovolila presenečenja in na ta način prišla do zmage s 3:2. Tretje mesto je osvojila ekipa Pedagoške fakultete Koper, ki je v tekmi za tretje mesto ugnala ekipo Fakultete za vede o zdravju.

Letošnja prva Univerzitetna odbojkarska liga je bila zelo tekmovalna, v finalu pa sta se za prvo mesto borili Fakulteta za humanistične študije in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Ekipa FAMNIT-a je na finalni tekmi le še potrdila svojo premoč in tudi na finalnem srečanju prepričljivo zmagala nasprotno ekipo z 0:2 in na ta način osvojila naslov prvaka Univerze na Primorskem v odbojki. Tretje mesto je pripadlo Fakulteti za turistične študije – Turistica.

V finalu Univerzitetne košarkarske lige sta se pomerili ekipi Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in ekipa Fakultete za management, ki je po presenečenju v polfinalu pripravila presenečenje še v finalni tekmi in ugnala odlično ekipo FAMNIT-a z rezultatom 51:44. Na srečanju za tretje mesto je ekipa Fakultete za turistične študije - Turistica z rezultatom 57:59 ugnala ekipo Fakultete za pomorstvo in promet.

UŠZP se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri soustvarjanju letošnje Univerzitetne lige in navijačem, ki so se v velikem številu zbrali in podpirali svoje ekipe na tekmah za najvišja mesta.

Fotogalerija.


ponedeljek, 16. april 2012 Kino Otok išče prostovoljce

Pomlad je tu, poletne temperature tudi, in filmski zanesenjaki se že pripravljamo na množično selitev v Izolo, kjer se bo med 30. majem in 3. junijem zgodil 8. mednarodni filmski festival Kino Otok. In s sabo vabimo tudi tebe.

Poziv je odprt za vse, ki vas zanima prostovoljno delo na filmskem festivalu Kino Otok.

Več informacij najdete na spodnji povezavi:

http://www.isolacinema.org/aktualno/novice/poziv-prostovoljcem-otoska-ekipa-isce-okrepitve/


sobota, 14. april 2012 Finale Univerzitetne lige 16.4.2012

 

Spoštovane študentke in spoštovani študentje!
 
 

16. aprila 2012 se bodo v Športni dvorani Bonifika odvijala finalna srečanja Univerzitetne futsal, košarkarske in odbojkarske lige Univerze na Primorskem za študijsko leto 2011/2012. 

 
Ob 22.00 uri bo finalna tekma za prvo mesto v odbojki med ekipama UP FAMNIT in UP FHŠ. Tekma bo odločila kdo bo prvak Univerze na Primorskem v odbojki.
 
Prvaka Univerze na Primorskem v košarki pa bo določila tekma ravno tako z začetkom ob 22.00 uri med ekipo UP FAMNIT in UP FM.
 
Ob 21:00 uri si lahko ogledate tekme za tretje mesto. 
 
Iskrene čestitke našim študentkam in študentom za odlično uvrstitev ter srečno na finalu. 
 
Za lepše razpoloženje pa ste vsi vabljeni k navijanju za naše tekmovalce v ponedeljek 16.4.2012 ob 22:00 uri v Športno dvorano Bonifika.

četrtek, 5. april 2012 Delavnica KCUP "Zaposlovanje v Italiji in EU"

V priponki lahko najdete najavo delavnice KCUP "Zaposlovanje v Italiji in EU", ki bo izvedena na Fakulteti za turistične študije- Turistica v Portorožu, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in čezmejnim partnerstvom EURADRIA (EURES mreža).

Delavnica bo v torek, 10.4.2012 ob 18.00 uri v predavalnici 002, v pritličju Fakultete za turistične študije -Turistica v Portorožu. Delavnica ja brezplačna.


četrtek, 5. april 2012 Aktualni razpisi za študente

 1. "Job Opportunities at CGGVeritas”

  Vabljeni k ogledu predstavitve možnosti zaposlitve pri angleškem podjetju CGGVERITAS in možnost zaposlitvenega intervjuja.

  Dogodek poteka v organizaciji EURAXESS Service Centra AREA Science Park, Italija v Trstu (Padriciano 99 – Trieste) v četrtek 27. Septembra 2012 med 10:30 in 13:00.

  Potrebna je predhodna prijava – rok 21.september 2012. Kotizacije ni. Dogodek je brezplačen!

  Jezik dogodka je angleščina.

  Podrobnejše informacije najdete v priponki.

 2. Ponudba za opravljanje prakse v Španiji:

  Web assistance

  Gardening assistance

 3. Ponudba za prakso Quality Assurance/Quality Engineer Erasmus Placement

  Prijavni obrazec

 4. Štipendije DAAD

  Objavljamo razpis štipendij Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD).

  Več v priponki: razpis.

  Popolne prošnje pošljite do 15.11.2012 na Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije, Prešernova 27, 1000 Ljubljana, razen za štipendije za umetnike in prošnje za študijska potovanja in študijsko prakso, ki jih je potrebno poslati neposredno na DAAD.

 5. RAZPIS ZA PRIJAVO NA NACIONALNO TESTIRANJE ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH STROKOVNJAKOV V SISTEMU OZN, 5. DECEMBRA 2012 V LJUBLJANI

  Sekretariat Združenih narodov (OZN) in Ministrstvo za zunanje zadeve bosta organizirala nacionalno testiranje za zaposlovanje mladih strokovnjakov v sistemu OZN (Young Professional Programme - YPP) na nižjem profesionalnem rangu (P2). Nacionalno testiranje je sestavljeno iz pisnega dela in intervjuja. Pisni del bo v Ljubljani 5. decembra 2012 za naslednjih 6 področij: arhitektura, ekonomija, informacijska tehnologija, politične vede, radijski producent (za portugalščino in kisvahili), socialne zadeve.

