Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 31. januar 2023 Vabljeni k ogledu videoposnetka 3. predavanja Famnitovih izletov v matematično vesolje

V okviru tretjega predavanja je dr. Ted Dobson (UP FAMNIT in UP IAM) obravnaval graf, ki velja za razmeroma preprost objekt. Ima dva sestavna dela in sicer točke (ki jim pravimo vozlišča) in črte med pari točk (ki jim pravimo povezave). Glavno vprašanje je, kdaj sta dva grafa zares “enaka” ter kaj to pravzaprav pomeni. To je znan problem, ki mu pravimo “problem izomorfizma grafov”. Po ogledu nekaj primerov so razpravljali o trenutnem stanju problema in nato obravnavali grafe, ki so “simetrični”.

O predavatelju:

Ted Dobson je leta 1995 doktoriral na Louisiana State University v ZDA. Po 20 letih na Univerzi v Misisipiju v ZDA in dolgoletnemu gostovanju pri slovenskih matematikih je leta 2018 postal profesor na Univerzi na Primorskem. Njegovo raziskovalno področje so simetrije na grafih, skupaj s povezanimi področji.

             

Prosojnice iz predavanja so objavljene TUKAJ. 


Naslednji dogodek bo v sredo, 22. februarja 2023, ob 18.00 uri. Dr. Matjaž Kljun, bo izvedel predavanje z naslovom Uporaba matematike pri oblikovanju grafičnih in drugih uporabniških vmesnikov. Predavanje bo potekalo v Veliki predavalnici 3, UP FAMNIT / ZOOM povezava.

                                         

Več o letošnjem programu, predavateljih in posameznih predavanjih si lahko preberete na tej povezavi.


ponedeljek, 30. januar 2023 INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJ ZDRUŽIL RAZLIČNA ZNANJA UP

Na UP FTŠ Turistica je v sredo, 25. januarja 2023, potekal simpozij »Sedanjost in prihodnost vinskega in gastronomskega turizma na turističnih kmetijah Slovenije«, ki predstavlja zaključno dejanje Ciljnega raziskovalnega projekta »Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah«; (Vingatur, V5-2030 – MKGP, ARRS) je kompleksen raziskovalno – razvojni projekt, ki sta ga omogočila MKGP RS in ARRS.

 

V njem je sodelovalo več kot10 raziskovalcev s treh univerz in petih fakultet: z Univerze na Primorskem  – UP Famnit, UP FM, UP FTŠ Turistica, z Univerze v Ljubljani Filozofska fakulteta ter z Univerze v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske, kar je odličen pokazatelj močne interdisciplinarnosti, ki odlikuje raziskovanje na UP:

 • dr. Simon Kerma (UP FTŠ Turistica) in dr. Matjaž Hladnik (UP FAMNIT) sta predstavila analizo rezultatov anket z nosilci dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji;
 • dr. Alenka Baruca Arbeiter, dr. Matjaž Hladnik in dr. Dunja Bandelj (UP FAMNIT) so opozorili na pomen vključevanja tradicionalnih/avtohtonih sort rastlin in pasem živali v ponudbo turističnih kmetij;
 • dr. Aleš Gačnik (UP FTŠ Turistica) je izpostavil mesto in vlogo turističnih kmetij v kontekstu gastronomskega turizma in razvoja turizma na podeželju;
 • dr. Emil Juvan (UP FTŠ Turistica) je izpostavil uvide obiskovalcev turističnih kmetij skozi razumevanje potencialov razvoja enogastronomskega turizma na podeželju;
 • dr. Igor Jurinčič, dr. Simon Kerma in dr. Aleš Gačnik (UP FTŠ Turistica) so predstavili primerjalno analizo vinskih in gastronomskih prireditev v slovenskih vinorodnih okoliših;
 • dr. Aleš Gačnik in mag. Maja Plahutnik Nahtigal (UP FTŠ Turistica) sta predstavila izsledke analize uporabe digitalnih kanalov komuniciranja turističnih kmetij s poudarkom na spletnih mestih in družbenih omrežjih;
 • dr. Štefan Bojnec (UP FM) je poudaril in izpostavil pomen turističnih kmetij pri ohranjanju in razvoju slovenskega podeželja.

Ob tem sta dr. Dejan Cigale in dr. Barbara Lampič (UL FF) opozorila na to, kako se odraža trajnostni razvoj na turističnih kmetijah, dr. Barbara Lampič in dr. Irma Potočnik Slavič (UL FF) pa sta izpostavili vinske turistične ceste kot pomemben dejavnik razvoja podeželja. Dr. Martina Robačer, dr. Martina Bavec in dr. Franc Bavec (UM UM FKBV) so spregovorili o perspektivah razvoja ekoloških turističnih kmetij. Znanstveni simpozij je bil sklenjen s predlogi raziskovalno-razvojnih vsebin kot temeljev za oblikovanje medsektorskih ukrepov za nadaljnji razvoj vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah ter z zanimivo zaključno diskusijo.

  

Zbrane obiskovalce so nagovorili tudi predstavniki pomembnih institucij ter s tem poudarili pomen tematike - dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, dr. Marijana Sikošek, dekanja Fakultete za turistične študije Turistica UP, Tatjana Buzeti, državna sekretarka z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dubravka Kalin, generalna direktorica direktorata za turizem z Ministrstva za gospodrstvo, turizem in šport RS, Matija Vimpolšek, dosedanji predsednik Združenja turističnih kmetij Slovenije ter dr. Simon Kerma, vodja projekta. Izpostavljen je bil pomen medsektorskega sodelovanja in povezovanja, kot tudi pomen prenosa raziskovalnih spoznanj v izobraževalne programe, v kmetijstvo in gospodarstvo.

Znanstveno – strokovni simpozij izpričuje dejstvo, da je potrebno razvoj načrtovati na osnovi celostnih multidisciplinarnih raziskav, v katerih se odraža tako mednarodno poznavanje tematike, kot tudi značilnosti terena. Prihodnost turističnih kmetij v Sloveniji pa je nedvomno odvisna od kreativnega in inovativnega medsektorskega sodelovanja kmetijstva, turizma, kulture, in znanosti.


petek, 27. januar 2023 (BIO)PSIHOLOŠKI DAN NA FAMNITU

Na Fakulteti smo 26. januarja 2023, v sklopu (BIO)PSIHOLOŠKEGA DNEVA NA FAMNITU, gostili dijake in dijakinje Gimnazije Celje-Center.

Preko različnih aktivnosti, predavanj in delavnic so spoznavali raznolik svet znanosti in se pri tem zabavali.

      

Po uvodnem pozdravu asist. dr. Vesne Jug z Oddelka za psihologijo, so se dijaki razdelili v dve skupini. V eni je potekal Mini info sejem in druženje s študenti Biopsihologije in Psihologije, ki so odgovarjali na različna vprašanja glede tutorskega sistema, Študentskega sveta in Erasmus programa. 

V drugi skupini pa so dijaki na delavnicah spoznavali različne vidike duševnega zdravja. Skozi diskusijo in aktivnosti sta Eva Sedlašek in Polonca Borko z Oddelka za psihologijo v delavnivi “Si ok? Ok!”, dijakom približali pojem duševnega zdravja in dejavnike, ki vplivajo nanj. Skupaj so spregovorili tudi o tem, zakaj je pomembno skrbeti za duševno zdravje in kako lahko to storimo.  

   

V praktični delavnici, ki so jo vodili Tjaša Ogrizek, Tina Tinkara Peternelj, Dean Lipovac, Klen Čopič Pucihar, Matjaž Kljun in Julija Pavlin, smo dijake neposredno seznanili z osnovnimi pojmi o biopsihologiji in neločljivi prepletenosti bioloških in psiholoških procesov. Na interaktiven način smo vključili dijake, in jih naučili več o stresu ter tudi o tem kako ga merimo v raziskovalnem okolju. Poleg vsebinskega dela so bile predstavljene tudi praktične možnosti dela med samim študijem in kako lahko novejše tehnologije pripomorejo pri raziskovanju.

     

Ker je naša duševnost zasidrana v možganih, je dobro poznavanje možganskih struktur in njihovega delovanja temeljnega pomena za razumevanje našega čustvovanja, razmišljanja in vedenja.

Ob koncu je z samim namenom poznavanja pomena Biopsihologije, asist. dr. Vesna Jug, koordinatorica študijskega programa Biopsihologija, bolj podrobno predstavila sam program in potek študija (predmetnik, urnike, možnosti zaposlitve itd.).


četrtek, 26. januar 2023 Rekordna udeležba dijakov Gimnazije Koper na tradicionalnem Matematičnem dnevu

Na UP FAMNIT se je 25. 1. 2023 odvil že tradicionalni Matematični dan, ki ga profesorji matematike na UP FAMNIT organizirajo za dijake 3. letnikov Gimnazije Koper.

V letošnji zasedbi se je udeležilo čez 100 dijakov in dijakinj, ki so jih spremljale njihove profesorice matematike. Razdeljeni so bili v tri skupine, poslušali pa so predavanja o uporabnost matematike v vsakdanjem življenju.

V uradnem delu so dijake pozdravili dr. Ademir Hujdurović, dekan UP FAMNIT, dr. Bojan Kuzma, predstojnik Oddelka za Matematiko UP FAMNIT in dr. Marko Orel, koordinatorj študijskega programa Matematika na 1. stopnji.

     
                                           U
vodni pozdrav dr. Ademirja Hujdurovića, dekana UP FAMNIT

V prvem predavanju je dr. Ted Dobson predstavil graf, ki velja za razmeroma preprost objekt. Dijakom je postavil ključno vprašanje, kdaj sta dva grafa zares “enaka” ter kaj to pravzaprav pomeni. To je znan problem, ki mu pravimo “problem izomorfizma grafov”. Po ogledu nekaj primerov so razpravljali o trenutnem stanju problema in nato obravnavali grafe, ki so “simetrični”.