  Kandidati morajo biti državljani Republike Slovenije in imeti najmanj prvo stopnjo univerzitetne izobrazbe iz  področja, za katerega se bodo prijavili za testiranje. Ne smejo prekoračiti starosti 32 let na dan 31. december 2012, kar pomeni, da morajo biti rojeni po1. januarju 1980. Tekoče znanje angleščine ali francoščine je nujen pogoj.

  Zainteresirani kandidati se lahko prijavijo med 13. julijem in 12. septembrom 2012, elektronske prijave pa je treba poslati preko United Nations Portal http://careers.un.org, na katerem so objavljene tudi podrobnosti razpisa (Young Professional Programme).

  Po izteku tega obdobja prijava ne bo mogoča. Prijavljeni kandidati bodo na svoj elektronski naslov dobili potrdilo o prejeti prijavi.  V kolikor sporočila ne bodo dobili, se je potrebno obrniti neposredno na center za pomoč uporabnikom.

 6. Evropska komisija je razpisala kreativni natečaj za vse Evropejce, stare 20 let, imenovan "Generacija 1992", naj izrazijo svoje poglede na enotni trg EU.

   

 7. Nadaljno izobraževanje v managementu na področju okoljevarstva

Gospodarski oddelek Avstrijskega Veleposlaništva bi vas želel seznaniti z izobraževalnim programom, namenjenim absolventom, ki imajo željo se nadalje izobraziti v managementu na področju okoljevarstva. Program že 24. zapored poteka v organizaciji društva Umweltmanagement Austria, tokrat prvič v kooperaciji z Wiener Universität für Bodenkultur, v skupnem trajanju 16 mesecev (9 šestdnevnih modulov). Izobraževanje se bo odvilo v nemškem jeziku v mestu St. Pölten. Sodelujočim iz srednje- in vzhodnoevropskih držav je priznano znižanje osnovne cene v višini 20%.

Izobraževanje je omogočilo veliko absolventkam in absolventom prevzem odgovornih položajev v podjetjih in drugih organizacijah.

Vljudno vabljeni, da se pobližje seznanite s programom, ki ga v nemškem jeziku posredujemo v prilogah. Za več informacij, si lahko ogledate spletno stran http://www.uma.or.at, kjer so tudi kontakti za prijavo.

Brošura - nem

Članek - nem

Info - nem

Top story - nem


četrtek, 5. april 2012 Naravoslovni dan v slovenski Istri za srednje šole

Če ste navdušeni naravoslovci in vas še posebno zanima življenje v morju, potem ste v okviru svoje šole lepo vabljeni na naravoslovni dan v organizaciji Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, kjer vam bomo pedagoški delavci programa Biodiverziteta skupaj s študenti popeljali na zanimivo, privlačno in poučno doživetje na najlepši konec naše obale. Več si lahko preberete tukaj.

Predvideni so trije termini  (april, maj, junij 2012).

Načini prijave: 1) Učitelji prijavijo skupino dijakov preko kontaktne osebe ali 2) učitelji prijavijo posamezne zainteresirane dijake (ob zapolnitvi mest bo javljen termin izvedbe naravoslovnega dne).

Kontaktna oseba: Felicita Urzi, e-mail: felicita.urzi@upr.si


sreda, 4. april 2012 Vabilo na predavanje uni. dipl. biol. Tonija Korena, Metulji Hrvaške (5. 4. 2012 ob 20:00, velika predavalnica)

Društvo varstvenih biologov – BIODIVA vabi na predavanje z naslovom "Metulji Hrvaške", ki ga bo imel uni. dipl. biol. Toni Koren, mladi raziskovalec Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem.

Predavanje bo v četrtek 5. 4. 2012, ob 20.00 v veliki predavalnici UP FAMNIT, Glagoljaška ulica 8.

Vljudno vabljeni!


sreda, 4. april 2012 Štipendije za študij ekonomskih in inženirskih znanosti na Univerzi v Kölnu

Spoštovani študentje, 

obveščamo vas, da Fundacija Rochus in Beatrice Mummert v sodelovanju s Fundacijo Robert Bosch podeljuje štipendije za študij ekonomskih in inženirskih znanosti novi generaciji bodočih top menedžerjev iz držav Srednje in Jugovzhodne Evrope. Gre za štipendijo za 2,5 letni magistrski študij na Univerzi v Kölnu, Nemški visoki šoli za šport ali na Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) v Aachenu.

 

Štipendija Fundacije Mummert vključuje:

- mesečno štipendijo: 850 - 900€

- dodatek za raziskovalno delo 228€ na semester

- povračilo potnih stroškov (prihod in odhod): 150 – 250 €

- dodatek za nakup prenosnika: 700 €

- dodatek za zdravstveno in nezgodno zavarovanje

- premijo za dobre rezultate v času magistrskega študija: 500 €

 

Pogoji za prijavo:

-          državljanstvo Bolgarije, Češke, Estonije, Hrvaške, Madžarske, Litve, Latvije, Črne Gore, Poljske,     Romunije, Slovaške, Slovenije ali Srbije

-          zaključen dodiplomski (Bachelor) študij (ali zadnji letnik tega študija) ekonomskih (vključno z turizmom), inženirskih ali naravoslovnih znanosti

-          visoko povprečje (tudi z matematike)

-          zelo dobro znanje nemškega in angleškega jezika

-          menedžerski potencial

-          vodstvene sposobnosti

-          socialni angažma

-          pripravljenost vrnitve v domovino po zaključenem magistrskem študiju

 

Rok za prijavo je vsako leto od 1. septembra do 1. novembra za začetek študija v zimskem semestru naslednjega leta.