Matematika se uporablja tudi na področju športa, kar je dr. Boštjan Frelih na zanimiv način predstavil dijakom Gimnazije Koper. dr. Karla Ferjančič pa je v predavanju z naslovom Od preprostih krivulj do animiranega filma, predstavila Bézierove krivulje, ki so z razvojem računalnikov postale nesluteno uporabne in dandanes nepogrešljive v avtomobilski, letalski in ladijski industriji za krmiljenje robotov, modeliranje, ustvarjanje animacij in še na mnogih drugih področjih. 

      
                                                                    Predavanje Matematika v športu

Dijaki so se sprehodili tudi skozi zgodovino kriptografskih metod in postopkov, od njihovih začetkov pa do dandanašnjih dni. Pri tem je dr. Štefko Miklavič pojasnili vlogo matematike v kriptografiji, dijaki pa so se preizkusili v razbijanju nekaterih enostavnih šifer. Na predavanju, ki ga je vodil dr. Nino Bašić, so dijaki spoznali tudi osnove programskega jezika Python. 

    
                                                                              D
r. Nino Bašić

Dr. Rado Pezdir je dijakom predstavil borzne peripetije, osnovne finančne pojme (tveganje, donos, borza) in kako nam znanje matematike lahko pomaga pri razumevanju tako kompleksnih okolij, kot so finančni trgi.

»Pri pouku matematike v šoli dijaki večinoma računajo in uporabljajo formule, ki se jih morajo naučiti na pamet, včasih si težko predstavljajo uporabnost matematike v resničnem življenju,« je povedala Neva Ećimović, profesorica matematike na Gimnaziji Koper.

»Teorija in dobre osnove so sicer pomembne, tako lahko dijaki svoje znanje tudi kakovostno nadgrajujejo, vendar pa imajo na Matematičnem dnevu, ki ga vsako leto pripravi FAMNIT, zelo lepo priložnost, da spoznajo matematiko še na drugačen način ter dobijo dodatno motivacijo za učenje, ki je pri spoznavanju teorije včasih tudi primanjkuje.« Dodaja, da so dijaki nad Matematičnim dnevom vsako leto navdušeni, saj na ta način spoznajo uporabnost matematike.

       

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem ponuja šest študijskih programov na dodiplomski stopnji, med njimi sta tudi Matematika in Matematika v ekonomiji in financah. Več informacij o študijskih programih in študiju na Famnitu pa lahko dijaki izvedo tudi na prihajajočih Informativnih dnevih, ki bodo potekali 17. in 18. februarja 2023.


četrtek, 26. januar 2023 Univerza na Primorskem gostila zaključno srečanje projekta ELBA

Na UP FAMNIT je od 23. do 25. januarja 2023 potekalo zaključno srečanje projekta ELBA, ki poteka v sklopu ERASMUS + mreže, kjer sodelujejo visoko profilirani strokovnjaki z univerz v Uzbekistanu, Kazahstanu, Kirgizistanu in Tadžikistanu z namenom oblikovanja in izvajanja multidisciplinarnega paketa modulov (predmetov) za študente dodiplomskega in magistrskega študija na desetih partnerskih univerzah v Centralni Aziji.

    

Srečanje je koordiniral in izvajal doc. dr. Branko Kavšek z Univerze na Primorskem, udeleženci pa ob analizi rezultatov projekta vidijo veliko potenciala za nadaljnji razvoj.

»Cilj projekta je bil razviti interdisciplinarne predmete, ki temeljijo na modelu, in vzpostaviti sodelovanje med partnerji v Centralni Aziji, med raziskovalnimi in izobraževalnimi centri na vsaki univerzi. Vsi ti cilji so bili doseženi. Med zaključnim srečanjem smo se pogovarjali o izpolnjevanju vseh ciljev in vsak izmed partnerjev je predstavil svoje dosežke. Zelo zanimivo je bilo videti, kako uspešno se je projekt razvijal,« je povzel Emilbek Musabaev s Tehnične univerze v Kirgizistanu.

Prof. Roberto Fontana s Torinske politehnične univerze v Torinu, Italija, je dodal svoj pogled na dosežene rezultate: »Projekt ELBA je imel zelo ambiciozne cilje. Vsi cilji niso bili doseženi, vendar so se razvijali v smeri močnega premika od samega začetka z različnimi konzorciji in različnimi nivoji razumevanja obravnavane tematike. Zdaj je konzorcij dobro delujoč v smislu skupine, ki sodeluje. Doseženi rezultati so bili na začetku nepričakovani, glede na izhodišče in vpliv pandemije pa je rezultat projekta ELBA odličen.«

Strokovnjake smo na fakulteti v sklopu projekta gostili že januarja lani na 10-dnevnem mednarodnem izobraževanju univerzitetnih profesorjev s področja inteligentne analize podatkov. Takrat je Shokhjakhon Abdufattokhov s podružnice Torinske politehnične univerze v Taškentu, Uzbekistan, o inteligentni analizi podatkov povedal: »Strojno učenje uporabljam pri teoriji nadzora. Poenostavljeno povedano – trenutno delam na projektu o pametnih zgradbah, kjer upravljam z ogromnimi količinami podatkov. Za obdelavo teh podatkov moram določiti pravi algoritem in ostale funkcije, in to je dejansko inteligentna analiza podatkov. Uporabimo jo lahko tudi na področju poslovne inteligence ali za analizo trga pri proučevanju nakupovalnih navad potrošnikov. Nekateri kolegi jo uporabljajo za gradnjo modelov v dejavnosti premogovništva ali gradbeništva. Na tak način lahko izluščite nekaj res uporabnih zakonitosti, ki vam lahko dajo zelo natančne napovedi.«

Po uspešnem zaključku projekta na UP FAMNIT nadaljujemo z raziskavami in projekti ter s krepitvijo mednarodnega sodelovanja. Ob tem ponujamo študentom kakovostne študijske programe s področja informacijskih tehnologij. Če želite izvedeti več o študiju Računalništva in informatike (na dodiplomski, magistrski in doktorski stopnji) ter o študiju Podatkovnih znanosti (magistrska stopnja) na Famnitu, vas vabimo k obisku na prihajajočih Informativnih dnevih 17. in 18. februarja. Več informacij na www.famnit.upr.si.

    

    

      


četrtek, 26. januar 2023 NOVO! Odprt je ERASMUS+ razpis za mednarodne izmenjave z namenom študija v letu 2023/2024

      

Študente vabimo k prijavi na  Erasmus+ razpis za mednarodne izmenjave z namenom ŠTUDIJA v letu 2023/2024.

Dodatno študente obveščamo o novosti, da bo razpis Erasmus+ za izmenjave z namenom PRAKSE v letošnjem letu objavljen naknadno v ločenem razpisu, predvidoma enkrat februarja. Študente bomo ob odprtju razpisa obvestili preko spletne strani UP FAMNIT ter ostalih kanalih za obveščanje študentov.

Program Erasmus+ študentom omogoča, da del študijskih obveznosti namesto na matični instituciji opravijo na partnerski instituciji Univerze na Primorskem v tujini. Študenti se v okviru tega razpisa (Erasmus+ KA131) se lahko udeležijo izmenjave v naslednjih programskih državah: države članice Evropske Unije (EU), Liechtenstein, Turčija, Norveška, Islandija, Republika Severna Makedonija in Srbija.

Rok za prijavo je 24 februar 2023 (do 23.59).

Razpis in pripadajoče priponke so na voljo na naslednjih povezavah:


Hkrati vabimo študente UP FAMNIT na Erasmus+ Informativno srečanje, ki bo potekalo preko ZOOM-a v ponedeljek, 30. januarja 2023,

- ob 13.00 v slovenščini,
- ob 14.30 v angleščini.

Študente prosimo, da pred srečanjem pregledajo objavljen razpis in pripadajoče priponke ter pripravijo morebitna vprašanja.

Povezava do Zoom-a:

https://upr-si.zoom.us/j/84775725735?pwd=RnpUREZXcURrOFU4Z1pmWDVYQ2c2dz09
Meeting ID: 847 7572 5735
Passcode: 002866


sreda, 25. januar 2023 Zagovor doktorske disertacije študenta Blasa Fernandeza

Blas Fernandez, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom On certain problems related to Terwilliger algebras and distance-balanced graphs, pod mentorstvom prof. dr. Štefka Miklaviča in somentorstvom izr. prof. dr. Ademirja Hujdurovića.

Zagovor bo potekal v sredo, 1. 2. 2023 ob 17. uri v predavalnici Famnit-VP3 in prek IKT orodja Zoom:

https://upr-si.zoom.us/j/84794175297

Meeting ID: 847 9417 5297

Doktorska disertacija bo javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT v prihodnjih dneh.

Vljudno vabljeni!


torek, 24. januar 2023 Na rekordno obiskani 14. Informativi se je predstavila tudi UP

Univerza na Primorskem je 20. in 21. 1. uspešno predstavila vse fakultete in študijske programe UP na 14. INFORMATIVI, največjem vseslovenskem predinformativnem dnevu, ki se odvija štiri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi (17. in 18 februar) in tako na enem mestu predstavi pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd.

Obisk je bil, po dveh letih premora organizacije sejma v živo, rekorden. Tako so v petek številčno prevladale organizirane šolske skupine in individualni obiski, medtem ko je bila sobota pretežno rezervirana za obisk dijakov s starši, ki so do zadnjega kotička zapolnili Gospodarsko razstavišče. Ob fakultetah so se predstavili tudi Študentski domovi UP in Karierni center UP.


ponedeljek, 23. januar 2023 PRVA USPOSABLJANJA IN DELAVNICE V OKVIRU PROJEKTA GDI UP ŽE V TEKU

Univerza na Primorskem (UP) deluje v smeri dobrobiti širšega družbenega okolja, zato razvija v okviru projekta »Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem« (v nadaljevanju GDI UP) raznovrstne vsebine za različne deležnike v okolju. Gospodarske družbe, javne in druge institucije, nevladne organizacije, šole in širša zainteresirana javnost se nam lahko pridružite ter z nami sooblikujete vsebine izobraževanj in usposabljanj, prilagojenih na vaše želje in potrebe.