 

Dodatne informacije o programu lahko zainteresirani dobijo v priloženih priponkah (priponka 1  - slovenski jezik, priponka 2 – angleški jezik ,priponka  3 – nemški jezik) oziroma pri ga Edith Wolf, na elektronskem naslovu email: mummertstipendium@bosch-stiftung.de, ali na telefonu +49 (0) 711/460 84-976 ter na spletni strani www.mummertstiftung.de

 


torek, 3. april 2012 Praznovanje 25. obletnice programa Erasmus! – 4. april 2012

Drage študentke in študenti!

 

Program Erasmus letos praznuje 25 let obstoja

 

in s tem omogočanja študentom odličnih priložnosti, da preživijo del študija v tujini. Univerza na Primorskem se pridružuje rojstnodnevni zabavi.

Ob tej priložnosti se, s sodelavci iz ESN mreže Erasmus Student Network, pridružujemo tudi pobudi ITF – Ustanova za krepitev človekove varnosti ,

ki na ta dan obeležuje mednarodni dan ozaveščanja o nevarnosti min. 

Vabimo vas, da 4. APRIL 2012, praznujete skupaj z nami!

Za vas smo pripravili več zanimivih dogodkov in upamo, da se jih boste udeležili v čim večjem številu:

Dogodek 1:
Parkirišče »Soča«, Koper
               9:00 odhod Erasmus in drugih študentov UP z avtobusom na tematski pohod v organizaciji ESN in Društva EGEA Koper iz vasi Zazid do vasi Lipnik (Kraški rob)
               Prihod ob cca. 14:00
Več informacij in oddaja prijave na el. naslov infotockakoper@soup.si  najkasneje do
3. aprila 2012 do 16:00

Dogodek 2:
UP Fakulteta za humanistične študije, Titov trg 5, Koper, pritličje, predavalnica Tramontana,

14:30 Pozdravni nagovor prorektorice za mednarodno sodelovanje UP, izr. prof. dr. Tadeje Jere Lazanski

14:45 Predstavitev akcije »Posodi svojo nogo – zavihaj hlačnico za prepoved uporabe min«, ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti

15:00 – 16:00 Predavanje gostujoče predavateljice, prof.  Arianne Maiorani z naslovom Fenomen filma Matrix

16:00 Nagovor slovenskega ambasadorja Erasmus mobilnosti g. Jureta Kumljanca

ROJSTNODNEVNA TORTA, fotografiranje in druženje

 

Zaradi lažje organizacije dogodka prosimo za potrditev udeležbe najkasneje do 3. aprila 2012 na el. naslov erasmus@upr.si .

 

Dogodek 3:

Taverna, Koper

17:00 dobrodelni Koncert »Posodi svojo nogo – zavihaj hlačnico za prepoved uporabe min«,

nastopajo: ZORAN PREDIN, THE TIDE, THE TORONTO DRUG BUST, KILL KENNY, HAMO IN TRIBUTE 2 LOVE WITH STRING SUPPORT.

Več informacij o projektu na: www.posodisvojonogo.si in http://www.upr.si/novice/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=963&cHash=7288e0431a6199869299b69716476dfd

 

Se vidimo v sredo ;)

 

Petra Zidar

 

Institucionalna koordinatorka Erasmus mobilnosti

Univerza na Primorskem Università del Litorale

Sektor za mednarodno sodelovanje

Titov trg 4

SI - 6000 Koper

tel. +386 5 611 75 11

fax. +386 5 611 75 32

e-naslov: erasmus@upr.si

http://www.upr.si

 

Erasmus program je sektorski program programa Vseživljenjsko učenje, financiranega s strani Evropskih Skupnosti.


torek, 3. april 2012 Evropska pisarna Eurodesk v Bruslju išče novega sodelavca

Evropska pisarna mreže Eurodesk v Bruslju išče novega sodelavca, ki bi skrbel za spletne komunikacije in informiranje. Glavne naloge bodo povezane s prenovo Evropskega mladinskega portala, posodabljanje Evropskega mladinskega portala, podpora spletnim skupnostim, …

Gre za zaposlitev za poln delovni čas za 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja. Intervjuji bodo potekali aprila v Bruslju, izbrani kandidat pa bi z delom začel maja 2012.

Rok za prijavo je 4. april 2012!

Več informacij je na voljo na:
http://jobs.euractiv.com/job/online-communication-and-information-officer-77545

 


ponedeljek, 2. april 2012 Erasmus natečaj - do 2. aprila

Ob 25. obletnici Erasmusa je slovenska nacionalna agencija CMEPIUS pripravila natečaj »Erasmus in jaz«. Nagradili bodo najboljši video posnetek, fotografijo ali zgodbo z delovnim naslovom »Izkušnja z Erasmus mobilnosti kot priložnosti za osebni in strokovni razvoj študenta«. Razglasitev rezultatov in podelitev dobrih nagrad bo potekala 7. maja v Mariboru  v okviru promocijske kampanje Mladi in mobilnost.

Danes, 02. april 2012, je zadnji dan za oddajo gradiva!!!

Več o natečaju izveste na spodnji povezavi http://www.cmepius.si/vzu/erasmus/natecaj-2012.aspx.


četrtek, 22. marec 2012 Poletna šola Theory of Speciation

Univerza v Helsinkih organizira poletno šolo 'Theory of Speciation', ki bo potekala v kraju Turku na Finskem med 19. in 26. avgustom 2012.
Namenjena je vsem študentom in mladim raziskovalcem, ki jih zanima matematična biologija.
Prijave zbirajo do 15. aprila 2012, prijavnine ni.

Za več informacij obiščite spletno stran http://wiki.helsinki.fi/display/huippu/mathbio2012.
 


četrtek, 15. marec 2012 Forum o organizaciji poletnih šol

Sevastopol Institute of Banking of the  Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine organizira forum o roganizaciji poletnih šol, ki bo potekal v Sevastopolu med 29.3. in 31.3.2012.

Več informacij je na voljo tukaj.


četrtek, 15. marec 2012 Štipendije Republike Latvija za 2012/2013

Na podlagi dvostranskih dogovorov Latvija nudi štipendije za študente, raziskovalce in učno osebje za študij, raziskovanje in udeležbo na poletnih šolah na latvijskih visokošolskih ustanovah v študijskem letu 2012/2013.

Prijavo z dokazili je potrebno poslati latvijski nacionalni agenciji za izobraževanje (VIAA) do 1. 5. 2012.

Več informacij je na voljo tukaj.


ponedeljek, 12. marec 2012 Razpis za 11. Trimove raziskovalne nagrade

Študente obveščamo, da je družba Trimo objavila razpis 11. Trimove raziskovalne nagrade za najboljša diplomska, specialistična, magistrska dela in doktorske disertacije.

Na natečaju lahko sodelujejo znanstvena dela s področij arhitekture, industrijskega oblikovanja, gradbeništva, strojništva, kemije, prava, informatike, ekonomije in menedžmenta, elektrotehnike in razvoja zaposlenih.

Več o razpisu si lahko preberetev priloženih dokumentih (razpis, obvestilo za medije) in na spletni strani Trima.

Rok za prijavo je 18.3.2012.

Referat za študente UP FAMNIT


četrtek, 8. marec 2012 Predavanje o otrokovi hiperaktivnosti

UP Pedagoška fakulteta v okvitu tedna Unvierze na Primorskem organizira predavanje svetovno priznanega profesorja nevrofiziologije dr. Zvezdana Pirtoška.

Predavanje z naslovom 'Otrok med tikom in hiperaktivnostjo, med stigmo in obupom: Tourettov sindrom' bo potekalo v četrtek, 15. marca 2012, ob 17. uri na Pedagoški fakulteti v Kopru, Cankarjeva 5, v predavalnici 2.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 1. marec 2012 Volitve v ŠS UP FAMNIT

 1.  

Volilni odbor ugotavlja, da je skladno z II. točko Razpisa za Volitve v Študentski svet UP FAMNIT v študijskem letu 2011/12, objavljenega 21. februarja 2012, do roka, predvidenega za oddajo kandidatur, prispelo 12 popolnih kandidatur za razpisanih 11 mest.

 1.  

Skladno s V/b točko Razpisa razpisujemo volitve v ŠS UP FAMNIT, ki bodo potekale v torek 6. marca 2012 med 9:00 in 17:00 uro na točki v prostorih UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper.

 1.  

Vsak študent ima pravico glasovati za kandidate na volitve v SŠ UP FAMNIT, ki skladno z II. točko Razpisa, sodijo v ustrezne sklope, na podlagi študijskega programa, v katerega je vpisan.

Med posameznimi kandidati v posameznem sklopu, lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest.

Razpisanih 11 mest je razdeljenih v naslednjih 6 sklopih:

 • Matematika in Matematika v ekonomiji in financah: 2 mesti
 • Računalništvo in informatika in Bioinformatika: 2 mesti
 • Biodiverziteta in Sredozemsko kmetijstvo: 2 mesti
 • Biopsihologija: 2 mesti
 • Aplikativna kineziologija: 2 mesti
 • Podiplomski študijski programi: 1 mesto

 

 1.  

Kandidati za volitve v ŠS UP FAMNIT so:

 • Olga Kaliada, Matematika
 • Neva Černelič Mlač, Matematika v ekonomiji in financah
 • Aleš Horvat, Računalništvo in informatika
 • Tomaž Tomažinčič, Računalništvo in informatika
 • Maja Cimermančič, Biodiverziteta
 • Mitja Črne, Biodiverziteta
 • Gregor Benko, Sredozemsko kmetijstvo
 • Julija Podbevšek, Biopsihologija
 • Emina Glavaš, Biopsihologija
 • Martin Frelih, Aplikativna kineziologija
 • Tea Zakšek, Aplikativna kineziologija
 • Aleksandar Tošić, podiplomski študijski programi (RIN)

 


Poročilo o poteku volitev in novih članih ŠS UP lahko najdete tu.

 

 

Predsednik volilnega odbora

Damjan Jurič


sreda, 29. februar 2012 1. mednarodni natečaj CGU

Univerza na Primorskem v okviru združenja Compostela Group of Universities (CGU) sodeluje na 1. mednarodnem video natečaju CGU - CGU 1st International Video Contest.Na tekmovanju sodelujejo univerze, ki so članice združenja Compostela Group of Universities (CGU). Gre za neprofitno mednarodno združenje, katerega cilj je krepitev sodelovanja institucij na področju visokega šolstva. V združenje je včlanjenih več kot 70 univerz iz 26 držav.

Vsaka sodelujoča univerza mora najprej objaviti INTERNI RAZPIS, zmagovalec le-tega pa se kot predstavnik domače univerze uvrsti na tekmovanje  CGU 1st International Video Contest. Skladno s tem UP objavlja razpis za udeležbo na 1. Mednarodnem video natečaju cgu (cgu 1st international video contest).Na razpsi se lahko prijavi vsak študent UP, ki želi na kreativen v svojstvenem video-posnetku predstaviti Univerzo na Primorskem in združenje Compostela Group of Universities.
 