Leto 2023 je Evropsko leto znanj in spretnosti, zato s ponosom zastopamo nov zagon vseživljenjskemu učenju s pridihom k zelenemu in digitalnemu prehodu s spodbujanjem inovacij in konkurenčnosti.

Prihajajoča usposabljanja in delavnice:

 • sreda, 1. 2. 2023, ob 10. uri na UP Fakulteti za management: "Izzivi družboslovnega raziskovanja" //  v slovenskem jeziku.  Prijava do 27.1. 2023 preko povezave > TUKAJ! 
 • petek, 3. 2. 2023, ob 10. uri, na ZOOM-u: "Izzivi družboslovnega raziskovanja" //  v angleškem jeziku. 
  Prijava do 27.1.2023 preko povezave > TUKAJ!
 • od 23. 1. 2023 do 26. 1. 2023, UP Pedagoški fakulteti: Delavnice "Spoznajmo zanimivi svet rastlin" // namenjene učencem od 1. do 5. razreda OŠ;. V kolikor želite, lahko kontaktirate za izvedbo na vaši šoli!
 • 30. in 31. 1. 2023, UP Fakulteta za management: "Osnove dobre poslovne komunikacije

Vsi zainteresirani lahko spremljate objave vsebin, ki so namenjene širši javnosti ter se pridružite na zanimivih zelenih, digitalnih vsebinah, ki nas spremljajo tako pri vsakdanjem življenju, kot tudi pri profesionalnem razvoju!

Vse informacije o dogodkih, usposabljanih in delavnicah GDI UP > TUKAJ.  


Utrinki preteklih dogodkov:

 • Delavnica: Unpacking human behaviour, (13. 1. 2023), UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT):

Z nami so bili strokovnjaki s podjetja Nielsen Lab, s katerimi smo nadgradili naše sodelovanje in stkali nove vezi.  Strokovnjaka iz Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP Famnit in HICUPa, izr. prof. dr. Matjaž Kljun in izr. prof. dr. Klen Čopič Pucihar, sta z uporabo programske opreme iMotions prikazala moč fizioloških senzorjev pri dekodiranju vzorcev človeškega vedenja in čustvenih izrazov. Udeleženci so tudi na različnih primerih spoznali postopke načrtovanja uporabniških vmesnikov.

   

    


četrtek, 19. januar 2023 Predsednica Republike Slovenije častna pokroviteljica 32. svetovnega kongresa Mednarodnega zduženja za preprečevanje samomora

V čast nam je, da bo 32. svetovni kongres Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora (32nd IASP World Congress) potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

​​​​​​Slovenski center za preprečevanje samomora, ki deluje v okviru Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič in Mednarodno združenje za preprečevanje samomora (IASP) bosta kongres gostila v Portorožu, med 19. in 23. septembrom 2023.

Pridobitev organizacije tovrstnega dogodka je izjemen dosežek za Slovenski center za raziskovanje samomora, saj gre za mednarodno potrditev kakovosti večletnega dela, tako na področju znanstvenega proučevanja samomora kot tudi na področju izvajanja izobraževalnih programov in projektov ter intervencij za najširšo javnost.Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar
Foto: Matjaž Klemenc/UPRS


četrtek, 19. januar 2023 Vabljeni k ogledu 4. posnetka Famnitovih bioloških večerov 2022/23

Četrto predavanje letošnjega cikla Famnitovih bioloških večerov z naslovom "Krajinski park Pivška presihajoča jezera - včeraj, danes, jutri?",  je izvedel  Tadej Kogovšek. Predavanje je potekalo preko vidokonferenčne povezave ZOOM.

             

V prvem delu predavanja je avtor predstavil ustanovitev zavarovanega območja Krajinski park Pivška presihajoča jezera (KP PPJ). Park je bil ustanovljen s strani lokalne skupnosti v letu 2014. Ožje varstveno območje zajema presihajoča jezera, ki jih lahko v parku naštejemo kar enajst. V drugem delu je predavatelj predstavil aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA. S tem projektom želijo upravljalci zavarovanega območja postaviti dobre temelje za nadaljnje upravljanje kmetijske krajine. Predstavljeni so ukrepi za izboljšanje oz. ohranjanje ciljnih habitatnih tipov - Presihajoča jezera in Vzhodna submediteranska suha travišča. V zadnjem delu predstavitve pa se predavanje dotakne bližnje prihodnosti: kaj želi park doseči v prihodnje in kje so nadaljnje priložnosti za ohranjanje oziroma razvoj območja. V parku verjamejo, da je z dobro ekipo ljudi (prebivalci, različne službe, Občina) možno uskladiti različne interese in nadaljnji razvoj ter s tem doseči cilje, ki so bili postavljeni v času ustanovitve.

         

O PREDAVATELJU

Tadej Kogovšek je na področju varstva narave zaposlen že več kot 10 let. Največ izkušenj je pridobil na Zavodu RS za varstvo narave, kjer je pokrival varstvo narave v gozdarstvu in pomagal pri razvoju sistema naravovarstvenih smernic v drugih sektorjih. Sodeloval je pri različnih EU projektih na področju varstva narave (WETMAN, LIFE KOČEVJE, AlpES) in pri nastajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020. Pri delu si je nabral ogromno delovnih izkušenj, vendar si je pri tem zaželel novih izzivov, saj je vse bolj pogrešal teren in delo na izvedbenem nivoju. Zato je izkoristil priložnost in se zaposlil v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera (KP PPJ). S svojim delom želi izboljšati upravljanje območja in z različnimi projekti poskrbeti za njegov sonaravni razvoj, saj verjame, da so marsikatere spremembe možne tudi na lokalnem nivoju.


sreda, 18. januar 2023 Tretje predavanje FAMNITovih izletov v matematično vesolje 2022/23

Vabimo vas na tretje letošnje predavanje z naslovom

»When are two graphs really the same?«,

Sreda, 25. januar 2023, ob 18.00, Velika predavalnica 3, UP FAMNIT /ZOOM povezava

Dr. Ted Dobson, UP FAMNIT in UP IAM

Za namen tega predavanja bo graf razmeroma preprost objekt. Ima dva sestavna dela in sicer točke (ki jim pravimo vozlišča) in črte med pari točk (ki jim pravimo povezave). Zanimalo nas bo vprašanje, kdaj sta dva grafa zares “enaka” ter kaj to pravzaprav pomeni. To je znan problem, ki mu pravimo “problem izomorfizma grafov”. Po ogledu nekaj primerov bomo razpravljali o trenutnem stanju problema in nato obravnavali grafe, ki so “simetrični”.

O predavatelju:

Ted Dobson je leta 1995 doktoriral na Louisiana State University v ZDA. Po 20 letih na Univerzi v Misisipiju v ZDA in dolgoletnemu gostovanju pri slovenskih matematikih je leta 2018 postal profesor na Univerzi na Primorskem. Njegovo raziskovalno področje so simetrije na grafih, skupaj s povezanimi področji.


torek, 17. januar 2023 DR. ANNA SANDAK VKLJUČENA V SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

Švicarska nacionalna znanstvena fundacija je povabila dr. Anno Sandak, vodjo raziskovalne skupine za modifikacijo lesa v InnoRenew CoE, da postane strokovnjakinja v bazi podatkov za izjemne znanstvenice.

V bazi je na voljo več kot 3500 profilov vrhunskih raziskovalk z vseh področij. Vse so bile imenovane s strani uglednih evropskih raziskovalnih organizacij zaradi njihovih izjemnih kvalifikacij in dosežkov.

Čestitke dr. Anni Sandak!

                                     
                                                                             dr. Anna Sandak


četrtek, 12. januar 2023 Bivšega študenta UP FAMNIT opazila tehnološka giganta APPLE in FACEBOOK

Bivši študent UP FAMNIT, sedaj dvaintridesetletni Jernej Štrasner, je svojo vnemo do programiranja izkazal že v srednji šoli, ko je začel z razvojem aplikacij za mobilnike Iphone. Z željo po novem znanju je izkoristil sleherno priložnost, ter se pridružil takrat še brezplačnemu spletnemu tečaju, ki ga je izvajala Univerza Stanford. Z rednimi domačimi nalogami in vestnim delom so ga opazili tudi predavatelji in gostujoči predavatelji iz Appla, ki so ga takrat prvič spoznali. 

Ob koncu prvega letnika na UP FAMNIT je na Twitterju opazil izjemno mikavno objavo za praktično delo, od enega izmed Applovih zaposlenih, ki ga je spoznal med tečajem. Jernej se je prijavil in povabili so ga na pogovor. Kot je zaupal v intervjuju za častnik Finance Manager mu z že osvojenim znanjem praktična vprašanja niso predstavljala težav. V postopku, ki je trajal manj kot teden dni, je dobil trimesečno prakso»Ozračje v podjetju je bilo precej skrivnostno, vsaka ekipa je delala in se držala zase, drug za drugega nismo vedeli, kaj razvijajo,« je na kratko opisal svojo izkušnjo. Preko te priložnosti se je prvič srečal z delovanjem podjetja, timskim delom in managementom nasploh. Bil je kulturni šok. »Ko se iz Šareda preseliš v Cupertino, ti najprej ni nič jasno,« se spominja Jernej.

    
                   
                                         Jernej Štrasner, Vir: Finance Manager

Resnejše delo je nadaljeval v takrat še rastočem podjetju Facebook, ki je kot je dejal, bil že precej veliko podjetje, vzdušje pa ni bilo tako resno kot na Applu. Zaposlitveni pogovori so bili tehnično kar zahtevni, niso pa bili preveč teoretični.