Razpis je objavljen tukaj.


sreda, 22. februar 2012 Program usposabljanja Summer Economics Institute za študente

Summer Economics Institute (SEI) je nov program usposabljanja Veleposlaništva ZDA in Ameriške gospodarkse zbbornice.

Program študentom omogoča opravljanje staža oz. prakse v juliju 2012 v podjetjih članicah Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenia) in drugih ameriških podjetjih v Sloveniji. Program je namenjen študentom 3. letnika z vseh področij študija. Več informacij o programu lahko dobite tukaj.

 


torek, 21. februar 2012 Ponovni razpis za študentske volitve v ŠS UP FAMNIT 2011/2012

Kandidaturo lahko oddate od jutri 22.2.2012 pa do naslednje srede 29.2.2012.
Upamo, da se boste udeležili volitev (bodisi kot kandidati bodisi kot volilci) v kar se da največjem številu.

Volitve bodo potekale v torek 6.3.2012 med 9 in 17 uro na e-točki na UP FAMNIT.

Ponovni razpis volitev 

Kandidaturni obrazec 

Pravilnik o volitvah

Za vse dodatne informacije smo dostopni na studentski-svet@famnit.upr.si

Študentski svet UP FAMNIT


torek, 21. februar 2012 Delavnica Študenti s posebnimi potrebami –prilagoditve, ki jih potrebujejo pri študiju

Univerza na Primorskem (UP) vabi na delavnico na temo dela s študenti s posebnimi potrebami, ki bo v sredo, 29. februarja 2012 ob 13:00 uri v prostorih sejne sobe rektorata UP (v prvem nadstropju palače Armerija, Titov trg 4, Koper).

Delavnica je organizirana v okviru projekta »Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela« ter v okviru tutorskega sistema Univerze na Primorskem. Z organizacijo delavnice želi UP spodbuditi k aktivnemu sodelovanju tudi v druge oblike izobraževanja in usposabljanja,  preko katerih bodo udeleženci pridobili dodatna znanja in kompetence, zato se delavnice lahko udeležijo vsi študenti UP in drugi zainteresirani.

Število mest je omejeno, prijavite se lahko na e-naslovu blanka.palcic@upr.si  do zapolnitve mest oz. najkasneje do ponedeljka, 27.2.2012.

Vljudno vabljeni!


torek, 21. februar 2012 Banka Koper - Customer Satisfaction University Award

V bližnji prihodnosti se za študente FAMNIT-a obeta tekmovanje/natečaj Customer Satisfaction University Award, ki ga organizira Banka Koper oz. bančna skupina Intesa Sanpaolo.

Namen natečaja je ponuditi študentom priložnost, da s svežimi idejami in svojo kreativnostjo ponudijo nekaj odličnih predlogov, s katerimi bi bančno poslovanje približali predstavam komitentov o idealni banki. Natečaj je obenem priložnost za študente, da pridobijo nova znanja, praktične izkušnje s poslovnega sveta, v domačem in mednarodnem prostoru.

Predstavniki zmagovalnih ekip bodo nagrajeni s trimesečno prakso v Banki Koper z možnostjo naknadne zaposlitve. Poleg tega se bodo udeležili nadaljevanja natečaja na mednarodnem nivoju, kjer se bodo pomerili z zmagovalnimi ekipami drugih bank članic skupine Intesa Sanpaolo. Od tod pa zmagovalce za nagrado čaka še pripravništvo na sedežu Divizije hčerinskih bank v Milanu ali pa poletno šolanje na eni izmed vodilnih italijanskih univerz. Lani je bila med zmagovalci mednarodnega natečaja v Milanu  tudi naša  študentka Mary Servatius.

Več o o samem natečaju  in o prijavi si lahko preberete na strani http://www.banka-koper.si/university_award

Rok za prijavo na natečaj je 20. marec 2012.


četrtek, 16. februar 2012 Štipendije Ruske Federacije za slovenske študente

Ministrstvo za izobraževanje in znanost Ruske Federacije (RF) nudi slovenskim študnetom več štipendij, ki so opredeljene s Programom sodelovanja med Vlado RF in Vlado RS na področjih kulture, znanosti, izobraževanja in športa v obdobju 2010-2012.

Za študijsko leto 2012/13 tako nudijo 23 štipendij, in sicer:

 • 5 za dodiplomske programe, specializacijo in magistraturo;
 • 3 za programe aspiranture (internatura, ordinatura), doktoranture;
 • 15 za kratkoročno izobraževanje (stažiranje).

Dokumentacija kandidatov mora biti posredovana Departmaju za mednarodno sodelovanje Ministrstva za izobraževanje in znanost RF do 15. maja 2012. Kandidat izpolni anketo na spletni strani: http://www.russia.edu.ru/forma/2012

Več informacij je na voljo na spletni strani http://www.russia.edu.ru/enter/2012/


torek, 14. februar 2012 Izobraževanje za delo v nevladnih organizacijah

V okviru projekta Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela  želi Univerza  na  Primorskem  spodbuditi  študente  k  aktivnemu  vključevanju  v  različna izobraževanja, na podlagi katerih bodo pridobivali nova znanja in kompetence.

Informativno srečanje za Izobraževanje za delo v nevladnih organizacijah bo organizirano v okviru projekta IRD Slovenije 'Podpora mladim' na področju mednarodne razvojne in humanitarne pomoči, ki ga financira Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Sloveniji.

Informativno  srečanje  bo  potekalo 23. februarja 2012, ob 16. uri, na UP Fakulteti za humanistične študije v predavalnici Burja 3.