Z začetkom v Londonu se je povzpel na sedež podjetja v Silicijevi dolini in deloval pri projektu Facebook Watch, kjer so razvijali storitev pretočnega videa, filmov, nanizank in podobnih vsebin. »Sedel sem slabih deset metrov od Marka Zuckerberga, kar je bilo blizu in je pomenilo, da je bil to takrat za Facebook zelo pomemben projekt.« Skozi nadgradnjo svojih znanj programiranja je hitro postal tehnični vodja omenjenega projekta in s svojo izkušnjo spoznal, da ga bolj kot razvoj produktov zanima infrastruktura in tudi vodenje. Njegova želja po samostojni karierni poti je postajala vse večja, zato je maja 2019 dal odpoved in ustanovil svoje podjetje Specto z 3.5 milijonskim vložkom vlagateljev.  Z uspešnim začetkom je Specto nadaljeval pri sestavi zaposlenih, pri katerih se, kot meni J. Štrasner, ne sme varčevati. Kasneje so njihove rešitve testirala večinoma velika podjetja, kot so Pinterest, Quora in podobne. 

Ali je Slovenija ugodna država za zagon lastnega podjetja?

Jernej je v intervjuju za Finance Manager dodal, da je razvoj startupov pri nas kritičen in so za to potrebne tri nujne spremembe. »Prva je socialna kapica na plače. Jasno, da če zaslužiš več, moraš dati državi več. Ampak pri nas sta zdaj dva ekstrema, veliko normiranih espejevcev v IT, ki so obdavčeni minimalno, in redno zaposleni, ki so premočno obdavčeni. Potrebujemo primerno vmesno rešitev,« zaključuje.

      
                                                                       Apple, Vir: Inc Technology


četrtek, 12. januar 2023 Dr. Elena Bužan nova članica delovne skupine EUA

Dr. Elena Bužan z Oddelka za biodiverziteto na UP FAMNIT je postala članica Evropskega združenja univerz (European University Association – EUA), največje in najobsežnejše organizacije, ki zastopa univerze v Evropi, teh pa je v združenju trenutno več kot 850.

EUA ima ključno vlogo v bolonjskem procesu in vpliva na politike znotraj Evropske unije na področju visokega šolstva, raziskav in inovacij.  Zastopa in sodeluje tudi z vrsto drugih evropskih in mednarodnih organizacij in zagotavlja, da je njihov glas slišan. Skozi projekte, dogodke in druge dejavnosti, EUA ponuja vsem svojim članom edinstvene priložnosti pri izmenjavi dobrih praks. Članstvo omogoča različne možnosti za oblikovanje evropskih politik in pobud, ki vplivajo na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje.

Dr. Bužan je znotraj EUA članica Strokovne skupine za odprto znanost (Expert Group on Open Science – EGOS), ki je bila prvič ustanovljena leta 2015 in vodi delo EUA na področju odprte znanosti (Open Science); zagotavlja priporočila in smernice za podporo sekretariatu EUA pri opredelitvi položaja in dejavnosti združenja na tem področju.

Z leti je EGOS pravočasno opredelil strateške prednostne naloge in predlagal konkretna priporočila. Rezultati teh prizadevanj so vidni na institucionalni ravni, kjer so številne univerze izkoristile delo, ki temelji na dokazih, in tako prilagodile svoje politike in prakse. Ta vpliv je viden tudi na nacionalni ravni, kjer je delo EGOS spodbudilo reforme, potrebne za podporo prehodu na odprto znanost. Novi člani EGOS-a bodo zdaj zadolženi za spodbujanje tega razvoja ter prepoznavanje novih izzivov, groženj in priložnosti za univerze na področju odprte znanosti.

Prvo srečanje novega EGOS bo potekalo spomladi 2023. Nova skupina bo vodila izvajanje agende EUA za odprto znanost 2025 (EUA Open Science Agenda 2025) in še naprej usmerjala zagovorništvo in dejavnosti EUA za odprto znanost v tesnem sodelovanju z novo imenovanim oddelkom EUA za raziskave in inovacije strateška skupina (EUA Research and Innovation Strategy Group – RISG).

    


torek, 10. januar 2023 UNIVERZA NA PRIMORSKEM ZAPOSLUJE: K sodelovanju v novi Alumni pisarni vabijo diplomante UP FAMNIT

Univerza na Primorskem vzpostavlja novo Alumni pisarno, ki bo zagotavljala interdisciplinarno sodelovanje med diplomanti različnih študijskih področij in okoljem. Iščejo diplomanta UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), člana Alumni UP. Prijava možna do 20. 1. 2023.

     

Alumni pisarna UP bo osrednja točka sodelovanja Univerze z okoljem, pri tem pa bo sodelovala tudi z drugimi službami in centri univerze. Vsebinsko bo delo raznoliko in kreativno. Pisarna bo skrbela za večjo vpetost in sodelovanje univerze (npr. za organizacijo družabnih, strokovnih in drugih dogodkov) tako z organizacijami, kot z diplomanti.