Sodelovali bodo strokovnjaki s področja mednarodne razvojne in humanitarne pomoči (Eva Marn  -  direktorica IRD, Marjan Huč  - koordinator Platforme SLOGA,..). Kratki predstavitvi in diskusiji bo sledilo zbiranje prijav in izbor kandidatov za dvodnevni seminar v mesecu marcu. Namen seminarja je informirati mlade o izvajanju razvojne in humanitarne pomoči, jih spodbuditi pri pripravi konkretnih projektnih predlogov ter jim omogočiti njihovo izvedbo.

Študentje, ki bodo najbolj angažirani in bodo predlagali kvalitetne projektne predloge, bodo imeli možnost opravljati pripravništvo na eni izmed tovrstnih nevladnih organizacij v Sloveniji.

Organizacija za mednarodno pomoč in razvoj (International Relief and Development - IRD) je vodilna nevladna organizacija,  ki najbolj ranljivim skupinam nudi humanitarno pomoč ter pomoč pri družbeni obnovi in trajnostnem razvoju.

Več nformacij o organizaciji je na voljo na spletni strani: http://www.ird.org/slovenia/


torek, 14. februar 2012 Project Passion Competition

Evropska komisija bo med 26. in 30. marcem 2012 začela novo osveščevalno kampanijo - evropski teden e-veščin 2012, s katero namerava pomagati mladim Evropejcem pri ustvarjanju zaposlitvenih priložnosti s pomočjo digitalne tehnologije.

Del kampanije predstavlja tudi natečaj Project Passion (Project Passion Competition), v katerem lahko sodelujejo mladi iz držav EU, tako da pripravijo avdio, video ali tiskane prispevke na temo "E-veščine: služba čaka nate".

Na natečaj se je potrebno prijaviti do 4. marca 2012 preko spletne strani http://eskills-week.ec.europa.eu/projectpassion.

Zmagovalci bodo prejeli denarno nagrado v vrednosti 1.000 € ter plačano delavno prakso pri mednarodni oglaševalski agenciji TBWA, Euronews ali kateri drugi tehnološki korporaciji.
Za drugouvrščene je predvidena nagrada v vrednosti
500 €.

Več informacij o kategorijah in pogojih sodelovanja je na voljo na spodnji povezavi: http://www.digitaleurope.org/ESkillsWeek2012.aspx.


torek, 14. februar 2012 Erasmus informativni sestanek s študenti

Vse študente, ki se nameravajo prijaviti na Erasmus razpis za mobilnost študentov v študijskem letu 2012/2013 vabimo, da se udeležijo informativnega sestanka, ki bo potekal v ponedeljek, 20.2.2012 v predavlanici P-RU2 na Glagoljaški 8 v Kopru, s pričetkom ob 12. uri.
 


torek, 14. februar 2012 Mednarodni posvet 'Novi raziskovalni pristopi k oljkarstvu'

UP ZRS vabi na mednarodni posvet 'Novi raziskovalni pristopi k oljkarstvu', ki bo v okviru projekta ZOOB (Zmanjšanje onesnaževanja in ihranjanje biotske pestrosti v kmetijstvus poudarkom naoljkarstvu) potekal v četrtek, 16.2.2012 od 9. ure dalje v Hotelu Metropol v Portorožu.

Udeleženci sestanka bodo svoje raziskovalne izsledke predstavili in o njih razpravljali v okviru naslednjih vsebinskih sklopov:

 • Splošno o oljki
 • Varstvo oljke / Agrotehnični ukrepi v oljkarstvu
 • Molekularne raziskave oljke / Kmetijske lastnosti oljčnega olja  
 • Biotska pestrost / Interdisciplinarni pristopi

Obveščamo še, da bo v petek, 17. februarja 2012, potekala ekskurzija po Slovenski Istri, za katero se je potrebno prijaviti do 14. februarja 2012 na elektronski naslov ruzica.pavlovic@zrs.upr.si.

Več infromacij je na voljo tukaj.


torek, 7. februar 2012 Razpis za Erasmus mobilnost študentov 12/13

Univerza na Primorskem je 7.2.2012 objavila razpis za Erasmus mobilnost v štusijkem letu 2012/2013. Rok, do katerega mora fakulteta prejeti prijavo je 23.2.2012.

Razpis je objavljen tukaj, več informacij lahko dobite tudi na erasmus@famnit.upr.si.
 


torek, 7. februar 2012 Dodatni razpis za Erasmus prakso 11/12

Univerza na Primorskem je 7.2.2012 objavila dodatni Erasmus razpis za opravljanje prakse v študijskem letu 2011/2012.

Rok, do katerega morajo fakultete prejeti prijave je 17. februar 2012. Razpis je objavljen tukaj, za dodatne informacije lahko pišete na erasmus@famnit.upr.si.
 


ponedeljek, 6. februar 2012 Poletna šola ''The Evolution of Morality''

Univerza v Tübingenu v Nemčiji organizira interdisciplinarnio poletno šolo ''The Evolution of Morality'', ki bo potekala med 12. in 16. junijem 2012.

Prijavni rok je 30. marec 2012, več informacij je na voljo na e-naslovu http://www.forum-scientiarum.uni-tuebingen.de/en/vortragsprogramm/unseld/2012/summerschool.html.

 


petek, 3. februar 2012 Konferenca BioForum 2012

V Brnu na Češkem bo med 23. in 24. majem 2012 potekala konferenca BioForum, katere namen je oblikovanje srednjeevropske mreže biotehnoloških in farmacevtskih družb, ustvarjanje in stimuliranje trga biotehnologije ter privabitev uveljavljenih podjetij s tega področja.

Udeležba na BioForumu je za študente in doktorske študente do 30 leta brezplačna, prijave sprejemajo do 13. maja 2012.