Skrbela bo za aktualen razvoj študijskih programov in odgovorno poslovanje univerze. Pisarna bo stična točka za nove projekte univerze, ki bodo vplivali na univerzitetni razvoj v mednarodnem in nacionalnem okolju.

      

UP si je že ustvarila renome inovativne in mednarodno vpete srednje velike univerze, vendar še vedno vidi dodatne možnosti razvoja v njenem:

 • trajnostnem delovanju (skladno s cilji trajnostnega razvoja),
 • odgovornem sodelovanju z okoljem (odprta znanost, usmerjanje razvoja, pridobivanje projektov),
 • tehnološkem razvoju (prenos dobrih praks, intelektualna zaščita) in 
 • razvoju donatorstva po zgledu zahodnih univerz.

Vse to pa je mogoče le ob dobrih odnosih, ki jih poganjajo mehke vsebine in dogodki.

Profil kandidatov

V raznoliko ekipo Alumni pisarne bodo sprejeli še diplomanta UP FAMNIT z zaključenim magistrskim študijskim programom 2. stopnjeki bo doprinesel kolektivu s svojimi izkušnjami in snoval nove oblike aktivnosti za alumne UP in širše. 

Idealen kandidat je zaključil študij na UP FAMNIT in nato del svoje kariere preživel v podjetjih in organizacijah v tujini ali Sloveniji, sedaj pa želi del svojih izkušenj prenesti v akademsko okolje. Pozna delovno okolje in razume, kakšno vlogo bi morala univerza igrati kot gonilec regionalnega razvoja, ter se zaveda procesov, ki jih mora akademska institucija opraviti, da bo to vlogo tudi prevzela.

Zainteresirani pošljete pisno ponudbo z življenjepisom, motivacijskim pismom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do 20. 1. 2023,  na e-naslov: kadrovska@upr.si.

*Ker je univerza vpeta tudi v mednarodno okolje, so pozicije odprte tudi za kandidate iz drugih držav, delovni jezik pa bo angleščina.

Postanite del ekipe nove Alumni pisarne, pridružite se mlademu kolektivu in soustvarjate nove oblike sodelovanja v družbi prihodnosti.

Celotno besedilo razpisa z zahtevanimi pogoji najdete na tej povezavi

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.


četrtek, 5. januar 2023 Četrto predavanje FAMNITovih bioloških večerov 2022/23

  Vljudno vabljeni na četrto letošnje predavanje z naslovom 

»Krajinski park Pivška presihajoča jezera - včeraj, danes, jutri?«,

ki bo v sredo, 11. januarja 2023, ob 19.00,

predavanje bo potekalo preko videokonferenčne povezave ZOOM.

Predaval bo Tadej Kogovšek ( Krajinski park Pivška presihajoča jezera).

V prvem delu predavanja bo avtor predstavil ustanovitev zavarovanega območja Krajinski park Pivška presihajoča jezera (KP PPJ). Park je bil ustanovljen s strani lokalne skupnosti v letu 2014. Ožje varstveno območje zajema presihajoča jezera, ki jih lahko v parku naštejemo kar enajst. V drugem delu bo predavatelj predstavil aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA. S tem projektom želijo upravljalci zavarovanega območja postaviti dobre temelje za nadaljnje upravljanje kmetijske krajine. Predstavljeni bodo ukrepi za izboljšanje oz. ohranjanje ciljnih habitatnih tipov - Presihajoča jezera in Vzhodna submediteranska suha travišča. V zadnjem delu predstavitve pa se bo predavanje dotaknilo bližnje prihodnosti: kaj želi park doseči v prihodnje in kje so nadaljnje priložnosti za ohranjanje oziroma razvoj območja. V parku verjamejo, da je z dobro ekipo ljudi (prebivalci, različne službe, Občina) možno uskladiti različne interese in nadaljnji razvoj ter s tem doseči cilje, ki so bili postavljeni v času ustanovitve.

O PREDAVATELJU

Tadej Kogovšek je na področju varstva narave zaposlen že več kot 10 let. Največ izkušenj je pridobil na Zavodu RS za varstvo narave, kjer je pokrival varstvo narave v gozdarstvu in pomagal pri razvoju sistema naravovarstvenih smernic v drugih sektorjih. Sodeloval je pri različnih EU projektih na področju varstva narave (WETMAN, LIFE KOČEVJE, AlpES) in pri nastajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020. Pri delu si je nabral ogromno delovnih izkušenj, vendar si je pri tem zaželel novih izzivov, saj je vse bolj pogrešal teren in delo na izvedbenem nivoju. Zato je izkoristil priložnost in se zaposlil v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera (KP PPJ). S svojim delom želi izboljšati upravljanje območja in z različnimi projekti poskrbeti za njegov sonaravni razvoj, saj verjame, da so marsikatere spremembe možne tudi na lokalnem nivoju.