Več informacij je na voljo tukaj ter na spletni strani http://www.cebioforum.com.


petek, 3. februar 2012 Summer Term 2012

Univerza Bogazici v Istanbulu vabi študente Univerze na Primorskem na poletni intenzivni program “Summer Term 2012”.
Potekal bo med 25.6. in 8.8.2012, ponuja pa več kot 270 sklopov predavanj s področja družboslovnih ved in naravoslovja. Program bo potekal v angleškem jeziku in omogoča pridobitev ECTS kreditnih točk.

Več informacij o Summer Term 2012 je na voljo tukaj, o prijavnih rokih pa tukaj.


sreda, 1. februar 2012 Očistimo Slovenijo 2012

Tudi letos se je Univerza na Primorskem odzvala povabilu k sodelovanju v akciji Očistimo Slovenijo 2012, ki bo potekala v soboto, 24. marca 2012, za izobraževalne ustanove pa tudi dan prej, 23. marca 2012.
 
O podrobnostih boste še seznanjeni, tokrat posredujemo informacijo o aktivnostih, ki bodo letos na voljo, pri čemer izpostavljamo dogodek EKO KARAVANA, ki bo v Centru za kulturo, šport in prireditve v Izoli potekala že 3. februarja 2012.
 
Informacije o ostalih aktivnostih so na voljo tukaj.
 
 

sreda, 1. februar 2012 Sprememba terminov izvedbe Famnitove rekreacije

Spoštovane študentke in spoštovani študentje

Z mesecem februarjem se spremeni termin izvedbe nogometa. Nov termin je ob četrtkih med 16:30 in 18:00 v novih prostorih Srednje tehnične šole (v Šalari, zraven Mercator centra).

Ravno tako zaradi premajhne udeležbe, aerobika se ne izvaja več. V kolikor se pojavi zanimanje vsaj 10 študentov, bomo ponovno omogočili izvedbo aerobike.

Izvedba odbojke in košarke ostaja nespremenjena.

Za dodatna vprašanja smo dosegljivi na: studentski-svet@famnit.upr.si

 

Študentski pozdrav,

ŠS UP FAMNIT


četrtek, 26. januar 2012 Štipendije za študij v Indiji

Vlada Republike Indije prek Indijskega sveta za kulturno sodelovanje (ICCR) v New Delhiju razpisuje štipendije za študijko leto 2012/2013.
Namenjene so nadpovprečno uspešnim slovenskim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija umetnosti, arhitekture, literature, ekonomije in poslovnih ved, tehniških ved in inženirstva, farmacije, informacijske tehnologije in kmetijstva.

Rok za prijave je 12. februar 2012, več informacij je na voljo tukaj.


četrtek, 26. januar 2012 7th Annual South East European Doctoral Student Conference

7th Annual South East European Doctoral Student Conference je namenjena doktorskim študentom in mladim raziskovalcem iz področij managemeta, marketinga, Informacijskih in komunikacijskih tehnologij, psihologije, politike, sociologije in pedagogike, potekala pa bo med 24. in 25. septembrom 2012 v Thessalonikiju v Grčiji.

Prispevke za konferenco se lahko odda do 9. aprila 2012, podrobnejše informacije so na vojo na e-naslovu http://www.seerc.org/dsc2012/index.html.


četrtek, 26. januar 2012 Natečaj v okivru Evropskega tedna e-veščin

Evropski teden e-veščin 2012, ki bo potekal od 26. do 30. marca 2012, je namnejen opozarjanju po vse večjem povpraševanju po kvalificiranih uporabnikih in strokovnjakih informacijsko komunikacijskih tehnologij.
Cilj akcije je obveščati študete, mlade strokovnjake ter podjetja o vrsti priložnosti, ki jih prinašajo z informacisjko komunikacijskimi tehnologijami povezana delovna mesta.

Več infomacij o natečaju, na katerega se lahko prijavite do 4. marca 2012 je na voljo tukaj.


četrtek, 26. januar 2012 Delo v EU

Načelo Evropske unije o prostem pretoku delavcev pomeni, da lahko dobite delo v kateri koli državi Evropske unije, pa tudi na Norveškem, v Islandiji in Lihtenštajnu (te so znane tudi kot države EGP) ter Švici.

EURES (EURopean Employment Services) je omrežje javnih služb za zaposlovanje in nacionalnih partnerjev iz 31 držav članic EU/EGP in Švicarske konfederacije. Nudijo svetovanje in posredovanje zaposlitev na evropskem trgu dela ter informacije o življenju in delu v državah članicah EU/EGP in Švici.

 


petek, 13. januar 2012 Obvestilo po razpisu za volitve v ŠS UP FAMNIT 2011/2012

VOLILNI  ODBOR ZA IZVEDBO VOLITEV

V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

I.

Volilni odbor ugotavlja, da je do roka, predvidenega za oddajo kandidatur iz Razpisa za Volitve v Študentski svet UP FAMNIT v študijskem letu 2011/12, objavljenega 3. januarja 2012, prispelo 9 popolnih kandidatur za razipanih 11 mest.

II.

Skladno s 6. členom Pravilnika o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in v organe članice, volilni odbor ugotavlja, da je potrebno razpis za volitve ponoviti, zaradi premajhnega števila oddanih kandidatur.

Že prispele kandidature se upoštevajo za ponovni razpis, ki bo zaradi izpitnega obdobja objavljen v februarju 2012.

 

Koper, 12.1.2012

 

Damjan Jurič, 

Predsednik volilnega odbora


petek, 13. januar 2012 Tekmovanje Imagine Cup 2012

Imagine Cup je tekmovanje na področju inovativnosti, tehnoloških rešitev in razvoja na katerem sodelujejo študentje višje in visokošolskih inštitucij iz vsega sveta.

Študentje sodelujejo v ekipah, ki predstavljajo posamezno fakultetno oziroma skupino fakultet, v obdobju predtekmovanja in finalnega izbora jih spremljata in usmerjata posebej za ta namen izbrana mentorja iz akademije sfere in gospodarstva.

Tekmovanje na globalni ravni poteka v več kategorijah, letos pa bodo v Sloveniji organizirano tekomovanje v kategoriji Razvoj programske opreme, katere zmagovalci bodo neposredno uvrščeni na svetovni finale.
Kategorije, ki so na voljo na globalni ravni:

 • Game Design: Xbox/Windows
 • Game Design: Phone
 • IT Challenge
 • Windows Azure Challenge
 • Windows Phone Challenge

Rok za oddajo kratkega opisa ideje in podatkov o tekmovalcih v ekipi je 5.2.2012, več informacij v zvezi s tekmovanjem lahko dobite na spletni strani www.imaginecup.si.

 


sreda, 11. januar 2012 Podjetje Zemanta d.o.o. išče mladega raziskovalca

V podjetju Zemanta d.o.o. je v ustanavljanu raziskovalna skupina, v okviru katere bodo letos zaposlili mladega raziskovalca. Podjetje tako išče doktrskega študenta, ki bi raziskoval na predvidoma spodnjih področjih:

 • Procesiranje naravnega jezika, zaznavanje jezika, metode strojnega učenja 
 • Besedilno in podatkovno rudarjenje
 • Analiza konteksta
 • Kontekstualno hiperpovezovanje
 • Indeksiranje vsebin in priklic informacij
 • Samodejno zaznavanje neprimernih vsebin
 • Priporočanje vizualnih vsebin, računalniški vid, samodejna zaznava neprimernih slik
 • Crowd-sourcing

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na  research@zemanta.com ali na tel. 031-770-164.


ponedeljek, 9. januar 2012 Sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini

Javni skald RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis za Štipendiranje oz. sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letu 2011.

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov neprekinjenega štiri do osemmesečnega raziskovalnega dela slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2011 in 2012, ki pa se lahko prične najkasneje 30. septembra 2012.

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 31. avgusta 2012.

Več informacij:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendiranje-oz-sofinanciranje-raziskovalnega-sodelovanja-slovenskih-doktorskih-studentov-v-tuji/


ponedeljek, 9. januar 2012 Štipendije za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini

Javni skad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis za Štipendije za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini.

Sredstva so namnejena kritju stroškov programa, nastanitve, prehrane, zavarovanja za tujino za
čas trajanja obiska, poti znotraj države študijskega obiska, administrativnih in drugih neposredni stroškov
študijskega obiska, ki pa se lahko prične najkasneje 30. septembra 2012.

Do sredstev niso upravičeni študenti, ki na študijski obisk odhajajo na podlagi evropskih programov moblinosti, kot je npr. program Erasmus - do štipendije so upravičeni le, če oblika izmenajve ne predivdeva štipendiranja.

Razpis je odprt do vključno 30. septembra 2012 oz. do porabe sredstev.

Več informaij je dostpnih na spdnji povezavi:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-slovenskih-dijakov-in-studentov-v-tujini-124-jr/

 


petek, 6. januar 2012 Novosti pri subvencioniranju prevozov za študente

Zaradi uvajanja novosti v okviru Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11) s 1. januarjem 2012 velja, da študentje, ki so vložili vlogo za uveljavljanje pravice do subvencioniranega prevoza do 31. 12. 2011 le te veljajo do konca študijskega leta 2011/2012. Za njih veljajo enaki postopki nakupa vozovnic, kot do sedaj.

Za vse tiste študente, ki pa želijo prvič uveljavljati pravico do subvencioniranega prevoza od 1.1.2012, jo po novem uveljavljajo pri centru za socialno delo, na predpisani enotni vlogi za pridobitev pravic do javnih sredstev, ki jo vložite pri pristojnem centru za socialno delo (glede na stalno prebivališče), in sicer osebno, po pošti ali elektronsko na uradni elektronski naslov.

Več informacij je dostopnih na spodnji povezavi:
http://www.mvzt.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/94/7213/5162f9cdd4/


petek, 6. januar 2012 Poslovno - medijski natečaj oddaje Firma.tv

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) v sodedelovanju z TV SLO organizira javni natečaj »Podjetniki, mi smo face! - oddaja Firma.tv«.

Študentje so vabljeni k izdelavi promocijskega spota, v katerem predstavijo svoje podjetniške ideje za izdelke, storitve ali namišljena podjetja.

Nagrada za najboljšo idejo je 900€, poleg tega pa bo TV SLO nagrado v vrednosti 300€ podelila 'najbolj televizičnemu spotu'.

Prijavni rok je torek, 31. januar 2012.

Več informacij je na voljo na spodnjih povezavah:

Povabilo k sodelovanju

Pravila natečaja

Prijavnica


torek, 3. januar 2012 Razpis za študentske volitve v ŠS UP FAMNIT 2011/2012

 

Kandidaturo lahko oddate od jutri 4.1.2012 pa do naslednje srede 11.1.2012. 
Upamo, da se boste udeležili volitev (bodisi kot kandidati bodisi kot volilci) v kar se da največjem številu.

Volitve bodo potekale v torek 17.1.2012 med 9 in 17 uro na e-točki na UP FAMNIT.

Razpis volitev

Kandidaturni obrazec

Pravilnik o volitvah

Za vse dodatne informacije smo dostopni na studentski-svet@famnit.upr.si

Študentski svet UP FAMNIT